vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De beste manier om chaos te veroorzaken is alles te regelen. (Karel Boullart)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 
Het is altijd moeilijk om zich uit te spreken over goed en kwaad. Want iets kwaads is niet 'het kwaad', en iets goeds is niet 'het goede'. We kunnen zelfs meermaals vaststellen dat gebeurtenissen die aanvankelijk rampzalig leken te zijn, uiteindelijk goed uitdraaiden. En helaas zien we ook het tegenovergestelde: schijnbaar gelukkige gebeurtenissen blijken rampzalig te zijn, omdat mensen niet de wijsheid noch de beheersing hebben om voordeel te trekken uit die gunstige situaties.
Op het moment dat de gebeurtenissen zich voordoen, kan men niet weten of ze nadien heilzaam of noodlottig voor zichzelf en voor de anderen zullen uitpakken. Dus, als je een tegenslag hebt of een beproeving ondergaat, maak er een gewoonte van om jezelf te zeggen dat er misschien iets goeds in het verschiet ligt op het einde. (Aïvanhov)

 

Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe toujours. (Romain Rolland)


HENRY DAVID THOREAU 
(Klik op het beeld)
If one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours. (Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat, en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een succes hebben dat hij nooit had verwacht.) (Henry David Thoreau)

It takes two to speak the truth, one to speak, and another to hear. (Om de waarheid te spreken zijn er twee nodig, één om te spreken en een ander om te horen.) (Henry David Thoreau)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. (Succes komt meestal voor degenen die het te druk hebben om er naar te zoeken.) (Henry David Thoreau)

Disobedience is the true foundation of liberty. (Ongehoorzaamheid is de ware stichting van vrijheid.) (Henry David Thoreau)
 

KRITIEK...
Hoe vaak lijd je eronder wanneer je hoort dat je kritiek hebt gekregen of onterecht werd beschuldigd! Je eerste reactie is uiteraard om terug te slaan - wat vaak nutteloos is, want we kunnen niet voorkomen dat mensen zomaar zeggen wat hen goed uitkomt zonder zich altijd af te vragen of het waar is.
Om niet langer af te zien van roddel en laster, kan je het volgende doen. Stijg door de gedachte ... tot de gebieden in jou waar het licht heerst. Daar zullen de invloeden, veroorzaakt door deze kwetsende woorden je niet meer kunnen bereiken. Ook zal de wet van de weerbots dan in werking treden: deze woorden zullen terugkeren naar degene die ze heeft uitgesproken en hij zal er de negatieve gevolgen van ondergaan.
(Aïvanhov)

It is never too late to give up your prejudices. (Het is nooit te laat om je vooroordelen op te geven.) (Henry David Thoreau)

Things do not change. We change. (Dingen veranderen niet; wij veranderen.) (Henry David Thoreau)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.


Wer sich des Fragens schämt, der schämt sich des Lernens. (Christoph Lehmann)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. (Thomas A. Edison)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 


Our life is frittered away by details. (Ons leven wordt verspild aan bijzaken.) (Henry David Thoreau)

The most I can do for my friend is simply be his friend. (Het meeste wat ik kan doen voor mijn vriend is gewoon zijn vriend zijn.) (Henry David Thoreau)


AGENDA

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


An early-morning walk is a blessing for the whole day. (Een vroege ochtendwandeling is een zegen voor de hele dag.) (Henry David Thoreau)

The universe is wider than our views of it. (Het universum is breder dan onze kijk erop.) (Henry David Thoreau)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


It is a characteristic of wisdom not to do desperate things. (Kenmerkend voor wijsheid is dat zij geen wanhopige dingen doet.) (Henry David Thoreau)

Live your beliefs and you can turn the world around.

(Leef voor je overtuigingen en je kunt de hele wereld aan.) (Henry David Thoreau)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)


There is one consolation in being sick and that is the possibility that you may recover to a better state than you were ever in before. (Er is één troost als je ziek bent; en dat is de mogelijkheid dat je kunt herstellen tot een betere staat dan je ooit tevoren was.) (Henry David Thoreau)

Dreams are the touchstones of our character.
(Dromen zijn de toetsstenen van ons karakter.) (Henry David Thoreau)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

Man identifies himself with earth or material. Spirit is strange to him: he is afraid of ghosts. (De mens vindt zichzelf het meest terug in aarde en materie. Geest is hem vreemd: hij is bang voor spoken.) (Henry David Thoreau)

To regret deeply is to live afresh. (Diep betreuren is opnieuw beginnen.) (Henry David Thoreau)
  
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


We must have infinite faith in each other. If we have not, we must never let it leak out that we have not. (Wij moeten een oneindig vertrouwen in elkaar hebben. Als wij het niet hebben, moeten wij nooit laten blijken dat wij het niet hebben.) (Henry David Thoreau)

Goodness is the only investment that never fails. (Goedheid is de enige investering die nooit faalt.) (Henry David Thoreau) 

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


The heart is forever inexperienced. (Het hart is altijd onervaren.) (Henry David Thoreau)

I have always been regretting that I was not as wise as the day I was born.
(Ik heb altijd spijt gehad dat ik niet zo wijs ben als de dag dat ik geboren werd.)  (Henry David Thoreau)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

(Klik op het beeld) 

 
Do not hire a man who does your work for money, but him who does it for love of it. (Huur niet iemand die het werk doet voor geld, maar iemand die het doet uit liefde.) (Henry David Thoreau) 

Heaven is under our feet as well as over our heads. (De hemel is onder onze voeten evenals boven onze hoofden.) (Henry David Thoreau)

(klik op het beeld)


Aprender a dudar es aprender a pensar. (Octavio Paz)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

 

La vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia. (Vasco Rossi)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.
 

 OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Na sua história, seja o herói (Reginaldo Rodrigues)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

You're never given a dream without also being given the power to make it true. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


The man for who the law exists - the man of forms, the conservative - is a tame man. (De mens van recht en wet - de formele, de conservatieve mens - is een kleurloos individu.) (Henry David Thoreau)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Quo spinosior fragrantior.

Met vriendelijke groeten.

                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2019 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.