vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen. (Desiderius Erasmus)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN
Vraag u eerst af, alvorens een moeilijkheid, een beproeving als onheil te beschouwen: ‘Is het echt een tegenslag? Is het niet eerder een verborgen geluk?’ Zolang u zich dit niet afvraagt, gaat u tegenstribbelen, komt u in opstand, en zult u geen enkel voordeel uit deze beproeving halen, die in werkelijkheid een weldaad was die u niet kon thuisbrengen.
Zelden kunnen de mensen inzien wat goed of slecht voor hen is. Hoeveel situaties die zij als heilzaam beschouwen, zijn in werkelijkheid echte gevaren! Inderdaad, hoeveel welslagen en successen hadden slechts tot gevolg dat de mensen werden meegesleurd naar de ondergang! En hindernissen, mislukkingen zijn daarentegen, voor degenen die ze wisten te benutten, de ware oorzaken van hun toekomstige overwinning gebleken. Denk hierover na en probeer u deze wijze van redeneren en van de dingen bekijken eigen te maken.
(Aïvanhov)

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde schonk. (Khalil Gibran)
 

HET GEWICHT VAN EEN SNEEUWVLOKJE
Zeg mij hoeveel een sneeuwvlok weegt?", vroeg de koolmees aan de duif.

"Alleen maar niets", klonk het antwoord. Toen vertelde de mees de duif het volgende verhaal: "Ik zat op een sparretak, toen het zachtjes begon te sneeuwen. Daar ik niets te doen had, begon ik de op-de-tak-vallende vlokken te tellen.

Ik telde er 3.751.952.Toen het 3.751.953ste vlokje op de tak viel, brak die door".

Daarop vloog de mees weg.

De duif, gezaghebbende op het stuk van vrede van Noach's tijd af, dacht een ogenblik na en zei tenslotte tegen zichzelf: "Misschien ontbreekt er maar één persoon opdat alles moge kantelen en de wereld in vrede leven".

Hoe dieper verdriet in uw wezen kerft, hoe meer vreugde u kunt bevatten. (Khalil Gibran)

 
WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND
Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.
(klik op het beeld)


La méchanceté est de tous les esprits le plus facile. Rien n’est si aisé que d’apercevoir un ridicule ou un vice et de s’en moquer. Il faut des qualités supérieures pour comprendre le génie et la vertu. (François René de Chateaubriand)


AGENDA
Op donderdagen 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick.
Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien.
Wanneer: donderdagavond van 18h30 tot 20h (data lezingen zie hieronder)
Waar: Louis Delebecquelaan 32, 9051 Sint-Denijs Westrem
Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 12 mei - 19 mei - 26 mei - 2 juni - 9 juni
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 8 september - 15 september - 22 september - 6 oktober - 13 oktober
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Op maandag 14 maart om 20u een prachtig concert met onze vrienden Evelyne Bohen en Bruno De Jonghe in het Koninklijk Muziek Conservatorium te Brussel:


Op 24 en 25 maart, 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016
op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
... Op donderdag 24 maart vanaf 9u30, symposium en tentoonstelling over "De wereld van de zuidelijke geleerden tijdens het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)"
... Op donderdag 24 maart om 17u, lezing door Herman De Dijn met als thema "Spinoza over de mirakels..."
... Op vrijdag 25 maart om 19u30, pianorecital door Russell Hirshfield

(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op vrijdagavond 8 april om 20u en zaterdag 9 april 2016 om 9u, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 10de Dag van het Geluk.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op dinsdag 3 mei 2016 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van "Difference day 2016".
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)
Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken. (Khalil Gibran)

 
OPTIMISTEN DINERS DOORHEEN HEEL BELGIË?
De Optimistenbond nodigt alle burgers van Optimistan uit om in maart, april of mei een Optimisten Diner te organiseren in hun stad of dorp om het optimisme en een positieve ingesteldheid te promoten over gans het land. Het principe is eenvoudig: 20 tot 50 personen (of meer) ontmoeten mekaar in een restaurant om er te praten over wat er goed gaat en wat er  verbeterd zou kunnen worden. Het is de gelegenheid om een aangenaam moment door te brengen in het gezelschap van andere optimisten, om nieuwe positieve mensen te ontmoeten, om onze geest te verrijken door deel te nemen aan positieve debatten en om enthousiast opnieuw te vertrekken.
Een Optimisten Diner organiseren en animeren is heel simpel en we kunnen hierbij  helpen.
Om dit positief evenement alle kans op slagen te geven heeft Yves de Montbron, Secretaris Generaal van de Optimistenbond van Frankrijk, die ik hartelijk dank hiervoor, de praktische gids “Hoe organiseer ik een succesvol Optimisten Diner” opgesteld, op basis van zijn reeds vele geslaagde ervaringen. De gids omvat: een retro planning, voorbeelden van uitnodigingen en mailings, materiaal en voorbeelden van animatie, FAQ, foto links, video's, enz... We sturen hem u graag toe op eenvoudig verzoek via info@optimistenbond.be
Klaar om er in te vliegen!
De Optimisten Diners zullen aangekondigd worden in de volgende “Bedenkingen voor een Optimistische Week”.
Zal er ook een diner zijn in uw gemeente?

Alleen via het pad van de nacht bereikt men het ochtendgloren. (Khalil Gibran)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Wij kiezen onze vreugden en smarten lang voordat wij ze beleven. (Khalil Gibran)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.

Iedere mens is de afstammeling van iedere koning en iedere slaaf. (Khalil Gibran)

(klik op het beeld)

 

Was mich nicht umbringt, macht mich härter. (Friedrich Nietzsche)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. (Khalil Gibran)


 


I did not mean that Conservatives are generally stupid. I mean't that stupid persons are generally stupid. (John Stuart Mill)
 

OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Enkel langs het pad van de nacht kun je de morgenschemering bereiken. (Khalil Gibran)

 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 

No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. (Gabriel García Marquez)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Altro è esser uomo erudito, ed altro è esser uomo grande. (Giuseppe Baretti)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

O sopro do amor fará aumentar o talento. (Dom Hélder Câmara)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Crescit in adversis virtus. (Lucanus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160304 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.