vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wees blij met positieve ervaringen en wees blij met wat je leert van negatieve ervaringen. (Olaf Hoenson)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Dit is een wet van de fysica: zodra er op een plek in de ruimte een leegte ontstaat, komt er onmiddellijk iets om die leegte weer op te vullen. Deze natuurwet vindt ook toepassing in het psychische leven. Welke? Oh, er zijn er veel, maar hier is er één: wanneer je geeft, ontvang je.
Wanneer je je innerlijke voorraadkamers hebt leeggemaakt door je liefde en goede wensen aan alle schepselen te geven, komt er van boven onmiddellijk iets om ze weer te vullen. Dus, bemin en je zal bemind worden. Geef en men zal je geven. Geef zelfs wat je ontbreekt en je zult het krijgen. Verlang je ernaar verlicht te worden en weet je niet hoe je het licht kan aantrekken? Wel, dit is eenvoudig: probeer om met het beetje licht dat je bezit, diegenen te verlichten die in het duister zijn. Want op dat ogenblik zullen lichtende entiteiten van de onzichtbare wereld je van hun helderheid komen geven.(Aïvanhov)
 

We know more about war than we know about peace, more about dying than we know about living. (Omar N. Bradley)

 
 
Wars can be prevented just as surely as they can be provoked, and we who fail to prevent them must share in the guilt for the dead. (Omar N. Bradley)

EEN SPIRITUEEL IDEAAL
De mens is als een bodemloze put: geen enkele materiële aanwinst, geen enkel maatschappelijk succes, geen enkel genoegen, en zelfs geen enkele intellectuele kennis kan hem werkelijk bevredigen. Wees dus niet verbaasd dat zoveel mensen, die uitblinken door hun bekwaamheid en intelligentie, uiteindelijk jammerlijk falen. Deze bekwaamheid, deze intelligentie, stelt hen in staat om allerlei ondernemingen op te zetten waarin ze hopen te vinden wat ze zoeken, maar ze vinden het niet. En het ergste is dat ze niet weten hoe ze die eeuwige ontevredenheid kunnen verklaren. Zelfs als ze zich meester hebben gemaakt van alles wat ze begeren, zijn ze nog niet voldaan, en niets materieels zal die leegte, die ze als een gapende afgrond in zichzelf ervaren, kunnen opvullen.

Het enige middel om te vechten tegen zulke leegte, die ieder van ons wel ooit in zijn leven ervaart, is een spiritueel ideaal. Want dit ideaal verbindt ons met een hogere wereld en brengt ons het enige voedsel dat onze ziel en onze geest kan verzadigen. (Aïvanhov)
 

Plus l’homme au pouvoir est petit, plus il convient à toutes les petitesses (François-René de Chateaubriand)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Den Schmerz vertraut man nur dem Freund, das Glück teilt man mit jedem. (Otto Ludwig)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all. (Walt Disney)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Fuimos fundados por la utopía. La utopía es nuestro destino. (Carlos Fuentes)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Leadership means firmness, not harshness or bullying, understanding, not weakness, justice, not irresponsible freedom, humaneness, not intolerance, generosity, not selfishness, pride, not egotism. (Omar N. Bradley)
 

Leadership is intangible, and therefore no weapon ever designed can replace it. (Omar N. Bradley)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Bravery is the capacity to perform properly even when scared half to death. (Omar N. Bradley)
 

Education makes a people easy to lead, but difficult to drive, easy to govern, but impossible to enslave. (Omar N. Bradley)

(Klik op het beeld)

I learned that good judgment comes from experience and that experience grows out of mistakes. (Omar N. Bradley)
 
The way to win an atomic war is to make certain it never starts. (Omar N. Bradley)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
The nation needs men who think in terms of service to their country and not in terms of their country’s debt to them. (Omar N. Bradley)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 


The second best decision in time is infinitely better than the perfect decision too late. (Omar N. Bradley)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 

Muddy language is not confined to policies alone. Each of you has seen replies to simple questions in which the meaning was lost through hopelessly obscure wording… If your replies cannot be understood, they are not only not worth writing, but they simply create additional work. (Omar N. Bradley)

 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Set your course by the stars, not by the lights of every passing ship. (Omar N. Bradley)

(klik op het beeld)

La  volgarità è il momento di pieno rigoglio del conformismo. (Pier Poalo Pasolini)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

A verdade histórica não existe. A História não é mais do que uma ficção. Quer dizer, uma ficção com mais dados, concretos, reais, mas também com muita imaginação. (José Saramago)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.Freedom – no word was ever spoken that has held out greater hope, demanded greater sacrifice, needed more to be nurtured, blessed more the giver… (Omar N. Bradley)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
This is as true in everyday life as it is in battle : we are given one life and the decision is ours whether to wait for circumstances to make up our mind, or wether to act, and in acting, to live. (Omar N. Bradley)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
We’ve learned how to destroy, but not to create, how to waste, but not to build, how to kill men , but not how to save them, how to die, but seldom how to live. (Omar N. Bradley)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

If we continue to develop our technology without wisdom or pridence, our servant may prove to be our executioner. (Omar N. Bradley)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non desistas non exieris.

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie allen een zeer gelukkige zomer.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.