vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Hoe kan je zo zeker zijn dat God niet bestaat? Atheïst: Je moet toch in iets geloven. (Wiet van Broeckhoven) 

WE ZOUDEN ALLEMAAL FEMINIST MOETEN ZIJN
(klik op het beeld) Chimamanda Ngozi Adichie

 
Het begrijpen van je eigen denken is het einde van al je smart. (Jiddu Krishnamurti)
 
Eenvoud is onuitputtelijk. (Jiddu Krishnamurti)


Vrij zijn van elk gezag, van het eigene of dat van een ander, is sterven voor alles van gisteren, zodat uw geest altijd fris is, altijd jong, onschuldig, vol kracht en hartstocht. (Jiddu Krishnamurti)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Eenvoud... zo weinig mensen kennen de betekenis en het belang van dit woord! Ze staan stil bij de uiterlijke verschijningsvormen: eenvoud in kleding, in manieren, eenvoud in de manier van leven. In wezen is eenvoud een filosofische houding die erin bestaat afstand te nemen van de fysieke wereld, de wereld van de verschijnselen, om zich te verheffen tot de spirituele wereld, die van de beginselen. Dit is de eenvoud: gaan naar het centrum, naar de top. Terwijl je bij de complexiteit de andere kant opgaat: van het centrum naar de omtrek, van de top naar de basis. Als je de eenvoud, de eenheid verlaat, moet je zoveel details het hoofd bieden dat je niet meer ziet hoe de dingen zich onderling organiseren volgens de wetten van de affiniteit; je wordt heen en weer getrokken, je tast in het duister en je verzwakt.
Het meest veelzeggende symbool van de eenvoud is de diamant, want die is onvermengd: louter koolstof. En dat geldt ook voor ons; wanneer we de ware eenvoud zullen vinden, zullen we de zuiverheid van de diamant bezitten, maar ook zijn weerstand. (Aïvanhov)

 
Liefde kan alleen ontstaan bij totale zelfovergave. En alleen liefde kan orde tot stand brengen, een nieuwe cultuur, een nieuwe manier van leven. (Jiddu Krishnamurti)
 
Vanaf het moment waarop een kind de naam van een vogel leert, zal het die vogel nooit meer écht zien. (Jiddu Krishnamurti)


Leven in het heden is de ogenblikkelijke gewaarwording van schoonheid en de grote vreugde daaraan, zonder er genoegen aan te willen ontlenen. (Jiddu Krishnamurti)KRITIEK...

Denk niet dat het per se goede mensen zijn die wijzen op de oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en boosaardigheid van anderen. Integendeel, juist zij hebben dikwijls deze gebreken die ze overal zien: ze zijn altijd kritisch en achterdochtig, omdat ze via zichzelf de wereld beoordelen. En omgekeerd merken zij die hoge morele kwaliteiten bezitten, de gebreken in hun omgeving niet zozeer op, omdat ze de anderen zien via de kwaliteiten die zijzelf bezitten.
Ieder menselijk wezen kan slechts door zijn eigen ogen zien, en hij bestuurt zijn ogen met zijn eigen gedachten en gevoelens. Als je mensen ontmoet die met jou alleen maar over andermans fouten spreken, weet dan dat zij op een of andere manier voornamelijk dingen over zichzelf onthullen. Als ze edelmoedigheid, goedheid, eerlijkheid en vooral liefde bezaten, zouden ze ook bij de anderen al die goede eigenschappen ontdekken.
(Aïvanhov)


Le destin se forge avec des larmes au fond des yeux, et des joies qui prennent à la gorge. (Charles Aznavour)

(klik op het beeld)


De mensen voelen zich opgejaagd en waar angst is, is geen inzicht; waar zelfmedelijden is, komt er aan het leed geen eind. (Jiddu Krishnamurti)
 
Een mens die niet zijn eigen weg durft te gaan, die het nooit heeft durven wagen met het leven, die nooit geworsteld heeft, zal nooit het geluk kennen. (Jiddu Krishnamurti)
 
Het hele leven is een vlucht voor angst. Je goden, je kerken, je moraal, zijn gebaseerd op angst, en om dit te begrijpen moet je begrijpen hoe deze angst ontstaat. (Jiddu Krishnamurti)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Wanneer we in verveling en sleur leven, is geweld onvermijdelijk. (Jiddu Krishnamurti)
 
