vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Soms volgt geluk door iets te beginnen en soms door iets te beëindigen. (Olaf Hoenson)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. Waarom is het zo belangrijk om een hoog ideaal van schoonheid, licht, zuiverheid, kracht en liefde te hebben? Omdat dit ideaal magische effecten heeft: tussen ons en dit ideaal wordt een heel netwerk van energieën geweven. Het ideaal zet de krachten die in ons diepste wezen verborgen zijn, in werking, het maakt ze wakker en trekt ze naar zich toe. Een hoog ideaal dient ten eerste als een punt van vergelijking, als maatstaf, als model, als staal. Maar het zet vooral de krachten van ons bewustzijn en bovenbewustzijn in werking. Geleidelijk aan wordt onze geest dan helder en hij ontdekt het pad dat ons naar de volmaaktheid zal leiden. Ons hart zet uit en vult zich met liefde en ook de wil wordt gestimuleerd en dynamisch gemaakt. Het is zó dat een hoog ideaal ons hele wezen in éénklank brengt met God zelf. Voor elke gedachte, elk gevoel, elk verlangen, elke actie, moeten we ons afvragen: brengen ze ons dichter bij ons ideaal?...leiden ze ons ervan weg?...(Aïvanhov)

 

Das Ziel ist dies: mich immer dahin zu stellen, wo ich am besten dienen kann, wo meine Art, meine Eigenschaften und Gaben den besten Boden, das größte Wirkungsfeld finden. Es gibt kein anderes Ziel. (Het doel is dit: altijd mezelf daar plaatsen waar ik het beste dienen kan, waar mijn aard, mijn kwaliteiten en mijn gaven de beste bodem vinden, het grootste werkterrein. Er is geen ander doel.) (Hermann Hesse)
 
Gerade das ist es ja, das Leben, wenn es schön und glücklich ist ein Spiel! Natürlich kann man auch alles mögliche andere aus ihm machen, eine Pflicht oder einen Krieg oder ein Gefängnis, aber es wird dadurch nicht hübscher. (Het leven is, wanneer het leuk en gelukkig is, een spel! Natuurlijk kun je er ook iets anders van maken, een plicht of oorlog of een gevangenis, maar dit maakt het niet mooier.) (Hermann Hesse)
 



LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Nous sommes tous un mélange de qualités et de défauts, d'ombre et de lumière. Sous l'emprise d'une paresse malveillante, il est sans doute plus facile de renoncer à devenir meilleur que de reconnaître l'existence de la bonté humaine et de faire des efforts pour la cultiver. C'est pourquoi, quand on est témoin de cette beauté, mieux vaut s'en inspirer que la dénigrer et faire de son mieux pour lui donner une plus grande place dans notre existence. (Matthieu Ricard)

DE LENTE BINNENGAAN

Wanneer tijdens de winter het sap zich terugtrekt in de wortels, wordt de boom kaal en grauw, zonder schoonheid, zonder geur; niemand komt naar hem toe. Maar als in het voorjaar het sap begint te stijgen, wordt hij bedekt met bladeren en bloemen, trekt hij vogels, insecten en wandelaars aan, tot vreugde van iedereen. Dit is een les om even bij stil te staan en te overdenken. Als we zien dat mensen meer en meer afdalen naar hun wortels, dat wil zeggen, hun instincten en hun hebzucht op de eerste plaats zetten, kunnen we zeggen dat ze in de richting van de winter gaan, spiritueel gesproken. En naarmate ze somberder worden, minder levendig, begint hun omgeving meer afstand van hen te nemen. Maar omdat ze de laatsten zijn om te begrijpen waarom, doen ze niets om er tegen in te gaan en klagen ze alleen maar... Onthoud dit goed: als je al je energie besteedt aan prozaïsche en egoïstische bezigheden en activiteiten, zal je alleen maar kunnen stilvallen, omdat je de winter zal ingaan met z’n koude, z’n duisternis, z’n afwezigheid van elke beweging. Doe dus alle moeite om de lente binnen te gaan. (Aïvanhov)
 

Der Geist braucht Inspiration, um zu inspirieren. (Klaus Seibold)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 
Glaube und Zweifel bedingen einander wie Ein- und Ausatmen; sie gehören zusammen. (Geloof en twijfel veroorzaken elkaar als inademen en uitademen; ze horen bij elkaar.) (Hermann Hesse) 

Klug bist du, klug weißt du zu reden. Hüte dich vor allzu großer Klugheit! (Je bent wijs, je weet wijs te praten. Pas maar op voor te veel wijsheid!)  (Hermann Hesse)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit. (Wijsheid is niet overdraagbaar. De wijsheid die een wijze probeert uit te leggen, klinkt altijd als dwaasheid.) (Hermann Hesse)
 
Glücklich ist, wer hofft! (Gelukkig is wie hoopt!) (Hermann Hesse)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Nur das Denken, das wir leben, hat einen Wert. (Alleen denken dat we leven heeft waarde.) (Hermann Hesse)
 
Anders sah er jetzt die Menschen an als früher, weniger klug, weniger stolz, dafür wärmer, dafür neugieriger, beteiligter. (Hij keek nu anders naar de mensen dan vroeger, minder slim, minder trots, maar warmer, nieuwsgieriger, meer betrokken.) (Hermann Hesse)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Nicht steht mir zu, über eines andern Leben zu urteilen! Für mich allein muß ich urteilen, muß ich wählen, muß ich ablehnen. (Het is niet aan mij om een ander leven te beoordelen! Alleen mijzelf moet ik beoordelen, ik moet kiezen, ik moet weigeren.) (Hermann Hesse)
 
