vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Ik vertelde mijn psychiater dat iedereen mij haatte. Hij zei dat ik niet moest overdrijven want dat ik nog lang niet iedereen ontmoet had. (Wiet van Broeckhoven)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Je steekt een kaars aan: de geringste zucht kan die kleine vlam doven. Maar ontsteek een vuurzee en de hevigste winden zullen haar alleen maar aanwakkeren. En jij? Als je maar een kleine vlam bent, kan de geringste zucht je uitdoven. Als je evenwel een vuurzee bent, zal jouw vuur zich meer verspreiden naarmate de wind harder waait. Ja, zolang je klein, zwak, nietig bent, zolang je nog niet met beide benen op de grond staat, kan de minste beproeving je vloeren. Als je echter stevig bent, tegen een stootje kunt, zullen alle problemen jouw gedrevenheid, wilskracht en liefde alleen maar versterken.
Hoe vaak hebben we dat al niet gezien! Bij de geringste tegenspraak of tegenstand raken de zwakken ontmoedigd, ze geven op, geven zich over, terwijl de sterken enthousiast worden, ze worden nog vastberadener om door te gaan en de obstakels te trotseren. Wel, vraag me nu niet wat jij bent, dat kun je zelf uitvinden: als je wordt tegengehouden door de minste problemen in het leven, heb je dan niet meer weg van een kaarsvlam
.
(Aïvanhov)


Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. (John Fitzgerald Kennedy)

Mankind must put an end to war before war puts an end to mankind. (John Fitzgerald Kennedy)

 

FACE THE FUTURE WITHOUT FEAR, TOGETHER... 
(klik op het beeld) Rabbi Lors Jonathan Sacks

 
The goal of education is the advancement of knowledge and the dissemination of truth. (John Fitzgerald Kennedy)

Efforts and courage are not enough without purpose and direction. (John Fitzgerald Kennedy)


GELUID EN STILTE...

Het geluid is een taal, net als de stilte. De stilte kan het ophouden van elke beweging uitdrukken, de afwezigheid van leven, maar het is ook de taal van de perfectie. Wat betreft het geluid, het is de uitdrukking van leven, maar dat leven is vaak ongeordend en heeft er behoefte aan om te worden beheerst, ontwikkeld. Kinderen, bijvoorbeeld, zijn lawaaierig omdat ze vol energie en vitaliteit zitten. Oudere mensen daarentegen, zijn stil. Dit is deels te wijten aan het feit dat hun krachten afnemen en dat lawaai hen vermoeit; maar het is vaak ook omdat ze wijzer zijn geworden, omdat ze zich in zichzelf verdiept hebben, en het is hun geest die hen aanzet om nu in de stilte binnen te gaan. Om terug te blikken op hun leven, om na te denken, om lessen te trekken, hebben ze die stilte nodig, om een heel werk van onthechting, vereenvoudiging en synthese te doen.

Het opzoeken van de stilte is een innerlijk proces dat mensen naar het licht en naar het ware begrip van de dingen leidt. (Aïvanhov)
 

J'ai inventé ma vie de tenir acquis que tout ce que je n'aimais pas aurait un opposé, que je voudrais. (Coco Chanel) 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what, together, we can do for the freedom of man. (John Fitzgerald Kennedy)

If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity. (John Fitzgerald Kennedy)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entberlich man in der Welt ist. (Johann Wolfgang von Goethe)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)
 
This country cannot afford to be materially rich and spiritually poor. (John Fitzgerald Kennedy)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Our problems are man-made, therefore they may be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings. (John Fitzgerald Kennedy)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate. (John Fitzgerald Kennedy)


When power leads man toward arrogance, poetry reminds him of his limitations. When power narrows the area of man’s concern, poetry reminds him of the richness and diversity of existence. When power corrupts, poetry cleanses. (John Fitzgerald Kennedy)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. (John Fitzgerald Kennedy)

The ignorance of one voter in a democracy impairs the security of all. (John Fitzgerald Kennedy)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction. (John Fitzgerald Kennedy)

Peace is a daily, a weekly, a monthly process, gradually changing opinions, slowly eroding old barriers, quietly building new structures. (John Fitzgerald Kennedy)


(klik op het beeld)


The supreme reality of our time is the vulnerability of this planet. (John Fitzgerald Kennedy)

In giving rights to others which belong to them, we give rights to ourselves and to our country. (John Fitzgerald Kennedy)


(klik op het beeld)


The phoenix must burn to emerge. (Janet Fitsch)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Failure has no friends… Victory has a thousand fathers, but defeat is an orphan. (John Fitzgerald Kennedy)

World peace, like community peace, does not require that each man love his neighbor — it requires only that they live together with mutual tolerance, submitting their disputes to a just and peaceful settlement. (John Fitzgerald Kennedy)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

El destino, el azar, los dioses, no suelen mandar grandes emisarios en caballo blanco, ni en el correo del Zar. El destino, en todas sus versiones, utiliza siempre heraldos humildes. (Francisco Umbral)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Il più grande pericolo per molti di noi non sta nel fatto che i nostri obiettivi siano troppo elevati e quindi non riusciamo a raggiungerli, ma nel fatto che siano troppo bassi e che li si raggiunga. (Michelangelo) 


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

The time to repair the roof is when the sun is shinning. (John Fitzgerald Kennedy)

The unity of freedom has never relied on uniformity of opinion. (John Fitzgerald Kennedy)


(Klik op het beeld) Past newsletters

A função da escola é ensinar a pessoa a aprender. ( José Ângelo Gaiarsa)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

We have the power to make this the best generation of mankind in the history of the world or to make it the last. (John Fitzgerald Kennedy)

Those who dare to fail miserably can achieve greatly. (John Fitzgerald Kennedy)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
The one unchangeable certainty is that nothing is unchangeable or certain. (John Fitzgerald Kennedy)


Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth. (John Fitzgerald Kennedy)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 
 
Non scholae, sed vitae discimus. 


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20170922 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.