Het leven heeft geen doel. Een doel is een beperking. (Jiddu Krishnamurti)
 
Voor de hele ontwikkeling van het menselijk wezen, wordt eenzaamheid noodzakelijk, als een manier om gevoeligheid te kweken. (Jiddu Krishnamurti)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
Den Himmel zu erringen ist etwas Herrliches une Erhabenes, aber auch auf der lieben Erde ist es unvergleichlich schön. Darum laßt uns menschen sein. (Wolfgang Amadeus Mozart)

(klik op het beeld)

 

Het denken is evenzeer materie als de vloer, de muur, de telefoon. (Jiddu Krishnamurti)
 
Iedere poging tot meditatie is de ontkenning ervan. Alleen gewaar zijn van wat je denkt en doet is meditatie en niets anders … Meditatie betekent het bewustzijn ontdoen van zijn inhoud. (Jiddu Krishnamurti)

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)


Wanneer je naar een bloem kijkt, naar de kleur, zonder er een naam aan te geven, zonder voorkeur of afkeur, zonder op wat voor manier ook een scherm tussen jezelf en dat ding dat je als bloem ziet, te schuiven, zonder het woord, zonder gedachte, dan heeft de bloem een uitzonderlijke kleur en schoonheid. (Jiddu Krishnamurti)
 
We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan. (Jiddu Krishnamurti)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Het leven zoals we dat op het ogenblik leven heeft erg weinig betekenis. Een paar examens afleggen, een titel halen, een goed baantje veroveren en de rest van het leven doorworstelen totdat we dood gaan. (Jiddu Krishnamurti)
 
Orde komt tot stand door stilte, niet door denken. (Jiddu Krishnamurti)
 
Geloof, in welke zin ook, leidt naar de duisternis. (Jiddu Krishnamurti)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

(klik op het beeld)


Angst is een van de grootste levensproblemen. (Jiddu Krishnamurti)
 
Angst is niet alleen verbonden met tijd, het is ook het product van het denken. (Jiddu Krishnamurti)


(klik op het beeld)


You find what you love and you learn everything about it. You bet your life on what you know and run from safety, off your mountain into the air, trusting the Principle of Flight to bring you soaring up on lift you cannot see with your eyes. (Richard Bach)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Denken kweekt angst: denken over de pijn, denken over de dood, denken over teleurstellingen, over successen, over wat misschien zal gebeuren, over hoe het zou moeten zijn, enz, enz. (Jiddu Krishnamurti)
 
Iemand die zegt: 'ik wil veranderen, vertel me hoe', schijnt heel ernstig, zeer serieus, maar hij is het niet. (Jiddu Krishnamurti)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


El paro, que es la consecuencia más dolorosa de la crisis económica que vivimos, hiere nuestra dignidad como seres humanos y constituye nuestra principal preocupación. (Felipe II de España)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 

Chi frena la sua passione, non è degno di averne. (Domenico Adonini)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Iemand die zegt: 'ik wil veranderen, vertel me hoe', schijnt heel ernstig, zeer serieus, maar hij is het niet. (Jiddu Krishnamurti)
 
Je moet in het dagelijks leven de eeuwigheid verwerkelijken. (Jiddu Krishnamurti)


Verdeel het leven niet in geest en stof. (Jiddu Krishnamurti)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
A consciência nem todos têm a honra de a conhecer; a consciência é o que quer que seja de vago e de impalpável, de que nós devemos falar como duma figura diáfana de legenda antiga. (Eça Quierós)

 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
  
We geven veel tijd en verspillen veel energie gedurende ons hele leven en niet alleen op school, aan de poging onze gedachten in bedwang te houden. (Jiddu Krishnamurti)
 
Alleen wanneer ik een muur om mezelf heen gebouwd heb en jij een muur om jou zelf, wat weerstanden doet ontstaan, alleen dan begint de hele ellende. (Jiddu Krishnamurti)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


We geven veel tijd en verspillen veel energie gedurende ons hele leven en niet alleen op school, aan de poging onze gedachten in bedwang te houden. (Jiddu Krishnamurti)
 
De godsdiensten hebben God verdeeld in de uwe en de mijne, de Goden van het Oosten en de Goden van het Westen, en iedere God heeft de andere gedood. (Jiddu Krishnamurti)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Si vis pacem, cole iustitiam. 

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe. 

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170818 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.