vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Denk niet in zwart-wit. Denk in kleur. (Marnix Pauwels)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 
Aandacht houdt de liefde gaande, ze houdt het leven in stand. Dus schenk aandacht aan de bomen, de bloemen die je tegenkomt op je weg, aan de dauwdruppels, de vlinders, de vogels.
Je kunt die raad ook innerlijk opvatten. Want ook in jou fladderen er vlinders van bloem tot bloem en zingen er vogels. Soms, als je ‘s morgens je raam opent, voel je dat er onzichtbare entiteiten in je huizen, die gelijken op zij die de sprookjes bevolken, en is het alsof de dauw glinstert op de bloemen en blaadjes van je ziel. Schenk aandacht aan deze gewaarwording, laat ze niet vervliegen zonder te proberen haar ten minste even vast te houden. (Aïvanhov)

 

Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment - et grâce à qui - l'on pourra le surmonter. (Boris Cyrulnik)

ZE HEEFT NIET WILLEN GELOVEN DAT HET ONMOGELIJK WAS...
(Klik op het beeld) Alexandra Ocasio-Cortez


To bring anything in your life, imagine that it's already there. (Richard Bach)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is militation. look with your understanding, find out what you already know, and you'll see the way to fly. (Richard Bach)


DE TECHNOLOGISCHE VOORUITGANG...
De technologische vooruitgang zou een van de beste zaken zijn, als de mensen, zoals blijkt, haar niet ten dienste zouden stellen van hun hebzucht, met als gevolg dat ze het risico lopen de fundamenten zelf van hun bestaan op aarde te vernietigen. Daarom is de technische vooruitgang geen echte vooruitgang. In staat zijn ruimteveren naar de maan of naar andere planeten te sturen is natuurlijk buitengewoon. Maar waar is het uiteindelijk om te doen? Om bodemschatten te benutten en er dezelfde schade aan te richten als op aarde? Om in de ruimte oorlog te voeren? Om er een bende van te maken in heel het universum?…
Het is op zich niet verkeerd de kosmos te willen verkennen, maar niet vooraleer de juiste houding wordt aangenomen ten opzichte van de aarde. De mensen hebben voor niets respect, ze denken dat ze heer en meester zijn van het universum, ze zijn bereid om alles op z’n kop te zetten, om hun nieuwsgierigheid of hebzucht te bevredigen. Welnu, ze dienen te weten dat ze op een dag voor die minachting en dat geweld zeer duur zullen moeten betalen.
(Aïvanhov)

It was morning, and the new sun sparkled gold across the ripples of a gentle sea. (Richard Bach)
 
The more I want to get something done the less I call it work. (Richard Bach)
 


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 november wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)Wäre nicht das Nein, so wäre das Ja ohne Kraft. (Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

A champion is defined not by their wins but by how they can recover when they fall. (Serena Williams)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Can miles truly separate you from friends... If you want to be with someone you love, aren't you already there? (Richard Bach)

Allow the world to live as it chooses, and allow yourself to live as you choose. (Richard Bach)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

To fly as fast as thought, you must begin by knowing that you have already arrived. (Richard Bach)

One must learn to fall, if one would fly. (Richard Bach)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Avoid problems, and you'll never be the one who overcame them. (Richard Bach)

You are never given a dream without also being given the power to make it true. You may have to work for it, however. (Richard Bach)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


The mark of your ignorance is the depth of your belief in injustice and tragedy. What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly. (Richard Bach)

If your happiness depends on what somebody else does, I guess you do have a problem. (Richard Bach)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

Within each of us lies the power of our consent to health and sickness, to riches and poverty, to freedom and slavery. It is we who control these, and not another. (Richard Bach) 

Here is a test to find whether your mission on Earth is finished: If you´re alive it isn't. (Richard Bach)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

Sooner or later, those who win are those who think they can. (Richard Bach)

Every person, all the events of your life, are there because you have drawn them there. What you choose to do with them is up to you. (Richard Bach)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)No matter how qualified or deserving we are, we will never reach a better life until we can imagine it for ourselves and allow ourselves to have it. (Richard Bach)
 
Bad things are not the worst things that an happen to us. Nothing is the worst thing that can happen to us. (Richard Bach)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)There are no mistakes. The events we bring upon ourselves, no matter how unpleasant, are necessary in order to learn what we need to learn. Whatever steps we take, they're necessary to reach the places we've chosen to go. (Richard Bach)
 
To bring anything into your life, imagine that it's already there. (Richard Bach)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

 
In order to live free and happily, you must sacrifice boredom. It is not always an easy choice. (Richard Bach)

There is no such thing as a problem without a gift for you in its hands. You seek problems because you need their gifts. (Richard Bach)

(klik op het beeld)


Cuando bordeamos un abismo y la noche es tenebrosa, el jinete sabio suelta las riendas y se entrega al instinto del caballo. (Armando Palacio Valdés)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


È purtroppo destino ineluttabile che il tempo distrugga ogni cosa nel suo fluire perenne. (Ugo Foscolo)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


A saudade pelos vivos é dor suave. (Camilo Castelo Branco)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

The only true law is that which leads to freedom… There is no other. (Richard Bach)

There are grand rewards for those who pick the high hard roads, but those rewards are hidden by years. (Richard Bach)

(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

If you love something, set it free. If it comes backs it's yours, if it doesn't, it never was. (Richard Bach)

Happiness is a choice. It is not always an easy one. (Richard Bach)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)Strong beliefs win strong men, and then make them stronger. (Richard Bach)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Destitutus ventis, remos adhibe.
 

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.