vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Het allermoeilijkste dat te leren valt is een zacht en lieflijk oordeel, gevoed met bewustzijn van eigen zwakheid en met teder begrijpen van anderer falen. (Suze Groshans)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Zelfs als je ze bent vergeten, al die woorden van de waarheid die je hebt gelezen of gehoord, komen op een dag weer in je bewustzijn. Want die woorden bezitten een kracht, de kracht die het licht hen geeft. Zonder het te weten zijn ze in jou gegrift, in je onderbewustzijn, waar ze hun weg vinden, en vroeg of laat, als je ze het minst verwacht, tijdens een ontmoeting, een gebeurtenis, kun je ze niet ontlopen.
Je zegt: ‘Dus de waarheid laat ons nooit met rust!’ Dat hangt ervan af wat je onder rust verstaat. Als je rust opvat als de mogelijkheid ondoordacht ruim baan te geven aan je gedachten, je gevoelens, je verlangens, je grillen, wees dan niet verbaasd als een paar waarheden die je hebt gehoord van een wijze, een Ingewijde, je komen waarschuwen dat je van het rechte pad raakt. En die waarheden zullen je een beetje prikken, bijten, aan je haren trekken, dat is zo, ze zullen je niet met rust laten. Maar als je ze aanvaardt en de juiste weg inslaat, wat een vrede zul je dan ervaren! (Aïvanhov)
 
L’échec est un diplome. (Idriss Aberkane)


(Klik op het beeld)


The point of power is always in the present moment. (Louise L. Hay)

Whatever we send out mentally or verbally will come back to us in like form. (Louise L. Hay)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Each day is a new opportunity. I chose to make this day a great one. (Louise L. Hay)

The past has no power over us. It doesn’t matter how long we have had a negative pattern. The point of power is in the present moment. What a wonderful thing to realize! We can begin to be free in this moment ! (Louise L. Hay)

AGENDA
Op donderdagen 9 februari - 16 februari - 23 februari
9-maart
van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 2 februari  (voorbij) - 9 februari - 16 februari - 23 februari
9-maart
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 16 maart - 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving: http://www.differenceday.com/


You are the only person who thinks in your mind! You are the power and authority in your world.
(Louise L. Hay)


I will not be distracted by noise, chatter, or setbacks. Patience, commitment, grace, and purpose will guide me. (Louise L. Hay)


ECONOMIE - DE LES VAN DE NATUUR
Om de economie te begrijpen, moet je naar de lessen van de natuur luisteren. Je zult zeggen: ‘Maar de natuur geeft ons geen enkele les in economie! Al die vegetatie, al die dieren, al die mensen die voortdurend geboren worden en sterven gedurende miljarden jaren, wat een verspilling! Waartoe hebben al die levens gediend?’ Tot niets, natuurlijk, in de betekenis dat jij aan het woord ‘dienen’ hecht. Maar al die levens zijn nuttig in de kosmische economie, en de natuur is nooit verstoord door de miljarden en miljarden dode mensen, dieren en planten: ze keren terug naar de aarde om andere levende wezens geboren te laten worden.
Dat is wat anders dan de problemen die de moderne samenlevingen ontmoeten om zich van hun afval te ontdoen! Ze fabriceren meer en meer materialen, die nadat ze zijn gebruikt, niet natuurlijk worden afgebroken en zo het land, de lucht, het water, enz. vervuilen... Je zult zeggen: ‘Maar plastic, batterijen, benzine, kernenergie, enz., betekenen toch een grote vooruitgang.’ Zeker, dat spreek ik ook niet tegen. Maar toen men deze vooruitgang tot stand bracht, had men tegelijk moeten nadenken over de nadelen die hij ook zou teweegbrengen, door middelen uit te vinden om ze te neutraliseren. (Aivanhov)
 

 
Remember, you have been criticizing yourself for years and it hasn’t worked. Try approving of yourself and see what happens. (Louise L. Hay)

I have noticed that the Universe loves gratitude. The more Grateful you are, the more goodies you get. (Louise L. Hay)


When I talk about responsibility, I am really talking about having power. Blame is about giving away one’s power. Responsibility gives us the power to make changes in our lives. If we play the victim role, then we are using our personal power to be helpless. If we decide to accept responsibility, then we don’t waste time blaming somebody or something out there. (Louise L. Hay)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(Klik op het beeld)


Wer singen lernt in Niederlagen wird auch das Glück des Sieg’s ertragen. (Emanuel Geibel)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

I have never understood the importance of having children memorize battle dates. It seems like such a waste of mental energy. (Louise L. Hay)

Your thoughts and beliefs of the past have created this moment, and all the moments up to this moment. What you are now choosing to believe and think and say will create the next moment and the next day and the next month and the next year. (Louise L. Hay)

If we want a joyous life, we must think joyous thoughts. If we want a prosperous life, we must think prosperous thoughts. If we want a loving life, we must think loving thoughts. (Louise L. Hay)

(klik op het beeld)

 
If you want to increase your success rate, double your failure rate. (Thomas J. Watson)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Remember, you have been criticizing yourself for years and it hasn’t worked. Try approving of yourself and see what happens. (Louise L. Hay)

I have noticed that the Universe loves Gratitude. The more Grateful you are, the more goodies you get. (Louise L. Hay)


I forgive you for not being the way I wanted you to be. I forgive you and I set you free. (Louise L. Hay)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

No es vencido sino el que cree serlo. (Fernando de Rojas)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

I change my life when I change my thinking. I am Light. I am Spirit. I am a wonderful, capable being. And it is time for me to acknowledge that I create my own reality with my thoughts. If I want to change my reality, then it is time for me to change my mind. (Louise L. Hay)

Deep at the center of my being there is an infinite well of love. (Louise L. Hay)


When we create peace and harmony and balance in our minds, we will find it in our lives. (Louise L. Hay)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
I nostri successi e i nostri fallimenti sono tra loro inscindibili, proprio come la materia e l’energia. Se vengono separati, l’uomo muore. (Nikola Tesla)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

When there is a problem, there is not something to do, there is something to know. (Louise L. Hay)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Apreciar o simples não é um falhanço mas uma graça. Neste mundo, nada é comum, nada se repete, tudo é extraordinário. (José Luís Nunes)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 
In the infinity of life where I am. All is perfect, whole and complete. I no longer choose to believe in old limitations and lack, I now choose to begin to see myself as the Universe sees me… perfect, whole, and complete. (Louise L. Hay)

Think thoughts that make you happy. Do things that make you feel good. Be with people who make you feel good. Eat things that make your body feel good. Go at a pace that makes you feel good. (Louise L. Hay)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Non facias malum ut inde veniat bonum.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170203 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.