Wenn ein Tier oder ein Mensch seine ganze Aufmerksamkeit und seinen ganzen Willen auf eine bestimmte Sache richtet, dann erreicht er sie auch. (Als een dier of een persoon al zijn aandacht en wil richt op een bepaalde iets, dan zal hij dat ook bereiken.) (Hermann Hesse)

(Klik op het beeld)

 
Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. (Er is geen andere werkelijkheid dan deze die wij in ons hebben.)
(Hermann Hesse)
 
Man braucht vor niemand Angst zu haben. Wenn man jemanden fürchtet, dann kommt es daher, daß man diesem Jemand Macht über sich eingeräumt hat. Je hoeft voor niemand bang te zijn. (Wanneer je iemand vreest, komt dat omdat je diegene macht over jezelf heeft gegeven.) (Hermann Hesse)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Man konnte den Leuten in ihrer Dummheit zusehen, man konnte über sie lachen oder Mitleid mit ihnen haben, aber man mußte sie ihrer Wege gehen lassen. (Je kunt de mensen in hun domheid bekijken, je zou hen kunnen uitlachen of medelijden met hen hebben, maar je moet ze hun gang maar laten gaan.) (Hermann Hesse)
 
Man sollte auf alles achten, denn man kann alles deuten. (Je moet op alles letten, dan kun je alles interpreteren.) (Hermann Hesse)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Schreiben ist gut, Denken ist besser. Klugheit ist gut, Geduld ist besser. (Schrijven is goed, denken is beter. Wijsheid is goed, geduld is beter.) (Hermann Hesse)
 
Nichts auf der Welt ist dem Menschen mehr zuwider, als den Weg zu gehen, der ihn zu sich selber führt. (Niets is voor de mens weerzinwekkender dan de weg te begaan die hem naar zichzelf leidt.) (Hermann Hesse)

 
 
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Nun, wo ein Anfang gemacht ist, kommt immer das Beste von selber nach. (Nu er een begin gemaakt is, zal het beste altijd volgen.) (Hermann Hesse)
 
Het echte beroep van de mens is zichzelf te vinden. (Der wahre Beruf des Menschen ist, zu sich selbst zu kommen.) (Hermann Hesse)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Damit das Mögliche entstehe, muß immer wieder das Unmögliche versucht werden. (Om het mogelijke te laten ontstaan, moet het onmogelijke altijd geprobeerd worden.)
(Hermann Hesse)

 
Da wo der Mensch sich seiner Selbstsucht zu schämen beginnt, da fängt er an, von Weltverbesserung zu reden, sich hinter solche Worte zu verstecken. (Waar de mens zich begint te schamen voor zijn egoïsme, begint hij te praten over wereldverbetering, om zich achter zulke woorden te verschuilen.) (Hermann Hesse)

(klik op het beeld)

 
If you are working on something that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you. (Steve Jobs)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos quienes bajan los brazos y se entregan. (José « Pepe » Mujica)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


L’interesse che alcune persone dimostrano nei nostri problemi è, molto spesso, solidarietà ed empatia. Molto più spesso, invece, è desiderio di far pettegolezzo. (Andrea Mucciolo)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  
 
Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bilde etwas, was in uns selber sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf. (Wanneer we een persoon haten, haten we in hem iets dat in ons is. Wat niet in ons is, maakt ons niet boos.) (Hermann Hesse)
 
Wanneer we iemand gelukkiger en vrolijker kunnen maken, dan moeten we dat in ieder geval ook doen, of hij ons nu daarom vraagt of niet. (Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, so sollten wir es in jedem Fall tun, mag er uns darum bitten oder nicht.) (Hermann Hesse)

(Klik op het beeld) Past newsletters 

 
Não podemos defender uma coisa quando estamos na oposição e outra quando estamos no poder. (Ana Paula Vitorino) 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. (Men is alleen bang wanneer men het niet met zichzelf eens is.) (Hermann Hesse)
 
Der Blick in den Sternenhimmel und ein Ohr voller Musik vor dem Zubettgehen, das ist besser als alle deine Schlafmittel. (Voordat je naar bed gaat, is een uitzicht op de sterrenhemel en een oor vol muziek, beter dan alle slaapmiddelen.) (Hermann Hesse)

 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Sieh dir einen Menschen genau genug an, so weißt du mehr von ihm als er selber. (Kijk goed naar een mens, zodat je meer over hem weet dan hij.) (Hermann Hesse)
 
Liebe kann man erbetteln, erkaufen, geschenkt bekommen, auf der Gasse finden, aber rauben kann man sie nicht. (Liefde kan men bedelend krijgen, kopen, geschonken worden, op straat gevonden worden, maar stelen kunt men het niet.) (Hermann Hesse)

Das, was wahr ist, und wie das Leben eigentlich eingerichtet ist, das muß ein jeder sich selber ausdenken und kann es aus keinem Buch lernen. (Wat waar is en hoe het leven werkelijk is ingericht, dat moet iedereen voor zichzelf bedenken en kan men niet uit een boek halen.) (Hermann Hesse)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Ingenuas didicisse fideliter artes emollit mores nee sinit esse feros. (Publius Ovidius)

Ik wens u en uw familieleden een vrolijk Paasfeest

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.