vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Geluk is het aanvaarden van de noodzakelijkse ongelukken. (Dirk De Wachter)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

De ideale mens, de volmaakte mens, gelijkt op de zon. Dat betekent dat alles wat van hem uitgaat, dezelfde kwintessens bezit als het licht van de zon, maar in een etherische toestand. Dus, hoe meer je de volmaaktheid benadert, hoe meer je emanaties gaan gelijken op het licht: net zoals het licht verspreiden ze zich door de ruimte en degenen die hun gevoeligheid hebben ontwikkeld, ontvangen ze en vinden er baat bij. Wanneer je je oefent om de zon tot voorbeeld te nemen, zal het werkelijk diezelfde kracht zijn, diezelfde zonne-energie, die via je hersenen, je ogen, je mond, je handen en je gehele lichaam naar buiten zal komen. En, net zoals het licht, zal ze haar zegeningen brengen, niet alleen aan de mensen, maar ook aan de dieren, de planten, de stenen en aan heel de natuur. (Aïvanhov)

 

Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education. (Bertrand Russell)

We must be skeptical even of our skepticism. (Bertrand Russell)

The experience of overcoming fear is extraordinarily delightful. (Bertrand Russell)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Je veux épuiser la vie qu’on m’a donnée. (Anne Gruwez)

STREVEN NAAR EEN MEER VERHEVEN LEVEN...

Meester Peter Deunov zei: "Indien de mensen zich overgeven aan pessimisme, is het omdat zij niet weten welke richting zij moeten geven aan hun beweging." Over welk soort richting sprak hij? Om te vereenvoudigen kan men zeggen dat er twee richtingen bestaan: naar boven, de spirituele wereld, en naar beneden, de materiële wereld. De materiële en de spirituele wereld stellen ons ieder hun rijkdommen voor: in beide gevallen zijn deze niet gemakkelijk te verwerven, maar de moeilijkheden worden niet op dezelfde manier ervaren naargelang men streeft naar de ene of de andere. Als degene die zich concentreert op materiële verwezenlijkingen, bezittingen, geld, macht of roem, zijn doel niet bereikt, ervaart hij bittere ontgoocheling. Terwijl degene die zich concentreert op spirituele verwezenlijkingen zich altijd gesteund voelt. Door zijn streven naar een meer verheven leven, smeedt hij voortdurend banden met de goddelijke wereld en deze banden brengen in hem geheime vibraties teweeg. Zelfs als hij er niet in slaagt om al zijn ambities volledig te realiseren, zullen deze vibraties die hij voelt in zijn diepste wezen, hem beschermen en hem beschutten tegen de ontmoediging.(Aïvanhov)
 

Die Wissenschaft will nur glauben, was sie weiß, die Kirche nur wissen, was sie glaubt. (Ignaz heinrich Carl freiherr von Wessenberg-Ampringen)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Remember your humanity, and forget the rest. (Bertrand Russell)

All forms of fear produce fatigue. (Bertrand Russell)

I feel life is so small unless it has Windows into other worlds. (Bertrand Russell)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

If one offers you democracy and another offers you a bag of grain, at what stage of starvation do you prefer the grain to the vote? (Bertrand Russell)

It's essential to happiness that our way of living should spring from our own deep impulses and not from the accidental tastes and desires of those who happen to be our neighbors, or even our relations. (Bertrand Russell)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


I would never die for my beliefs because I might be wrong. (Bertrand Russell)
 
My whole religion is this: do every duty, and expect no reward for it, either here or hereafter. (Bertrand Russell)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Philosophy, though unable to tell us with certainty what is the true answer to the doubts which it raises, is able to suggest many possibilities which enlarge our thoughts and free them from the tyranny of custom. Thus, while diminishingour feeling of certainty as to what things are, it greatly  increases our knowledge as to what the may be. It removes the somewhat arrogant dogmatism of those who have never travelled into the region of liberating doubt, and it keeps alive our sense of wonder by showing familar things in an unfamilar aspect. (Bertrand Russell)

Beware the man of the single book. (Bertrand Russell)


(Klik op het beeld)

 
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. (Bertrand Russell)

If you think your belief is based upon reason, you will support it by argument rather than by persecution, and will abandon it if the argument goes against you. But if your belief is based upon faith, you will realize that argument is useless, and will therefore resort to force either in the form of persecution or by stunting or distorting the minds of the young in what is called 'education'. (Bertrand Russell)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


The first step in a fascist movement is the combination Under an energetic leader of a number of men who possess more than the average share of leisure, brutality and stupidity. The next step is to fascinate fools and muzzle the intelligent, by emotional excitement on the one hand and terrorism on the other. (Bertrand Russell)
 
Fear is the main source of superstition, and one of the main sources of cruelty. To conquer fear is the beginning of wisdom. (Bertrand Russell)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. (Bertrand Russell)

The time you enjoy wasting is not wasted time. (Bertrand Russell)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


The best life is the one in which the creative impulses play the largest part and the possessive impulses the smallest. (Bertrand Russell)

Envy was one of the most potent causes of unhappiness. (Bertrand Russell)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


One of the most powerful of all our passions is the desire to be admired and respected. (Bertrand Russell)

Most human beings, though in varying degrees, desire to control, not only their own lives but also the lives of others. (Bertrand Russell)

(klik op het beeld)


All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles have strengthened me… You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you. (Walt Disney)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


La juventud no tiene edad. (Pablo Picasso)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. (Galileo Galilei)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Every great idea starts out as a blasphemy. (Bertrand Russell)

It is a waste of energy to be angry with a man who behaves badly, just as it is to be angry with a car that won't go. (Bertrand Russell)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


Nós queremos seguir um sonho, isso é verdade, mas uma coisa é seguir um sonho e outra é seguir uma obsessão. Um sonho é mais puro do que uma obsessão. Um sonho tem a ver com o orgulho. (José Mourinho)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Democracy is the process by which people choose the man who'll get the blame. (Bertrand Russell)

Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric. (Bertrand Russell)

You must believe that you can help bring about a better world. (Bertrand Russell)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
I think we ought always to entertain our opinions with some measure of doubt. I shouldn't wish people dogmatically to believe any philosophy, not even mine. (Bertrand Russell)

Even when the experts all agree, they may well be mistaken. (Bertrand Russell)


War doesn't determine who's right, it determines who's left. (Bertrand Russell)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Audiatur et altera pars !


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.