vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Leven en laten leven, denken en laten denken, doen en laten doen. Als dat ‘s levens stelregel wordt, dan heeft en geeft ieder vrijheid en het geluk is verzekerd. (Ferdinand Domela Nieuwenhuis)

GOODBYE, TOOTS! HET WAS EEN GROTE EER JE ALS STICHTEND LID VAN DE OPTIMISTENBOND TE MOGEN TELLEN.
(Klik op het beeld)


La mort, c'est l'élargissement dans l'infini. (Victor Hugo) 
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Je zou willen dat je woorden doordringen tot in de ziel van de mensen en hen meeslepen op de weg van het goede. Welnu, weet dat zij dan doordrongen moeten zijn van de lichtende materie van je aura. Zolang je duistere vlekken toelaat in je aura, zul je niet overtuigend zijn.
Men ontmoet vaak mensen die verbaasd zijn dat ze er niet in slagen om de anderen te overtuigen van de noodzaak goed, edelmoedig, eerlijk, rechtvaardig en zuiver te zijn… Zij beschikken over alle argumenten, zij drukken zich goed uit, waarom luistert men dan niet naar hen? Omdat zij diep vanbinnen niet voelen wat zij vertellen, hun woorden klinken hol, want zij zijn niet vervuld van de subtiele materie van de aura die de kwintessens is van wat ieder wezen beleeft en ervaart in het diepste van zichzelf. Wie overtuigend, geloofwaardig wil zijn, moet zijn leven en zijn woorden in overeenstemming brengen, want woorden halen hun kracht uit het leven.
 
(Aïvanhov)
 
In tegenspoed maak je kennis met jezelf. (Albert Einstein)

EEN MOOI VERHAAL
(Klik op het beeld)

 
Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. (Albert Einstein)
 

WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardige van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk na de dood. (Albert Einstein)
 
Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal. (Albert Einstein)


VERBRANDING EN VERANDERING...

Wat de grootheid van het offer uitmaakt, is dat het het vermogen bezit om veranderingen teweeg te brengen. Ziedaar een onderwerp waarover het de moeite waard is om te mediteren! Zelfs de meest geringe materie kan getransformeerd worden. Dit heb ik u al vaak bewezen door u het voorbeeld te geven van dood hout waarmee je vuur maakt. Denk eraan dat er dood hout in u is, oude onbruikbare takken (gedachten, gevoelens en verlangens, die u verlammen en uw evolutie in de weg staan), u kunt ze offeren om warmte en licht voort te brengen. Waarom zou je het offer altijd als iets verdrietigs en pijnlijks zien? Je dient in het offer juist iets vreugdevols te zien: het brengt ons warmte, het brengt ons licht, en wat is er nu vreugdevoller dan het licht?
Het leven is een verbranding. Om te leven moet je onophoudelijk het vuur in jezelf brandende houden. Die verbranding is een fysiek verschijnsel, maar ook een psychische en spirituele werkelijkheid. Iedere dag moeten wij iets in onszelf verbranden om warmte en licht voort te brengen.
(Aïvanhov)
 
Een vooroordeel is moeilijker te splitsen dan een atoom. (Albert Einstein)
 
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van de anderen. (Albert Einstein)
De tijd bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk zou gebeuren. (Albert Einstein)
 
Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukkeling beschouwen. (Albert Einstein)
 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 
 
Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond. (Albert Einstein)
 
Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn. (Albert Einstein)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Ich lese nichts, das mich nicht auch zur Tat anregt. (Johann Wolfgang von Goethe)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Om een lid van onbesproken gedrag van een kudde schapen te zijn, dient men eerst en vooral schaap te zijn. (Albert Einstein)
 
Doe nooit iets dat indruist tegen uw geweten, zelfs als de Staat het je beveelt. (Albert Einstein)


 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Grote geesten hebben altijd hevige tegenstand ondervonden van middelmatige geesten. (Albert Einstein)

(Klik op het beeld) Past newsletters  

La esperanza es un árbol en flor que se balancea dulcemente al soplo de las ilusiones. (Severo Catalina)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)


 
Ognuno vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei. (Niccolò Machiavelli)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Problemas existem apenas na mente humana. (Anthony de Mello)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Déliberando saepe perit occasio. (Publilius Syrus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160826 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.