vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Geacht Lid van de Optimistenbond,
 
De leden van de raad van bestuur willen u zeer hartelijk bedanken voor de steun die u dit jaar aan de Optimistenbond heeft verleend.

Onze vereniging, die op 4 october 2005 werd opgericht, heeft zusterverenigingen doen ontstaan in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Benin, Monaco, Zwitserland, Italië, G.H. Luxemburg, Bulgarije, Verenigde Staten van Amerika en weldra ook in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Noorwegen, Congo, Congo Brazzaville, Mauritanië, Gabon, Marokko en Rusland.


Op 19 november 2008 hebben we in het Stadhuis Brussel en in de aanwezigheid van de Burgemeester de internationale vereniging Optimisten Zonder Grenzen opgericht als moedervereniging van Optimistan. Ze bekwam in 2014 de erkenning als Raadgevend Lid van de Economische en Sociale Raad van de U.N.O.

Sedert zijn oprichting heeft de Optimistenbond in België meer dan 200 conferenties georganiseerd, maar hij heeft ook verscheidene culturele en sociale initiatieven genomen.

In 2015, hebben we de tiende verjaardag van onze vereniging gevierd.

In 2016, zal onze vereniging bijzonder aandachtig zijn aan de problematiek van de daklozen. Ik maak van dit berich gebruik om mijn bijzondere dank te betuigen aan Didier van Innis, voorziiter van de sociale commissie van de Optimistenbond.

We hopen dit jaar nog op uw steun te mogen rekenen.


Het lidgeld voor 2016 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)
 
Luidens onze traditie, willen wij niemand wegens geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
 
Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
 
Zij die reeds een eenmalig lidgeld hebben vereffend (Optimist tot in de kist – klik) hoeven geen rekening te houden met deze lidgeldoproep.
 
Onze vereniging wordt door vrijwilligers gerund en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
 
Zoals alle verenigingen van de sociale en culturele sector, heeft onze vereniging het financieel moeilijk. Daarom hebben we voor zij die een bijkomende steun zouden willen bieden in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbond opgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
 
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
  
Nogmaals hartelijk bedankt voor uw steun aan de culturele metamorfose van het Optimisme. 
 
Met vriendelijke groeten 

Luc Simonet
 Voorzitter 

 


 
Like Lidgeldoproep 2016 on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk België, Tous droits réservés.