vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Als de waarheid in het midden ligt, wil iemand mij dan vertellen waar het midden ligt? (Spinder)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Heldere, juiste, verheven gedachten hebben, volstaat niet. Al deze gedachten moeten afdalen in het hart en in de wil, om zich te manifesteren door de gevoelens en daarna door de daden die eraan beantwoorden.
Vele mensen hebben een goed oordeel, excellente ideeën, maar waartoe dient dit alles, als dat goede oordeel en deze excellente ideeën niet vertolkt worden door handelingen van dezelfde kwaliteit? Vaak is de tegenstelling tussen hun ideeën en de werkelijkheid van het dagelijks leven zo groot, dat zij slechts ontgoochelingen meemaken. En het ergste is dat zij niet begrijpen wat hun overkomt: heel eenvoudig, zij hebben geen verbinding tot stand kunnen brengen tussen het hogere en het lagere, door bemiddeling van het gevoel. De gedachte heeft niet de eigenschap dat zij de materie direct kan raken: om op de materie in te werken en haar te transformeren, heeft de gedachte de bemiddeling van het gevoel nodig. Werk dus ook aan je gevoelens door warmer te zijn en je te openen voor anderen: je ideeën zullen dan vlees en bloed worden om gestalte te krijgen in daden. (
Aïvanhov)


Sometimes people let the same problem make them miserable for years when they could just say, So what. That's one of my favorite things to say. So what. (Andy Warhol)
 
I think everybody should be nice to everybody. (Andy Warhol)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

I just do art because I’m ugly and there’s nothing else for me to do. (Andy Warhol)

Everybody must have a fantasy. (Andy Warhol)

DE DOOD VAN DUIZENDEN OLIFANTEN VOOR DE IVOORHANDEL
(Klik op het beeld) 


They always say time changes things, but you actually have to change them yourself. (Andy Warhol)

The best thing about a picture is that it never changes, even when the people in it do. (Andy Warhol)


DE OUDE DAG

Oud worden wordt over het algemeen gezien als een beproeving. Het is inderdaad niet aangenaam om geleidelijk de fysieke en intellectuele vermogens te verliezen die men tot dan toe had, want alles wordt moeilijker. Maar in werkelijkheid kan de oude dag ook de beste periode van het leven worden. Voor degenen die in hun jeugd en als volwassene een hoog ideaal hebben gevoed, worden veel dingen beter op oudere leeftijd: het begrip, de helderheid... Hoe is dat te verklaren? Het lijkt erop dat de subtiele lichamen niet dezelfde evolutie volgen als het fysieke lichaam. De benen, de ogen, de oren van oudere personen, en zelfs op een bepaalde manier hun hersenen, beginnen hen in de steek te laten, maar het leven van hun ziel en hun geest wordt steeds overvloediger en rijker. Alsof ze eindelijk de vruchten van hun inspanningen kunnen proeven. Dus bereidt je voor, denk eraan om je innerlijk te verrijken wanneer je nog jong bent, om later van deze overvloed aan vruchten te kunnen proeven. (Aïvanhov)
 

L’homme n’a au fond de l’âme aucune aversion contre la mort, il y a même du plaisir à mourir. La lampe qui s’éteint ne souffre pas. (François René de Chateaubriand)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

I like to be the right thing in the wrong place and the wrong thing in the right place. Being the right thing in the wrong place and the wrong thing in the right place is worth it because something interesting always happens. (Andy Warhol)

Why do people spend their time being sad when they could be happy? (Andy Warhol)
 
LIDGELDOPROEP 2018
Het lidgeld voor 201 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Das einzig lebenswerte Abenteuer kann für den modernen Menschen nur noch innen zu finden sein. (Carl Gustav Jung)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


People should fall in love with their eyes closed. Just close your eyes. Don’t look and it’s magic. (Andy Warhol)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


When people are ready to, they change. They never do it before then and sometimes they die before they get around to it. You can’t make them change if they don’t want to, just like when they do want to, you can’t stop them. (Andy Warhol) 

SPES FORUM 
(Klik op het beeld)


I like boring things….You need to let the little things that would ordinarily bore you suddenly thrill you. (Andy Warhol)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)


Every song has a memory, every song has the ability to make or break your heart, shut down the heart and open the eyes. But I’m afraid if you look at a thing long enough, it loses all of its meaning. (Andy Warhol)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


I can never get over when you’re on the beach how beautiful the sand looks and the water washes it away and straightens it up and the trees and the grass all look great. I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want to own. (Andy Warhol)

Don't pay any attention to what they write about you. Just measure it in inches.  (Andy Warhol)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

An artist is someone who produces things that people don't need to have but that he - for some reason - thinks it would be a good idea to give them. (Andy Warhol)

As soon as you stop wanting something, you get it. (Andy Warhol)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Don't think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it's good or bad, whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art. (Andy Warhol)

You have to be willing to get happy about nothing. (Andy Warhol)


(klik op het beeld)


It was only a sunny smile, and little it cost in the giving, but like morning light it scattered the night and made the day worth living. (Francis Scott Fitzgerald)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Gracias por la música, misteriosa forma del tiempo. (Jorge Luis Borges)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La musica è l'eco del mondo invisibile. (Giuseppe Mazzini)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

You have to do stuff that average people don't understand because those are the only good things. (Andy Warhol)
 
The idea of waiting for something makes it more exciting. (Andy Warhol)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Chamo liberdade à minha ignorância do destino ; e destino ao meu ignorar da liberdade. (Agostinho Silva)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
It’s not what you are that counts, it’s what they think you are. (Andy Warhol)


People's fantasies are what give them problems. If you didn't have fantasies you wouldn't have problems because you'd just take whatever was there. (Andy Warhol)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
People need to be made more aware of the need to work at learning how to live because life is so quick and sometimes it goes away too quickly. (Andy Warhol)
 
If everyone isn't beautiful, then no one is. (Andy Warhol)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Qui totum vult totum perdit. (Lucius Annaeus Seneca)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171103 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.