vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Op momenten van groot enthousiasme schijnt het me toe dat er nooit op de wereld door niemand zo iets moois en belangrijks is. (Maurits Cornelis Escher)
 
HET MENSELIJK BEDRIJF
(Klik op het beeld) Tim Leberecht


Wie klaagt is niemands vriend. (Euripides)

Het leven is kort, maar toch heerlijk. (Euripides) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Soms worden we getroffen door het gezicht van mensen die de intriges, de aanvallen en het verraad van hun omgeving het hoofd moesten bieden en erin geslaagd zijn om deze beproevingen te boven te komen. Hun blik en hun gelaatsuitdrukking onthullen de rijkdom van hun innerlijk leven. Ze hebben dus bijna niets verloren in die beproevingen. Of anders gezegd, om een beeld uit het bankwezen te gebruiken: ze hebben tijdelijk alleen intresten verloren, maar hun kapitaal is intact gebleven. Observeer en vergelijk diegenen die zich totaal overgeven aan hun ontgoochelingen en moedeloosheid met degenen die erin slagen om deze te boven te komen. Wat een verschil! Door zich over te geven aan ontmoediging en verbittering, hebben de enen hun ware schat verloren, terwijl de anderen integendeel bezig zijn om hem honderd- of zelfs duizendvoudig terug te winnen. Zij zijn vitaal, hartelijk en altijd klaar om weer aan het werk te gaan. (Aïvanhov)

L'enthousiasme est la force génératrice de l'âme, la condition du génie. (Henri-Frédéric Amiel)

(Klik op het beeld)


 
Enthusiasmus ist das schönste Wort der Welt. (Christian Morgenstern)

LIJDEN ...
Het lijden geeft mensen de kans om in zichzelf af te dalen om na te denken, te mediteren en hogere wezens aan te trekken om hen te leiden en hulp te bieden. Er is geen grotere wetenschap dan te weten hoe te lijden. Iemand die weet hoe te lijden ademt bloemengeuren. Het samenstellen en verspreiden van parfums is de wetenschap van bloemen. Omdat ze geleerd hebben weer en wind te trotseren en ook de gevaren die hen bedreigen, verspreiden de bloemen een heerlijke geur, en houden we van hen. Maar welke geur produceren diegenen, die bij de minste tegenslag, bij de geringste pijn, beginnen te jammeren en in opstand komen? Alleen diegene die heeft ontdekt hoe hij zijn lijden kan aanvaarden door ermee te werken, distilleert dit parfum. Wanneer een Ingewijde lijdt omdat hij de lasten en de fouten van de mensen op zich neemt, zoals Jezus deed, dan verspreidt dat lijden, met liefde aanvaard, het meest heerlijke parfum. En dan komen de engelen genieten van die geur, zoals wij ons in een tuin verheugen over een boom in bloesem. (Aïvanhov) 

Het is heerlijk de blik van een vriendelijk man te ontmoeten. (Euripides)

Verspil geen nieuwe tranen aan oud verdriet. (Euripides)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek. (Euripides)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Het verwachte gebeurt zelden, het onverwachte dient zich aan. (Euripides)

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

 
Een goede gewoonte geeft meer zekerheid dan een wet. (Euripides)

Roei je eigen boot. (Euripides)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Protect your enthusiasm from the negativity of others. (H. Jackson Brown Jr.)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Deugd zonder inzicht betekent niets. (Euripides)

Handel eerst en roep dan de goden aan. De goden helpen de mens die aanpakt. (Euripides)


(klik op het beeld)


Mi trabajo es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer admirar todo lo grande. (José Julián Martí Pérez)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 
Niets gaat boven een betrouwbare vriend. (Euripides)

Het ongeluk kent geen vrienden. (Euripides)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

Verheug u, drink een glas, beschouw het heden als uw eigendom, het overige behoort aan het lot. (Euripides)

Wie zwijgt, stemt toe. (Euripides)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
  
L’entusiasta è un infaticabile sognatore, un inventore di progetti, un creatore di strategie, che contagia gli altri con i suoi sogni. Non è cieco, non è incosciente. Sa che ci sono difficoltà, ostacoli talvolta insolubili. Sa che su dieci iniziative nove falliscono. Ma non si abbatte. Ricomincia da capo, si rinnova. La sua mente è fertile. Cerca continuamente strade, sentieri alternativi. E un creatore di possibilità. (Francesco Alberoni)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Wat heerlijk is het, wanneer men, gered, aan zijn leed terug denkt. (Euripides)

Op een behoorlijke vraag volgt een behoorlijk antwoord. (Euripides)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Convém viver com entusiasmo e amor a permitir que a dúvida e o ódio ajam como eficiente corrosivo e causador de destruição. (Valeria Nunes de Almeida e Almeida)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
 
De beste profeet is hij die goed kan gissen. (Euripides)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Elk mens heeft een kinderziel. (Euripides)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Intellectus luminis sicci non est recipit infusionem a voluntate et affectibus. (Francis Bacon)

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170707 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.