vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Racisme is de enige rotzooi in dit land die de gastarbeiders niet mogen opruimen. (Youp van ‘t Hek)

IK WIL EEN RACIST ZIJN
Het moet fantastisch zijn om racist te zijn. Echt waar, ik zou dat wel zien zitten. Ik maak geen grap. Want als je racist bent, weet je altijd wie de schuldigen zijn en waarom jezelf moe maken met zoeken, het zijn altijd dezelfden. Als je racist bent, vind je jezelf superintelligent, want je vindt super simpele oplossingen voor zeer ingewikkelde problemen. Dat ze de boten maar doen zinken, ze allemaal terugsturen, de islam verbieden in naam van de vrije meningsuiting. En hopla ’t is geregeld. Oh jij, de racist, wat ben ik jaloers op de rust van je mooie vanzelfsprekendheden, terwijl ik mijn tijd verspil met twijfelen aan alles. Als je racist bent, vind je de manier om alle dagen gelijk te hebben. Je bent een beetje ontgoocheld als de overval blijkt gepleegd te zijn door een Belgische-blanke -katholiek, maar al snel vind je iets om jezelf te troosten.
Als je racist bent, ben je echt een verzetsstrijder en zij die er anders over denken zijn oelewappers, bobo’s of collaborateurs, terwijl jijzelf sterk en krachtig bent. Het volstaat om er iets aan te doen.
Als je racist bent, ben je een man, een echte, want jij weet wat er moet gebeuren en de politiekers hebben er de ballen niet voor. En ook als je racist bent, ben je helderziend, want je kent de toekomst van Europa als er niet snel iets gebeurd, terwijl ik zelfs niet in staat ben om het weer voor morgen te voorspellen na het lezen van het weerbericht.
Wat er fantastisch is in het leven van een racist, is dat je tegelijk racist kan zijn en het slachtoffer van racisme. Niets belet je om deel uit te maken van een minderheid en een andere te verketteren. Dat moet echt waanzinnig zijn. Als je racist bent, ken je geen schaamte, want je zegt luidop wat de anderen stilletjes denken. En dat is wat je echt benijdenswaardig maakt, want ik weet echt niet wat de anderen denken en ik zou ook graag over die gave beschikken.
Als je racist bent, moet je jezelf nooit lastige vragen stellen, want als er iets fout gaat, zijn het vanzelfsprekend de anderen die moeten veranderen en niet jij. Dat is echt vakantie. En trouwens je bent geen racist, je bent islamofoob en dat is nog straffer dan straf. Want een fobie is een neurose gekenmerkt door een onberedeneerde en oncontroleerbare angst voor een bestaand gevaar. Ik ben echt jaloers, want ik doe echt alles om mijn eigen mentale strubbelingen te verbergen, terwijl jij ze kan uitdragen als een vlag. Als je racist bent is het leven simpel want je kan iedereen (om het even welke groep) in dezelfde zak steken, zonder jezelf ongelofelijk belachelijk te vinden, terwijl ik mezelf onnozel vind als ik om het even welke veralgemening uit.
Help me, gasten, ik zoek een ethnische groep om te kunnen haten. Ik sta open voor elk voorstel. En als jezelf ook racist zou willen worden en er niet in slaagt, mag je dit gerust delen. (Philippe Dylewski - vertaling Dieter Van Walle)


Le racisme est bien l'infirmité la plus répugnante parmi les diverses laideurs de l'humanité. (Claire Martin)

ZWIJGEN...

Weten, willen, durven, zwijgen.” Deze vier werkwoorden vatten het programma samen van degene die het pad van de Inwijding volgt. Je vraagt: "Maar waarom zwijgen?" Omdat zodra je weet welk werk je gaat doen, je de wil hebt om het te doen en je het ook durft uit te voeren, er niets meer moet aan toegevoegd worden. Het is je hele wezen dat de resultaten van dat werk zal uitdrukken. Wanneer je je vredig of blij voelt, is het dan nodig om dat aan de anderen te vertellen? Nee, ze zien het, ze merken het. En als je geplaagd wordt door een innerlijke storm, kan je wel beweren dat je baadt in vrede en harmonie, niemand zal je geloven, men zal je zelfs in je gezicht uitlachen! Omdat ook dan alles zichtbaar is: verwarring, kakofonie …
De mensen vertellen en leggen het uit ... Ze geloven dat ze, door woorden en zinnen aan elkaar te breien, de anderen kunnen overtuigen. Als ze echt beleven wat ze zeggen, zouden ze niet eens hoeven te praten. Probeer daarom te mediteren over dat zo betekenisvolle voorschrift: zwijgen.
(Aïvanhov) 

Wer jenseits von Gut und Böse ist, kann zum allzumenchlichen Alchimisten werden. (Jennifer Withelm)
 

AGENDA
Op zaterdag 15 april 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de Dag van het geluk over het thema "Heeft geluk nog toekomst in tijden van angst en onzekerheid?"
(Voor het programma, klik op het beeld)

 
Op woensdag 19 april 2017 om 16u sluit de Optimistenbond zich aan bij de Koninklijke Vlaamse Academie die in haar reeks "Standpunten" een publicatie uitbrengt over het bloementapijt dat Anne-Marie Van Kerckhoven samen met de Stad Antwerpen op de Grote Markt tot stand bracht. U bent van harte welkom voor de voorstelling in het Stadhuis te Antwerpen.
(Voor het programma, klik op het beeld)


Op zaterdag 22 april 2017om 20u in de O.L.V. van Lourdes kerk, Charles Woestelaan te 1090 Jette, zal het Koor van Optimistan samen met het Koor Les Chantres de Notre-Dame optreden onder leiding van Stéphane Goemans. Op het programma: Mozart, Goemans en Waignein. Bijdrage: 15 euro.


