vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Een sterk karakter is niet alleen vasthouden aan jouw mening, maar ook jouw mening durven te veranderen. (Olaf Hoenson)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Dikwijls is de radeloosheid tegenover gevaar meer te duchten dan het gevaar zelf. Wanneer je in gevaar bent, blijf dan een paar seconden stil voor je wat dan ook onderneemt,... beweeg niet, spreek niet, bal je rechtervuist, haal diep adem, terwijl je je met de Hemel verbindt en vraag hem om hulp. Zo zal je in staat zijn om je cellen te beheersen en te doen wat nodig is om jezelf te redden. Als je je laat gaan in een ongecontroleerde beweging, is het alsof je een dam opblaast: de losgeslagen golven zullen alles overspoelen en je zult de situatie niet meer kunnen rechtzetten. Op die manier zie je wel eens mensen in paniek uit het raam springen of zich in de vlammen werpen.

Dus tegenover het gevaar moet je enkele seconden onbeweeglijk blijven en je verbinden met de Voorzienigheid: je zal voelen hoe die vrede in jou geboren wordt, die de eerste voorwaarde is om de krachten te wekken die je zullen redden. Die krachten zijn altijd in jou aanwezig, maar je moet de voorwaarden scheppen, waarin ze zich kunnen ontplooien. (Aïvanhov) 

 

Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in rijk bezit. (Joost van de Vondel)

Wie klaagt is niemands vriend. (Joost van de Vondel)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


La flatterie n'est parfois que l'épanchement de la tendresse et la franchise la bave de la mauvaise humeur. (Marcel Proust)

DISCUSSIES
Twee mensen beginnen te discussiëren... Wat doen ze? Ze luisteren niet naar elkaar, ze vallen elkaar in de rede, ze praten tegelijkertijd. Inderdaad, ze zijn allebei zo vol van zichzelf dat geen van beiden met de ander rekening wil houden; ze ergeren elkaar zodanig dat ze zich uiteindelijk niet meer kunnen beheersen en met elkaar op de vuist gaan. Wat een gebrek aan intelligentie en psychologisch inzicht! Ze zouden bij voorbaat moeten weten dat ze met zulke houding nooit tot een oplossing zullen komen. Maar willen ze er werkelijk een vinden? Ja, misschien een beetje, maar wat ze vooral willen is zichzelf bevestigen, hun voorkeuren en meningen opdringen…

Een verstandig mens begint daarentegen met veel geduld en welwillendheid te tonen, en luistert vooral heel aandachtig naar wat men hem te zeggen heeft, om zijn gesprekspartner gunstig gezind te maken. Dan worden zelfs de moeilijkste problemen uiteindelijk opgelost. (Aïvanhov)

Das Land das die Fremden nicht beschützt geht bald unter. (Johann Wofgang von Goethe)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Een ongevoelig mens kan licht een oordeel vellen. (Joost van de Vondel)

Men magh geen quaet met schijn van goet verbloemen. (Joost van de Vondel)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
De deught behoeft geen loftrompet. (Joost van de Vondel)

Geen onbeschaemder dier dan een ondanckbaer mensch. (Joost van de Vondel)

Waertoe veel woorden? Laet de daet het vonnis uiten. (Joost van de Vondel)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Wat heden wordt geloofd, werd gisteren misprezen. (Joost van de Vondel)

Wat mens leeft zo volmaakt, die zich niet eens vergist? (Joost van de Vondel)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Wie moed wil houden, en triomf en zegen baren, die moet vooral het hart verzekeren en bewaren. (Joost van de Vondel)

Wie zichzelf beheerst, beheerst het allemaal. (Joost van de Vondel)

(Klik op het beeld)

 

De waarheid schijnt te sterk in het aangezicht van de leugen. (Joost van de Vondel)

De weereld is een speel toneel. Elck speelt zyn rol en kryght zyn deel. (Joost van de Vondel)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
De heilige eendracht is het zout, dat huis en stad in wezen houdt. (Joost van de Vondel)

De lasterkunst valt licht, de botste kanse best. (Joost van de Vondel)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


De vader eert zich zelf in d'eere van zijn zoon. (Joost van de Vondel)

De vleier streckt een pest bij hooghgeboren zielen, en leertse in 't ende zelfs voor haer gebreken knielen. (Joost van de Vondel)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Een edelmoedig hart kan zich moeilijk verbergen. (Joost van de Vondel)

Een uitgehongert volck is al 't gezagh ontwassen. (Joost van de Vondel)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Het is genade waert, dat zyne schult bekent. (Joost van de Vondel)

Het treuren baat de dode niet en voedt des levenden verdriet. (Joost van de Vondel)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Hij leeft te lang, die jong niet meer te hopen heeft, en zijn geluk en eer in droefheid overleeft. (Joost van de Vondel)

Hy leeft vernoegt in 't kleen, die nimmer hooger ziet. (Joost van de Vondel)

(klik op het beeld)


Nothing binds you except your thoughts, Nothing limits you except your fear and Nothing controls you except your beliefs. (Marianne Williamson)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Cuando acude la buena dicha, acude para todo, y lo mismo Cuando la desdicha acude. (Juan Valera)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Se Dio mi assolve, lo fa sempre per insufficienza di prove. (Alda Merini)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

In 't scheiden sluit de bant der bloedverwantschap naeuwer en naeuwer om het hart. (Joost van de Vondel)

Kwaad geklap bederft goede zeden. (Joost van de Vondel)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Não se pode falar de educação sem amor. (Paulo Freire)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Men eert d'opgaende, en niet eene ondergacnde zon. (Joost van de Vondel)

Tijdig sterft hij, die niets meer te hopen heeft. (Joost van de Vondel)

Waer de nootdwang heerscht, verliest de deugt haar stof. (Joost van de Vondel)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Wie van verre komt gevlogen, wordt hier wonderlijk onthaalt. (Joost van de Vondel)

Al 't geen in weelde niet kan ons gedachten roeren, weet d'armoe noch in nood scherpzinnigh uyt te voeren. (Joost van de Vondel)

Men hoeft, daar klaerheit is, de hersens niet te slijpen. (Joost van de Vondel)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Ac si non tenuit, magma tarnen excidit ausi. (Publius Ovidius)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.