vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Ik heb de laatste tijd zoveel geleerd van mijn fouten dat ik erover denk om er nog een paar te maken. (Jan Angevaare) 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Waar komt die sereniteit vandaan, die het gezicht van sommige wijzen uitdrukt? Heel eenvoudig van het feit dat zij erin geslaagd zijn de angst te overwinnen om wat dan ook te verliezen. Zij hebben zich tot deze top verheven, waar ze voelen dat er in hen iets bestaat dat onverwoestbaar is en dat hun niet kan worden ontnomen. Een ware wijze weet, wat hem ook overkomt, dat de enige werkelijkheid in hemzelf en in alle mensen deze top is, onbereikbaar voor het kwaad en beschut tegen alle beproevingen: de geest, de vonk die aan de mens werd gegeven.
Maar hoe kunnen we zover komen? Door aan onszelf te werken, door onze gedachten en gevoelens te zuiveren en zo beetje bij beetje de ondoorschijnende lagen op te lossen die ons van deze vonk scheiden en ons verhinderen te voelen dat zij de enige werkelijkheid is. Wat men voorzienigheid noemt vloeit voort uit deze zekerheid, die verankerd is in sommige mensen die de ervaring hebben opgedaan dat iets in hen absoluut onaantastbaar is en ontsnapt aan elke wisselvalligheid.
(
Aïvanhov)


I am an optimist. It does not seem too much use being anything else. (Winston Churchill)
 
All of the great empires of the future will be empires of the mind.  (Winston Churchill)

 

Het grootste leed en ongeluk dat mensen te verduren krijgen, is vooral hetgeen zij elkaar voortdurend aandoen, en hetgeen zij zichzelf daardoor aandoen. Jullie geloven mij niet?... Wel kijk.
Iemand heeft gedachten, gevoelens of verlangens uitgesproken, die jij niet deelt. Je begint hem als je vijand te beschouwen en je besluit hem te bestrijden. Vanaf dat moment ga je zijn hele gedrag negatief interpreteren, je voelt je door hem aangevallen, hoewel hij je in feite geen enkel kwaad wil berokkenen, hij weet zelfs niet eens wat je hem verwijt. Je bent het die, door de manier waarop je naar hem kijkt, een vijand van hem maakt en op die manier ook iets in je hoofd en in je hart kapotmaakt. Je bent dus zelf je eigen vijand, jij neemt de wapens tegen jezelf op. Zeg mij nu of dit verstandig is!...  (Aïvanhov)


The greatest lesson in life is to know that even fools are right sometimes. (Winston Churchill)

AGENDA

Op dinsdag 6 september 2016 vanaf 9h40 zal de Luikse afdeling van de Optimistenbond voor alle leden van onze vereniging en hun vrienden een bezoek van de Antwerpse diamantbeurs organizeren. Voor alle bijkomende inlichtingen: Hélène Delahaije (h_delahaye@hotmail.com - +32.499.26.01.61). Rendez-vous à 9h40 à la gare d'Anvers.
(Klik op het beeld voor meer details maar de tekst is wel in het Frans)

My education was interrupted only by my schooling. (Winston Churchill)

Fear is a reaction. Courage is a decision. (Winston Churchill)

  
Don't interrupt me while I'm interrupting. (Winston Churchill) 

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Tout s’arrange sous l’influence d’une pensée riante et optimiste. (George Sand)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

The positive thinker sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible. (Winston Churchill)
 
Without courage all other virtues lose their meaning. (Winston Churchill)

Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm. (Winston Churchill)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.  (Winston Churchill)
 

If you have ten thousand regulations you destroy all respect for the law. (Winston Churchill)
 
You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life. (Winston Churchill)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

 

De stem is vervuld van de vitaliteit van de mensen, van hun parfum, van hun magnetisme. Zij zijn ermee verbonden zoals een vlieger die je met een lange draad zou vasthouden. En wanneer ze samen zingen, verlaat hun stem hen om andere stemmen te ontmoeten, teneinde met hen samen te vloeien, en zij komt daarna terug, versterkt en verrijkt door al wat ze in deze fusie ontvangen heeft. Door het lied doen de twee principes, het mannelijke en het vrouwelijke, eerst een werk hierboven, op de subtiele niveaus; en daarna keert datgene, wat de zangers aldus gecreëerd hebben, naar hen terug via hun oren, en zij worden allen gezegend door een zuivere uitwisseling. (Aivanhov)

Manche  Menschen spielen nicht einmal im eigener Leben die Hauptvolle. (Wolfgang Eschker)
 

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)
 
Never let your sense of morals prevent you from doing what is right. (Isaac Asimov)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
You create your own universe as you go along. (Winston Churchill)
 
Difficulties mastered are opportunities won. (Winston Churchill)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Optimisme en pessimisme moet je niet zien als een eenvoudige kwestie van temperament. Onder optimisme en pessimisme verstaat men eigenlijk twee levensfilosofieën. Alleen degene die op zoek is naar spirituele weldaden kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materieel bezit, ook al is hij aanvankelijk vol goede hoop, op een dag verplicht zal zijn zijn illusies te laten varen.
De pessimist kijkt niet verder dan de kleine dingen van de aarde. De optimist daarentegen opent zijn ziel voor de weidse uitgestrektheid van de hemel... Op de weg ... komt hij uiteraard het kwaad tegen onder al zijn vormen, hij zal lijden, hij zal twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, hij zal de moed verliezen. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, omdat hij in zijn hart en in zijn ziel de waarheid draagt dat ... hij in aanleg alle rijkdommen en alle overwinningen bevat. 
... Wanneer een student meerdere keren gezakt is voor zijn examen, maakt men hem duidelijk dat het geen zin heeft om ermee door te gaan en moet hij opgeven. Maar wanneer het gaat over onze ... voorbestemming, deze is zo diep in ons gegrift dat wij op een dag, dankzij ons werk, ons doel zullen bereiken. En dat is het echte optimisme. (Aïvanhov)


To improve is to change; to be perfect is to change often. (Winston Churchill)
 
He has all the virtues I dislike and none of the vices I admire. (Winston Churchill)


(Klik op het beeld) Past newsletters 
La sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. (Gabriel García Márquez)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA

 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)javascript:void('18')


 
Un uomo verrà certamente, fra molti anni, in una calma sera d'estate, a chiedermi come si può vivere una vita straordinaria. Ed io gli risponderò certamente con queste parole: Rendendo abituali le azioni e le sensazioni straordinarie e facendo rare le sensazioni e le azioni ordinarie. (Giovanni Papini)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

  
No fundo, agradece-se que não haja grandes governantes; eles trazem a ordem, portanto a proibição de escolha a uma consciência em estado de profunda reprovação. Um governante iluminado causa mais males do que duzentos que estejam pouco empenhados na felicidade humana. (Agustina Bessa-Luis)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Verbisque meis fides sit. (Titus Livius)

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie een prettige vakantietijd toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160805 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.