vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Rust eens uit... laat anderen met rust. (Bertus ten Doeschot)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN HOGER BEWUSTZIJN

Uit de modder zullen bloemen en bomen verschijnen...
Slechts een deel van ons wordt geraakt door het lijden, een ander deel blijft ervoor ontoegankelijk: onze geest. Want deze is vrij, hij observeert en kan het lijden verhelpen. Hij zegt tegen ons: ‘Je lijdt? Wel, verheug je, want als je verstandig bent, zul je dankzij dit lijden nog aan helderheid en begrip winnen, en je zult sterker worden.’
Wie ongelukkig is, heeft de neiging zich daarmee te vereenzelvigen, en laat zich erdoor overweldigen. Dat is precies wat je niet moet doen. Integendeel, je zou onmiddellijk op je hoede moeten zijn en tot jezelf zeggen: ‘Nu is er werk aan de winkel. Je lijdt, jazeker, maar het is enkel een deel van jou dat lijdt. Doe een beroep op die andere entiteit, de geest, die leeft in de onmetelijkheid, de eeuwigheid; ook dat ben jij. Uit deze modder waar je nu doorheen baggert, zul je plotseling bloemen en bomen zien verschijnen, vol met smakelijke vruchten. (Aïvanhov)


La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. (Blaise Pascal) 

CHARLIE CHAPLIN EN ALBERT EINSTEIN... EEN ONTMOETING

"Wat ik in uw kunst het meest bewonder, zei Albert Einstein, dat is haar universaliteit. U hoeft niet eens een woord uit te spreken en de hele wereld staat in bewondering voor u!"

"Dat is misschien zo, antwoordde Charlie Chaplin, maar uw roem is nog veel groter. De hele wereld staat in bewondering voor u hoewel niemand het minste woord begrijpt van wat u zegt."

Alle Gefühle sind rein, die dir helfen, dich zu sammeln und zu erheben ; unrein ist das Gefühl, das nur eine Seite deines Wesens ergreift und dich dadurch verzerrt. (Rainer Maria Rilke)

Communicatie...
Planten zijn gevoelig. Onderzoek heeft aangetoond dat zij in staat zijn om op de menselijke aanwezigheid te reageren. Wanneer bijvoorbeeld iemand, die hen slecht heeft behandeld, de kamer binnenkomt, geven zij via bepaalde tekenen te kennen dat zij bang zijn. Dat betekent dat ook zij, net als de dieren, een geheugen hebben.

Planten zijn gevoelig en zelfs stenen zijn dat, op hun eigen manier. Wanneer u van hen houdt, hen met liefde aanraakt, kunnen zij met u in verbinding treden en u boodschappen overbrengen. Want de liefde is de universele taal die de gehele schepping en alle schepselen kunnen begrijpen. Raak een steen met liefde aan en hij gaat al anders vibreren, hij kan zelfs met liefde antwoorden. Om dit te kunnen waarnemen, moet je echter geleerd hebben om zijn taal te ontcijferen. Maar zijn er veel kandidaten om de taal van de stenen, de planten en de dieren te bestuderen? De mensen leren lezen en schrijven in alle talen van de wereld om met hun gelijken te kunnen communiceren en dat is heel goed. Maar het zou ook heel wezenlijk voor hen zijn om de taal van de levende natuur te kennen, zodat zij met haar kunnen communiceren. 
(Aivanhov)

Freedom means you are unobstructed in living your life as you choose. Anything less is a form of slavery. (Wayne Dyer)

AGENDA

Het Festival d'Eté mosan biedt ons een prachtig concertprogramma voor deze zomermaanden.

(Klik op het beeld) 


Op dinsdag 6 oktober 2015 om 19h30, ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Optimistenbond, zal de Heer Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de leden van onze vereniging  in het Egmontpaleis ontvangen voor een lezing over "De diplomatische relaties tussen België en Optimistan" Deze voordracht zal gevolgd worden door een walking dinner. Save the date!

(Klik op de beelden) 


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 

IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN (Klik) 
IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
GRAAG ONTVANG IK (OF EEN KENNIS) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti) 


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen deze hele bevolking zouden opvangen zou de Europese bevolking met 1 bijkomende inwoner op 500 stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

El que no inventa, no vive. (Ana María Matute)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)


In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat, maar door liefde; dit is een eeuwige waarheid. (Boeddha)

Wees dan niet bezorgd voor morgen. Morgen mag voor zichzelf zorgen! (Jezus Christus)

Probeer gefascineerd te raken in de dingen die je onderneemt. Stel levensdoelen op en jaag ze na met ongekende fascinatie. Zorg dat je emotie verbonden is met je intellectuele waardering. Ga helemaal op in de dingen die je doet ongeacht wat het is. Je bent dan beter attent en klaart de klus veel beter. (Joodse wijsheid)

Tel de dagen niet, maar zorg ervoor dat de dagen tellen. (Muslim wijsheid)

(Klik op het beeld)

 

Senza la passion, ogni sforzo sarà vano. (Giorgio Guccione)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)


(Klik op het beeld) 

 

When you call yourself an Indian or a Muslim or a Christian or a European, or anything else, you are being violent. Do you see why it is violent? Because you are separating yourself from the rest of mankind. When you separate yourself by belief, by nationality, by tradition, it breeds violence. So a man who is seeking to understand violence does not belong to any country, to any religion, to any political party or partial system; he is concerned with the total understanding of mankind. (Jiddu Krishnamurti)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

CITATEN
Op aanvraag (info@optimistenbond.be) ontvangt u elke dag een citaat. 


Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


A competição é só civilizadora enquanto estímulo; como pretexto de abater a concorrência, é uma contribuição para a barbárie. (Agustina Bessa-Luis)
 

LIDGELD
Dit bericht richt zich niet tot de leden die hun lidgeld voor 2015 reeds vereffend hebben, noch tot de leden die een eenmalig lidgeld hebben betaald.
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be

Ex abundanctia enim cordis os loquitur.


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Namens de leden van de raad van bestuur, wens ik u  zeer gelukkige vakantiedagen toe en volg eens de raad van Hubert Reeves: ga op de grond liggen, 's nachts, ver van alle licht. Sluit je ogen en na enkele minuten open ze op de sterrenhemel... Voel de hoogtevrees. Op je ruimtevaartuig geplakt, voel je in de ruimte voelen. Geniet...

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20150724 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.