vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Hou op met klagen, help dragen. (Phil Bosmans)


DE BEPROEVING...
Wij kunnen een beproeving aanvaarden, begrijpen, maar tegelijkertijd de verbittering, het verdriet, de spijt ervaren: we denken dat het zo veel beter zou zijn geweest haar niet te hoeven ondergaan! In die zin kun je zeggen dat ze nog niet voorbij is.
Wanneer kunnen we zeggen dat een beproeving voorbij is? Als we ons erover kunnen verheugen. Het kan zijn dat ze ons schijnbaar niets heeft gebracht, maar dat we er toch veel door hebben verloren, zelfs wezens die ons dierbaar zijn... Echter, lange tijd na die beproeving voelen we dat ons licht, onze liefde, onze kracht is toegenomen en dat vrede en vreugde ons overspoelen. Alleen op dat moment kunnen we zeggen dat we die beproeving is beëindigd: we zijn haar te boven gekomen.


How many times must a man look up before he can see the sky ? Yes, 'n' how many ears must one man have before he can hear people cry ? Yes, and how many deaths will it take 'til he knows that too many people have died? (Bob Dylan)

BEWAAR HET IDEAAL VAN VOLMAAKTHEID...
Bewaar vanbinnen altijd een ideaal van volmaaktheid. Maar moge dat verlangen om jezelf te vervolmaken niet alleen jouw eigen volmaaktheid tot doel hebben: bedenkt dat het ook nuttig, voordelig moet zijn voor de hele wereld. In die zin moet voortaan de vooruitgang verlopen. Tot nu toe hebben alle spirituele leringen de mensen min of meer meegevoerd op het pad van het individuele heil: kennis, vermogens, openbaringen… alle spirituele verworvenheden waren voor henzelf. Daarom bleven ze geïsoleerd, ergens verborgen in grotten en kloosters, om niet gestoord te worden door het gewoel van de buitenwereld. Welnu, die filosofie dient voorgoed te worden verlaten. De nieuwe filosofie leert dat we ons moeten vervolmaken, maar zonder ons ooit af te snijden van de anderen. Integendeel, we hebben de ongemakken te aanvaarden, offers te brengen en zelfs te lijden, als we maar nuttig zijn. Zich vervolmaken tot nut van de gemeenschap, dat is de echte vervolmaking.

I was so much older then, I'm younger than that now. (Bob Dylan) 

BOB DYLAN... NOBELPRIJS LITERATUUR
(klik op het beeld)


I can be jubilant one moment and pensive the next, and a cloud could go by and make that happen. (Bob Dylan)

There is nothing so stable as change. (Bob Dylan)

DE NATUUR GEEFT ONS ALLES 

Alle elementen waaruit ons lichaam is gevormd en al wat ons bestaan mogelijk maakt – water, voedsel, de lucht die we inademen, het licht en de warmte van de zon, de materialen waarvan we onze kleren maken, onze huizen, onze hulpmiddelen enzovoort – danken we aan de natuur. Sommige mensen kunnen terecht heel trots zijn op hun talenten, hun vindingrijkheid, maar waar hebben zij de materialen vandaan waarvan ze hun instrumenten, hun apparatuur en zelfs hun kunstwerken maken? Uit de natuur.
De natuur geeft ons alles. Maar wat we nemen, wordt ergens nauwkeurig opgetekend. Dit zijn schulden, die we zijn aangegaan en die moeten we inlossen. Hoe? Met een soort geld dat respect, dankbaarheid, liefde heet, de wil om alles te bestuderen wat is opgeschreven in het grote boek van de natuur. Betalen betekent iets in ruil geven en al wat ons hart, ons verstand, onze ziel en onze geest aan goeds kunnen voortbrengen kan als betaling dienen. Op het fysieke vlak zijn we beperkt en de natuur zal ons trouwens niet vragen om het voedsel, het water, de lucht of het zonlicht, waarvan we hebben geprofiteerd, terug te geven, maar in het spirituele gebied zijn onze mogelijkheden oneindig en daar kunnen we zelfs het honderdvoudige teruggeven van al wat ons geschonken is.
(Aïvanhov)

All the money you make will never buy back your soul. (Bob Dylan)
 
May you always be courageous, stand upright and be strong, may you stay forever young. (Bob Dylan)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

If you need somebody you can trust, trust yourself. (Bob Dylan)
 
You'll never be greater than yourself. (Bob Dylan)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


I consider myself a poet first and a musician second. I live like a poet and I'll die like a poet. (Bob Dylan)
 
No one is free, even the birds are chained to the sky. (Bob Dylan)


(klik op het beeld)


I think of a hero as someone who understands the degree of responsibility that comes with his freedom. (Bob Dylan) 
 

I define nothing. Not beauty, not patriotism. I take each thing as it is, without prior rules about what it should be. (Bob Dylan)

 

AGENDA
Deze avond, donderdag 20 oktober 2016 om 20u in de Bozar zaal Henri Leboeuf, zal de Optimistenbond zich bij de Yehudi Menuhin Stichting aansluiten voor een concert "Violen voor de vrede - culturen in klanken"
(Voor inlichtingen klik op de foto)

 
Malheureux celui qui lit sa gloire dans le regard versatile du public. (Fatou Diome)


 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Der Besitz interessiert mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist das Verfügungsrecht über den Besitz. (Heinz-Oskar Vetter)

 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

You're going to die. You're going to be dead. It could be 20 years, it could be tomorrow, anytime. So am I. I mean, we're just going to be gone. The world's going to go on without us. All right now. You do your job in the face of that, and how seriously you take yourself you decide for yourself. (Bob Dylan)

People seldom do what they believe in. They do what is convenient, then repent. (Bob Dylan)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. (John F. Kennedy)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

It's hard to speculate what tomorrow may bring. (Bob Dylan)

My father probably thought the capital of the world was wherever he was at the time. It couldn't possibly be anyplace else. Where he and his wife were in their own home, that, for them, was the capital of the world. (Bob Dylan)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Aunque tengamos la evidencia de que hemos de vivir constantemente en la oscuridad y en las tinieblas, sin objeto y sin fin, hay que tener esperanza. (Pio Baroja)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Un'idea non è di destra né di sinistra. È un'idea. Buona o cattiva. (Gianroberto Casaleggio)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela. (Paulo Coelho)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
A fonte puro pura defluit aqua.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161021 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.