vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Jij hebt een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet je dat je nooit zult zijn vergeten. Jij leverde het bewijs van je bestaan omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. (Bram Vermeulen)

JIJ HEBT EEN STEEN VERLEGD...
(Klik op het beeld) Bram Vermeulen

 
It’s not Bill Gates’s passion for computers that inspires us, it’s his undying optimism that even the most complicated problems can be solved. (Simon Sinek)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Een gezin, vrienden, een beroep, vrije tijd hebben, dat alles volstaat niet om gelukkig te zijn. Dat bewijst het feit, dat zoveel mensen, die je zelfs als bevoorrecht kunt beschouwen, niet gelukkig zijn! Waarom? Omdat ze geen gehoor weten te geven aan de behoeften van hun ziel. De ziel heeft er behoefte aan te leven in de onmetelijkheid, de onbeperkte ruimte, de oneindigheid. Welnu, voortdurend onderdrukt, belemmert en verstikt de mens zijn ziel; hij wil dat ze zich tevreden stelt met prullaria: wat materieel succes, een beetje plezier, wat prietpraat... Zo lijdt de ziel en beklaagt ze zich bij de mens: ‘Ik wil vrij zijn, en jij houdt mij gekneveld met je bezigheden en je onbenullige, kleingeestige zorgen... De ruimte is mijn element, ik heb er behoefte aan mijzelf uit te spreiden over de hemelse uitgestrektheid.’
Neem daarom gedurende minstens een paar minuten de proef op de som, laat je ziel de vrije loop en zich uitspreiden in de ruimte... Laat haar ontsnappen tot ze één wordt met het hele universum... En dán zul je weten wat geluk is
. (Aïvanhov)

 

Tu trouveras ce que tu aimes dans ce que tu n'aimes pas. (L.S.)

HOE GROTE LEIDERS TOT ACTIE INSPIREREN
(Klik op het beeld) Simon Sinek


If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood and sweat and tears. (Simon Sinek)

VOORUITGANG VERSNELT...
(Klik op het beeld)


If you don't understand people, you don't understand business. (Simon Sinek)

HOOP, GELOOF EN LIEFDE..

Er wordt vaak gezegd dat hoop doet leven. En inderdaad, iemand die ontevreden is over zijn lot of teleurgesteld is door de gebeurtenissen, heeft de neiging om zich in de toekomst te projecteren: “Binnenkort ... binnen een paar dagen ... binnen een paar maanden... zal het beter worden”. Ongetwijfeld is de hoop het laatste dat we zullen opgeven. Maar in afwachting van de realisatie van wat we hopen, moeten we de nodige steun vinden om vol te houden. Om vol te houden moeten we eerst geloven. Wel, het geloof berust op de overtuiging dat het universum wordt geregeerd door wetten, in het bijzonder de wet dat elk zaadje uiteindelijk vrucht zal dragen. Als je goede zaden hebt gezaaid zal je op een dag prachtige vruchten oogsten. Maar je moet ook het leven in jezelf onderhouden, begeesterd worden dankzij de liefde. Anders is de hoop alleen maar een vlucht uit de realiteit, en zal ook zij ons op een dag verlaten.
Om nooit de hoop te verliezen, is het noodzakelijk om in zichzelf het geloof en de liefde te voeden, en hen voor elk probleem dat zich voordoet, te hulp te roepen. Dit is wat ons in staat stelt om tot het einde hoopvol te blijven.
(
Aïvanhov)

Wer seine Schüler das ABC gelehrt, hat eine größere Tat vollbracht als der Feldherr, der eine Schlacht geschlagen hat. (Gottfried Wilhelm von Leibniz)

LOVE CAN DO
(Klik op het beeld) Idriss Aberkane


Every company, organization or group with the ability to inspire starts with a person or small group of people who were inspired to do something bigger than themselves. (Simon Sinek)

Words may inspire, but only action creates change. Most of us live our lives by accident we live life as it happens. Fulfillment comes when we live our lives on purpose. (Simon Sinek)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

If the leader of the organization can’t clearly articulate ‘why’ the organization exists in terms beyond its products or services, then how does he expect the employees to know ‘why’ to come to work? (Simon Sinek)

Being the leader means you hold the highest rank, either by earning it, good fortune or navigating internal politics. Leading, however, means that others willingly follow you - not because they have to, not because they are paid to, but because they want to. (Simon Sinek)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Because the work we’re doing now is better than the work we were doing six months ago. And the work we’ll be doing six months from now will be better than the work we’re doing today. (Simon Sinek)

There are only two ways to influence human behavior: you can manipulate it or you can inspire it. (Simon Sinek)


AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)


 
There are many ways to motivate people to do things, but loyalty comes from the ability to inspire people. (Simon Sinek)

Great leaders and great organizations are good at seeing what most of us can’t see. They are good at giving us things we would never think of asking for. (Simon Sinek)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
It is never too late to be what you might have been. (George Eliot)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


You have to be careful what you think you know. (Simon Sinek)

Every day, the competition is doing something new, something better. (Simon Sinek)


(klik op het beeld)


Nunca se puede cruzar el océano hasta que tenga el coraje de perder de vista la costa. (Cristóbal Colón)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 
There are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or influence. Those who lead inspire us. Those who lead are able to do so because those who follow trust that the decisions made at the top have the best interest of the group at heart. In turn, those who trust work hard because they feel like they are working for something bigger than themselves. (Simon Sinek)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Many companies have star employees and star salesmen and so on, but few have a culture that produces great people as a rule and not an exception. (Simon Sinek)

Leadership is the ability to rally people not for a single event, but for years. (Simon Sinek)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Tutti gli uomini, senza eccezioni, sono degni di compassione, non fosse altro che perché vivono. (Alberto Moravia)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

This relationship starts to clarify the difference between a vision statement and a mission statement in an organization. The vision is the public statement of the founder’s intent, why the company exists. It is literally the vision of a future that does not yet exist. The mission statement is a description of the route, the guiding principles, how the company intends to create that future. (Simon Sinek)

Charisma has nothing to do with energy; it comes from a clarity of why. It comes from absolute conviction in an ideal bigger than oneself. Energy, in contrast, comes from a good night’s sleep or lots of caffeine. Energy can excite. But only charisma can inspire. Charisma commands loyalty. Energy does not. (Simon Sinek)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os ouvidos para escutar tudo que está a nossa volta. (Paulo Coelho)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
  
Average companies give their people something to work on. In contrast, the most innovative organizations give their people something to work toward. (Simon Sinek)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


The role of a leader is not to come up with all the great ideas. The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen. (Simon Sinek)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Rumores volant.

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe, alsmede een gelukkige nationale feestdag!

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170721 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.