vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Troost is een lange tafel met goeie vrienden. (Johan Verminnen)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Je voelt je kwetsbaar, wat er zich aan slechtheid om je heen voordoet, raakt je en maakt je van streek: gebeurtenissen, gedragingen van anderen tegenover jou, enz. Om niet door het kwaad te worden verstoord, moet je eraan ontsnappen door je te verheffen tot regionen waar het geen vat op je heeft. Je zult zeggen: ‘Maar bestaan die gebieden dan?' Jazeker, ze bestaan in jezelf, net zoals in het universum, en als je dat nog niet door hebt, komt dat omdat je niet zo gewend bent jezelf te observeren.
Heeft het je nooit verrast vast te stellen dat gebeurtenissen, die je in bepaalde omstandigheden verdriet deden en ontmoedigden, je niets meer doen als ze zich in andere omstandigheden voordoen? Hoe komt dat?… Ben je alle gevoeligheid kwijtgeraakt? Nee, maar op dat moment, om een bepaalde reden, bevind je je op een bepaald bewustzijnsniveau waar die gebeurtenissen je niet meer kunnen raken. Dit geeft dus aan dat er gebieden zijn in de mens, waar het kwaad geen vat meer op hem heeft. (
Aïvanhov)

Als ik ben wat ik heb en ik verlies alles wat ik heb, wie ben ik dan? (Erich Fromm)
 
De voornaamste taak van de mens is zichzelf het leven te schenken. (Erich Fromm)


INSIDE THE MIND OF A FORMER RADICAL JIHADIST
(klik op het beeld) Manwar Ali - Jammer nog geen Nederlandse ondertitels

 
Integriteit is simpelweg de wil om de eigen identiteit niet te onteren. (Erich Fromm)
 
Geestelijke gezondheid is enkel dat wat in het referentiekader van conventionele gedachten zit. (Erich Fromm)

DE GOEDE WEG...

Als je besluit om de weg van het licht te gaan, dragen de schijnbaar meest ongunstige omstandigheden bij tot je welzijn. Immers, de krachten die je dan ontketent, veranderen die omstandigheden, en wat jou had moeten schaden, komt jou integendeel zijn dienst aanbieden. Dus waar je je voor alles mee bezig moet houden, is te weten of je op de goede weg bent. Wat betreft de gebeurtenissen die zich op die weg kunnen voordoen, denk er zelfs niet over na. Aanvaard ze in het besef dat op een of ander moment mislukkingen in succes zullen veranderen en verdriet in vreugde.
Maar wee hen die de goede weg niet hebben weten te kiezen! Zelfs als ze successen behalen, zijn die successen in werkelijkheid valstrikken… In plaats van blij te zijn en hoog van de toren te blazen, zouden velen beven als zij de wetten kenden, want ze zouden weten dat die triomfen slechts hun val inleiden. (Aïvanhov)


L’existence est un mouvement perpétuel. Tout change à chaque instant et la résistance à ce changement ne peut mener qu’au malheur. C’est la confiance en la vie qui permet d’avancer, de rebondir et finalement d’apprécier ce qui arrive. (Laurent Gounelle)

AGENDA
Op maandag 29 november 2016 is SPES mede-organisator van de studiedag ‘De Utopie van het personalisme. Ideeën voor de samenleving van morgen.’
Plaats: Iers College te Leuven. Voor meer info en inschrijving zie
www.spes-forum.be (plaatsen zijn beperkt). Voor de andere lopende activiteiten verwijzen we naar de websites www.speslab.org, www.lees-wijzer.be en  www.eurospes.org.


“Bijna alles wat u doet is onbelangrijk maar het is erg belangrijk dat u het doet” (Mahatma Gandhi)


De psychische taak die een persoon voor zichzelf kan en moet stellen is niet om zich veilig te voelen, maar om onveiligheid te tolereren. (Erich Fromm)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Vernielzucht is het gevolg van ongeleefde levens. (Erich Fromm)
 
Een mens is slechts vrij wanneer hij kan kiezen. En hij kan alleen kiezen wanneer hij voldoende kennis bezit om te kunnen vergelijken. (Erich Fromm)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

  
Consumptie was een middel tot een doel, namelijk het geluk, maar is nu tot een doel op zichzelf geworden. (Erich Fromm)
 
Een mens die alleen maar kan gehoorzamen, is een slaaf. (Erich Fromm)


(klik op het beeld)


Diegenen wiens hoop zwak is stellen zich tevreden met comfort of met geweld. (Erich Fromm)
 
Homo consumens leeft in de illusie van geluk, maar lijdt ondertussen aan verveling en passiviteit. Hoe meer macht hij heeft over machines, hoe machtelozer hij wordt als mens; hoe meer hij consumeert, hoe meer hij slaaf wordt van zijn toenemende behoeften en hoe meer hij gemanipuleerd wordt door het industriële systeem. (Erich Fromm)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Glaube ist Liebe zum Unsichtbaren, Vertrauen aufs Unmögliche, Unwahrscheinliche. (Johann Wolfgang von Goethe)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Geven wekt meer blijdschap dan ontvangen, niet omdat geven een offeren is, maar omdat in het geven mijn levenskracht zich uit. (Erich Fromm)

Niet met eigenliefde, maar juist met haar tegendeel is egoïsme identiek. De narcistische mens blijkt in diepste grond niet op zichzelf verliefd, maar juist van afkeer en haat jegens zichzelf vervuld. (Erich Fromm)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
The best way to find out if you can trust somebody is to trust them. (Ernest Hemingway)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
De moderne mens leeft met de illusie dat hij weet wat hij wil, terwijl hij eigenlijk wil wat hij wordt verondersteld te willen. (Erich Fromm)
 
Liefde is niet hoofdzakelijk een relatie met één bepaalde persoon; het is een instelling, een oriëntatie van het karakter dat de verwantschap van een persoon met de hele wereld, niet met het 'liefdesobject', bepaalt. (Erich Fromm) 


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
O nos hacemos desgraciados, o nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. (Carlos Castaneda)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)


 
Molte volte nella vita ho osservato le persone agire mosse dall'idea che la confidenza le autorizzasse a trascurare la grazia. (Michela Murgia)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Nem a confiança é uma vertude nem a desconfiança um terrível pecado, e, ainda por cima, não tém de estar directamente relacionadas. (Isabel Leal)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Ad utrumque paratus.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161112 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.