vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Als ik een beetje nederigheid bezat, zou ik perfect zijn. (Wiet van Broeckhoven)

STRAFFEN MAAR BLIJVEN LIEFHEBBEN

Het is rechtvaardig dat de slechten worden gestraft, maar je moet hen blijven liefhebben. Hou van hen als schepselen ... die het moeilijk hebben om uit de duisternis te komen: deze gedachte zal je in staat stellen hen beter te verdragen. Kijk eens naar jezelf: als iemand die je lief hebt fouten maakt, ben je een en al geduld en toegeeflijkheid. Terwijl van iemand die je niet liefhebt zelfs zijn goede daden je ergeren, zozeer zelfs dat zijn gedrag jou verdacht voorkomt. Alleen de liefde kan je geduld geven en je de ogen openen voor andermans bedoelingen. 

En geduld is ook een uiting van kracht. Wie sterk is laat zich niet meeslepen door het gedrag van de mensen uit zijn omgeving, terwijl de zwakke niets verdraagt, de geringste tegenwerking brengt hem buiten zichzelf. Je ziet mensen die in een onwaarschijnlijke woede uitbarsten om de kleinste futiliteiten! En dat zijn vaak dezelfden die vrijwel onverschillig blijven tegenover vreselijk onrecht dat anderen te verduren hebben. Wat de mensen verdragen of niet verdragen… is voor mij een maatstaf: ik zie waar men zich bevindt op de weg van de evolutie. (Aïvanhov)

Met de stok wordt de goede slecht en de slechte erger. (Miguel de Cervantes Saavedra)

AGENDA

Op dinsdag 6 september 2016 vanaf 9h40 zal de Luikse afdeling van de Optimistenbond voor alle leden van onze vereniging en hun vrienden een bezoek van de Antwerpse diamantbeurs organizeren. Voor alle bijkomende inlichtingen: Hélène Delahaije (h_delahaye@hotmail.com - +32.499.26.01.61). Rendez-vous à 9h40 à la gare d'Anvers.
(Klik op het beeld voor meer details maar de tekst is wel in het Frans)

Wie niet van het geluk weet te genieten als het komt moet niet klagen als het hem verlaat. (Miguel de Cervantes Saavedra) 

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Moins on a d’esprit et plus on a de vanité. (Alphonse Karr)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

Hij die geeft moet zwijgen. Hij die geeft moet spreken. (Miguel de Cervantes Saavedra) 

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Wie zingt verjaagt zijn kwalen. (Miguel de Cervantes Saavedra)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 

De stem is vervuld van de vitaliteit van de mensen, van hun parfum, van hun magnetisme. Zij zijn ermee verbonden zoals een vlieger die je met een lange draad zou vasthouden. En wanneer ze samen zingen, verlaat hun stem hen om andere stemmen te ontmoeten, teneinde met hen samen te vloeien, en zij komt daarna terug, versterkt en verrijkt door al wat ze in deze fusie ontvangen heeft. Door het lied doen de twee principes, het mannelijke en het vrouwelijke, eerst een werk hierboven, op de subtiele niveaus; en daarna keert datgene, wat de zangers aldus gecreëerd hebben, naar hen terug via hun oren, en zij worden allen gezegend door een zuivere en goddelijke uitwisseling. (Aivanhov)

Die Welt ist voller alltäglicher Wunder. (Martin Luther)
 

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)
 
I like pigs. Dogs look up to us. Cats look down on us. Pigs treat us as equals. (Winston Churchill)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Leun niet op een grote heer dan op een oude balustrade. (Miguel de Cervantes Saavedra)

De dwaze opmerkingen van de rijkaard gaan in deze wereld voor wijze gezegden door. (Miguel de Cervantes Saavedra)
 


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Optimisme en pessimisme moet je niet zien als een eenvoudige kwestie van temperament. Onder optimisme en pessimisme verstaat men eigenlijk twee levensfilosofieën. Alleen degene die op zoek is naar spirituele weldaden kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materieel bezit, ook al is hij aanvankelijk vol goede hoop, op een dag verplicht zal zijn zijn illusies te laten varen.
De pessimist kijkt niet verder dan de kleine dingen van de aarde. De optimist daarentegen opent zijn ziel voor de weidse uitgestrektheid van de hemel... Op de weg ... komt hij uiteraard het kwaad tegen onder al zijn vormen, hij zal lijden, hij zal twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, hij zal de moed verliezen. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, omdat hij in zijn hart en in zijn ziel de waarheid draagt dat ... hij in aanleg alle rijkdommen en alle overwinningen bevat. 
... Wanneer een student meerdere keren gezakt is voor zijn examen, maakt men hem duidelijk dat het geen zin heeft om ermee door te gaan en moet hij opgeven. Maar wanneer het gaat over onze ... voorbestemming, deze is zo diep in ons gegrift dat wij op een dag, dankzij ons werk, ons doel zullen bereiken. En dat is het echte optimisme. (Aïvanhov)


Ook Rome werd niet in één dag gebouwd. (Miguel de Cervantes Saavedra)

Men moet tijd aan de tijd geven. (Miguel de Cervantes Saavedra)

 
Ondankbaarheid is de dochter van de trots. (Miguel de Cervantes Saavedra)(Klik op het beeld) Past newsletters 
Ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré mejor. (Antonio Machado)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA

 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)


 
Io trovo i miei versi intingendo il calamaio nel cielo. (Alda Merini)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Não ligo assim uma importância por ai além a esta coisa complicadissima a que se chama vida, quer ela decorra no meio de fantásticas alegrias, quer se arraste por entre as mágoas e os desalentos que são, afinal de contas, o pão de cada dia de quase todos nós. (Florbela Espanca)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Resurgam.

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie een prettige vakantietijd toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160729 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.