Op dinsdagen 25 april, 2 en 9 mei 2017 om 14u, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Koninklijke Vlaamse Academie voor een reeks voordrachten over het thema "Europa, ons vaderland"
(Voor het programma, klik op het beeld)


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)Op donderdag 18 mei van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Relationships based on obligation lack dignity. (Wayne Dyer)

It makes no sense to worry about things you have no control over because there's nothing you can do about them, and why worry about things you do control? The activity of worrying keeps you immobilized. (Wayne Dyer)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
People who want the most approval get the least and people who need approval the least get the most. (Wayne Dyer)

Doing what you love is the cornerstone of having abundance in your life. (Wayne Dyer)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 
Only the insecure strive for security. (Wayne Dyer)

You do indeed have a past, but not now! And, yes, you have a future, but not now! You can consume your now with thoughts of 'then' and 'maybe,' but that will keep you from the inner peace you could experience. (Wayne Dyer)


How people treat you is their karma; how you react is yours. (Wayne Dyer)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Wie meesterschap over zijn lot wil verwerven, hoeft niet zoveel belang te hechten aan wat van buitenaf op hem afkomt: moeilijkheden of meevallers, verlies of voordelen. Dat hij vooral zelf werkt, met de wetenschap dat alle mogelijkheden in hem liggen. Op die manier zal hij sterker worden en zal hij steeds meer in staat zijn om aan alle situaties het hoofd te bieden: aan mislukkingen… maar ook aan successen, want zowel successen als mislukkingen houden gevaren in.
Reken op geen enkele uiterlijke aanwinst of succes, op welk gebied dan ook. Vallen ze jou te beurt, dan zijn ze natuurlijk welkom, maar reken er niet op, want niets uiterlijks is definitief of behoort je werkelijk toe. Op een dag zal het je toch ontglippen. Je moet er alleen aan werken om innerlijk sterk en rijk te worden, in je hart, je verstand, je ziel en je geest, want alleen wat je daar verworven hebt, zal je voor eeuwig toebehoren. En op die manier zal je je altijd vrij en onafhankelijk voelen. (Aïvanhov)


Love is the ability and willingness to allow those that you care for to be what they choose for themselves without any insistence that they satisfy you. (Wayne Dyer)

Everything is perfect in the universe - even your desire to improve it. (Wayne Dyer)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Going to church doesn’t make you a Christian any more than going to a garage makes you an automobile. (Billy Sunday)  

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


When I chased after money, I never had enough. When I got my life on purpose and focused on giving of myself and everything that arrived into my life, then I was prosperous. (Wayne Dyer)

Thoughts are mental energy; they're the currency that you have to attract what you desire. Learn to stop spending that currency on thoughts you don't want. (Wayne Dyer)
Si haces bien para que te lo agradezcan, mercader eres, no bienhechor, codicioso, no caritativo. (Francisco de Quevedo)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Judgements prevent us from seeing the good that lies beyond appearances. (Wayne Dyer)

When you judge another, you do not define them, you define yourself. (Wayne Dyer)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
Miracles come in moments. Be ready and willing. (Wayne Dyer)

The highest form of ignorance is when you reject something you don't know anything about. (Wayne Dyer)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Serve avere grande passione, perché tutto ciò che fai con grande piacere, alla fine lo fai bene. (Juan Manuel Fangio)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 
 
The truth is that there is no actual stress or anxiety in the world; it's your thoughts that create these false beliefs. You can't package stress, touch it, or see it. There are only people engaged in stressful thinking. (Wayne Dyer)
 
It is impossible for you to be angry and laugh at the same time. Anger and laughter are mutually exclusive and you have the power to choose either. (Wayne Dyer)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. (Ayrton Senna)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Regnat non regitur qui nihil nisiquod vult facit. (Publilius Syrus)

DE HOOP...

De hoop is geen vaag verlangen naar een gemakkelijker en aangenamer leven. Het is een wijsheid die het verleden en het heden weet te gebruiken om zich op de toekomst voor te bereiden en erop in te werken. Hopen is in staat zijn een prachtige realiteit te beleven die nog niet verwezenlijkt is.
Je kunt dus zeggen dat de hoop een voorproef is van een volmaakt leven. Dankzij haar eet je, drink je en voed je je met een geluk dat je nog niet kent, maar dat de echte realiteit is. Want de echte realiteit ligt niet op het fysieke vlak, maar in de goddelijke wereld. De echte realiteit is dat je een erfgenaam van de hemel en van de aarde bent. Je kunt je erfenis nog niet in bezit nemen omdat je nog te jong en te onervaren bent, maar ze is er al en je moet weten dat ze op jou ligt te wachten. (Aivanhov)
 

Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has to be done, it's always your choice. (Wayne Dyer) 

Go for it now. The future is promised to no one. (Wayne Dyer)


(Klik op het beeld)You'll see it when you believe it. (Wayne Dyer)
 
Loving people live in a loving world. Hostile people live in a hostile world. Same world. (Wayne Dyer)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170331 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.