vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
De timmerman schaaft het hout en het hout schaaft de timmerman. De timmerman en het hout beschaven elkaar. (Leonard Nolens)

HOW TO FIND A WONDERFUL IDEA
(Klik op het beeld) 


While I yet live, let me not live in vain. (Daar ik nu eenmaal leef, laat mij niet te vergeefs leven.) (Joseph Addison)

A man should always consider how much he has more than he wants. (Een mens zou altijd moeten overwegen hoe veel meer hij heeft dan hij wenst.) (Joseph Addison)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Liefde is dat vermogen om onszelf los te rukken van wat ons het meest dierbaar is, om het te geven. Maar die kwaliteit openbaart zich zelden. We zien eerder mensen die niet alleen aan het vechten zijn om te behouden wat ze hebben, maar ook, als ze er de kans toe zien, te grijpen wat anderen toebehoort.
Is het wel redelijk om daar zoveel tijd en energie aan te verliezen, als we binnenkort verplicht zullen zijn alles achter te laten? Inderdaad, op een dag komt de dood en of de mens het leuk vindt of niet, in één klap ontneemt deze hem alles. Waarom heeft hij niet geleerd te geven vóór het uur van de dood? Op dat moment moet hij, of hij wil of niet, alles opgeven.
Alleen resten hem het licht en de vreugde die hij heeft verworven omdat hij wist te geven.
(Aïvanhov)

 
What an absurd thing it is to pass over all the valuable parts of a man, and fix our attention on his infirmities. (Wat is het een absurd iets, om over alle waardevolle onderdelen van een mens heen te gaan, en onze aandacht te bevestigen op zijn gebreken.)


A contented mind is the greatest blessing a man can enjoy in this world. (Een tevreden geest is de grootste zegening die een mens in deze wereld kan hebben.)  

DE ECONOMISCHE BELANGEN
Elk land vindt het normaal zijn economische belangen te verdedigen, en het prijst zich gelukkig daarin te slagen… tot het wordt geconfronteerd met problemen waarvoor het niet de wijsheid bezat die te voorzien. Een voorbeeld: voor een land dat wapens produceert is niets winstgevender dan ze te exporteren. En zo slaagt het erin steeds dodelijker tuig te verkopen aan volkeren, die door hun voortdurende strijd het gevaar lopen de vrede en de veiligheid van de hele planeet op het spel te zetten. Sommige van deze volkeren kunnen nog maar nauwelijks lezen en schrijven, maar dat doet er niet toe, men levert ze de meest geavanceerde wapens en men stuurt hun instructeurs om hun te tonen hoe ze te gebruiken. Aan de ene kant verdient men heel veel geld, dat is waar. Maar vervolgens, wat een uitgaven, wat een moeilijkheden om die conflicten te beëindigen die in alle uithoeken van de wereld uitbreken! En uiteindelijk bevindt men zich in onontwarbare situaties, omdat men alleen de directe voordelen voor ogen had die uit wapenverkopen voortvloeiden. (Aïvanhov)

Le pessimisme est une sottise, et souvent une canaillerie. (Louis Pauwels)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose. (Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel.) (Joseph Addison)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Man is distinguished from all other creatures by the faculty of laughter. (De mens wordt onderscheiden van alle andere schepselen door het vermogen tot lachen.) (Joseph Addison)
 
It is only imperfection that complains of what is imperfect. The more perfect we are the more gentle and quiet we become towards the defects of others. (Het is slechts onvolmaaktheid die klaagt van wat onvolmaakt is. Meer perfect zijn wij zachter en stil worden wij naar de tekorten van anderen.) (Joseph Addison)

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)What sculpture is to a block of marble, education is to an human soul. (Wat beeldhouwwerk is voor een stuk marmer, dat is onderwijs voor de menselijke ziel.) (Joseph Addison)

Suspicion is not less an enemy to virtue than to happiness; he that is already corrupt is naturally suspicious, and he that becomes suspicious will quickly be corrupt. (Achterdocht is niet minder een vijand van de deugd dan van geluk; hij die reeds corrupt is, is natuurlijk achterdochtig, en hij die achterdochtig wordt zal snel corrupt zijn.) (Joseph Addison)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Die meisten Menschen sterben als Kopien, während sie als Originale geboren sind. (Ernst Niebergall)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


No oppression is so heavy or lasting as that which is inflicted by the perversion and exorbitance of legal authority. (Geen onderdrukking is zo zwaar of langdurend, als dat wat opgelegd wordt door de onrechtvaardigheid en de onredelijkheid van wettelijk gezag.) (Joseph Addison)
 
There is nothing that makes its way more directly to the soul than beauty. (Er zijn niets dat meer rechtstreeks de ziel raakt, dan schoonheid.) (Joseph Addison)


(klik op het beeld)


Yes, I am a dreamer. For a dreamer is one who can only find his way by moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. (Oscar Wilde)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 

Some virtues are only seen in affliction and others only in prosperity. (Sommige deugden zijn slechts zichtbaar in kwelling en anderen slechts in voorspoed.) (Joseph Addison)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Siempre que haya un vacío en tu vida, llénalo de amor. (Amado Nervo)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 

Il fallimento non avrà mai il sopravvento su di me se la mia determinazione ad avere successo è abbastanza forte. (Og Mandino)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 
 
Three grand essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. (Drie essentiële zaken voor geluk in dit leven zijn, iets te doen te hebben, iets om van te houden, en iets om voor te te hopen.) (Joseph Addison)  


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Na política internacional, infelizmente, como diziam Rousseau e Kant, as relações ainda permanecem no estado de natureza – é a força que as rege. (Ramalho Eanes)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
  
Self discipline is that which, next to virtue, truly and essentially raises one man above another. (Zelfdiscipline is dat wat, naast deugd, daadwerkelijk en hoofdzakelijk een mens boven een andere opheft.) (Joseph Addison)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose. (Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening maar door trouw aan een waardig doel.) (Joseph Addison)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Ut desint vires tamen est laudanda voluntas. (Publius Ovidius)

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe, alsmede een gelukkige nationale feestdag!

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170804 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.