vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique


Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou. (Johan Cruijff)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. 

Niets schept zoveel conflicten tussen mensen, als hun onenigheid over ideeën. Ze zijn allemaal min of meer bereid om de ander te aanvaarden met zijn zwakheden en gebreken, maar zodra hun politieke, filosofische of godsdienstige ideeën verschillen en tegenover elkaar staan, is het oorlog! Hoeveel mensen zijn niet bereid om hun bloed of dat van anderen te vergieten, enkel en alleen om hun eigen mening te doen zegevieren! En hoeveel uitzonderlijke mensen werden niet miskend of zelfs vervolgd door hun tijdgenoten, louter omdat ze een ander standpunt hadden! Ze werden onthoofd als waren ze gemene schurken, zonder enige waardering voor hun wijsheid en hun morele waarde.
Hoogmoed zet mensen tegen elkaar op, ze maakt hen blind voor de deugden van degene wiens mening ze willen bestrijden. Terwijl nederigheid erin bestaat te erkennen dat je niet de enige bent die gelijk heeft, of dat andere standpunten ook verdedigbaar zijn. Nederigheid zorgt voor harmonie. (Aïvanhov)

 

When I was young, I thought I was a bird at one time. Then they told me I can't fly, so I stopped flying. (Anthony Liccione)
 

Don't let reality get in way of your dreams. (Anthony Liccione)

 

JAPAN GEEFT ONS EEN MOOIE LES VAN BELEEFDHEID...
(Klik op het beeld) 

Bericht naar Z.E. de Ambassadeur van Japan

Mr Embassador, 
Excellency, 
On behalf of the international association Optimists Without Borders and the League of Optimists of the Kingdom of Belgium, I have the honor to ask you to transmit to the football team Japan and its supporters our warmest congratulations and the assurance of our deep respect for their exemplary behavior during the match against Belgium. 
Your football team may have lost a match but they have, together with their supporters, honored their country and shown their greatness in the defeat to the World. This is the victory all of us will remember. 
Yours faithfully.
 

We are just wind on this earth, wind breathing in air. (Anthony Liccione) 

 
To ease the pain, erase the anger. (Anthony Liccione)
 

Simplicity is, as simple as you make it. (Anthony Liccione)

 
LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. (Montesquieu)

GEÏRRITEERDHEID
Iedere dag zijn er gelegenheden te over om geïrriteerd te raken door het gedrag van iemand uit je omgeving. Dat is dus het moment om je af te vragen of dit misnoegen de moeite waard is om bij stil te staan. Als je eerlijk bent zul je vaak verplicht zijn te antwoorden: ‘Nee’. En zo los je deze zware en duistere materie op die je dreigde te verpletteren.

Analyseer jezelf, kijk hoe het meestal gaat wanneer je je laat gaan in geïrriteerdheid naar aanleiding van wat iemand heeft gezegd of gedaan: deze gemoedstoestand trekt automatisch de herinnering aan van alle andere negatieve ervaringen, je begint je alle andere keren te herinneren dat het gedrag van de betreffende persoon je onuitstaanbaar leek. En vaak genoeg blijft het daar niet bij: je begint te denken aan alle andere mensen die je onaangenaam, antipathiek, zelfs hatelijk vindt, en tenslotte heb je het gevoel dat je erin verdrinkt, erin stikt, zo erg dat het je de adem beneemt. Zeg nu zelf: is dit werkelijk verstandig?… (Aïvanhov)


Wenn du ein begabter Mensch bist, heißt dies nicht, du hast etwas bekommen. Es heißt, du hast etwas zurück zu geben. (Carl Gustav Jung)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

I tell you, in this world being a little crazy helps to keep you sane. (Zsa Zsa Gabor)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 

No encarrarán entre murallas mi pensamiento. Resido en las estrellas. (Benito Pérez Galdós)

 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
Distrust is like a vicious fire that keeps going and going, even put out, it will reignite itself, devouring the good with the bad, and still feeding on empty. (Anthony Liccione)
 
It's not how many friends you can count, it's how many of those you can count on. (Anthony Liccione)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)The only one that believes in you, is you. Don't lean on how others see you to find belief in yourself. (Anthony Liccione)
 
Therapy to life: Eat with the wise, and drink with the fools! (Anthony Liccione)
 
We would like to move on, move around, move in, move down, move out, but none of us are moving. (Anthony Liccione)

(Klik op het beeld)
 
Thoughts are like an open ocean, they can either move you forward within its waves, or sink you under deep into its abyss. (Anthony Liccione)
 
Don't live life like it's another day, but live life like it's your last day. (Anthony Liccione)
 
I just wanted to tell you, how beautiful you were; that day, that night, that life. (Anthony Liccione)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
A fool is made more of a fool, when their mouth is more open than their mind. (Anthony Liccione)
 
If you're still believing, then you're almost there! (Anthony Liccione)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 


The pessimist reason that things just happen, where the optimist believe that things happen for a reason. (Anthony Liccione)

Expect while reaching for the stars, people to whirl by with their dark clouds and storm upon you. (Anthony Liccione)
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 

The best way to stay safe is, let them think your insane. (Anthony Liccione)

 
Life has its enigmatic events, that can make it a mystery, or my misery. It all depends on how I view it. (Anthony Liccione)
 
Words will only ruin you, if you allow them. (Anthony Liccione)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


A trusting heart will follow, only those who truly follow their heart. (Anthony Liccione)

It's not what you have on the outside that glitters in light, it's what you have on the inside that shines in the dark. (Anthony Liccione)

Her complexity is a glorious fire that consumes, while her simplicity goes unapproachable. But if one takes time to understand her, there is something beautiful to find, something simple to be loved. But she goes unloved, for being misunderstood. (Anthony Liccione)

(klik op het beeld)


Lo sapevi, peccare non significa fare il male. Non fare il bene, questo significa peccare. (Pier Paolo Pasolini)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


O homem é uma grande e sublime criatura, por mais que digam filósofos. (Almeida Garrett)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Some people will just go with the flow of things and sway in life, while others will fight against the currents and go upstream to reach their destiny. (Anthony Liccione)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
You can’t lift a relationship up if you keep walking over the other person’s mistakes. (Anthony Liccione)
 
Some people would rather die in their pride, than live in their humility. (Anthony Liccione)
 
Life is as beautiful, as you want to see it. (Anthony Liccione)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
If you look for an excuse, you'll always find one. (Anthony Liccione)
 
Money makes a monster of a man, that makes money his master. (Anthony Liccione) 
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Rather than turning the page, it's much easier to just throw the book away. (Anthony Liccione)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Nihil sapientiae odiosius acumine nimio. (Lucius Annaeus Seneca)

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie allen een zeer gelukkige zomer.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.