vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Toeteren in een file is als duwen tegen een berg. (Olaf Hoenson)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Op aarde heeft het goede het kwaad nodig. Ja, om zich te uiten heeft het goede het kwaad nodig, zo niet, slaapt het in, omdat er niets meer is om het te stimuleren. Het kwaad wekt het goede op, stimuleert het en zo komt het goede in actie. Juist dankzij het kwaad is het goede goed. Als de lelijkheid niet bestond, zouden we niet weten hoe mooi de schoonheid is, en evenzo, als er geen kwaad was, zouden we niet weten wat het goede is.
Wil je het kwaad vernietigen? Oké, maar dan zal het goede ook worden vernietigd, omdat het kwaad is als de wortels van het goede: als je de wortels van een boom rooit, sterft hij. Natuurlijk betekent dat niet, dat we het kwaad moeten voeden en versterken. Nee, het is sterk genoeg zoals het is, het heeft onze hulp niet nodig. Maar probeer het niet uit te roeien – daar zou je trouwens niet in slagen. Wat nodig is, is te weten welke houding we er tegenover kunnen aannemen om het te gebruiken voor het goede.
(Aïvanhov)
 
Denk eraan goede moed te houden in tegenspoed. (Origineel: Aequam memento rebus in arduis servare mentem.) (Quintus Horatius Flaccus)
 
Houd elke dag die aanbreekt voor je laatste. (Origineel: Ommen crede diem tibi diluxisse supremum.) (Quintus Horatius Flaccus)


(klik op het beeld)


Voor hen die willen is niets te moeilijk. (Origineel: Nil volentibus arduum.) (Quintus Horatius Flaccus)
 
Waarom je onbeduidende geest belasten met plannen voor de eeuwigheid? (Origineel: Quid aeternis minorem consiliis animum fatigas?) (Quintus Horatius Flaccus)


DE MUZIEK BEGRIJPEN
Er zijn mensen die beweren dat ze niet kunnen luisteren naar muziek die ze niet ‘begrijpen’. Maar wat betekent dat? In de muziek is het niet het begrijpen dat telt, maar de emoties die men ervaart als gevolg van de trillingen, van de harmonie van de klanken. Begrijpen we het gezang van vogels, het kabbelen van bronnen en beken, of het ruisen van de wind in de takken? Nee, maar we worden geboeid door de schoonheid ervan en dat is het voornaamste.

Om dezelfde redenen is het altijd beter om liederen te zingen in de taal waarin ze zijn geschreven, zelfs als we niet onmiddellijk de betekenis ervan begrijpen. Er is inderdaad een overeenkomst tussen de klankrijkdom van de woorden en die van de muziek, en een vertaling vernielt die overeenkomst. Muziek is niet bedoeld om begrepen, maar om gevoeld te worden. Ook al gaat de muziek gepaard met woorden, de betekenis van die woorden is minder belangrijk dan hun welluidendheid. Bestudeer dus goed de aard van de gemoedstoestanden waarin de muziek die je beluistert, je dompelt, zodat je van deze gemoedstoestanden gebruik kunt maken voor je spirituele arbeid. (Aïvanhov)

Il faut oser, entreprendre, vouloir. Faire son destin, c'est le rôle de l'homme. (Henri-Frédéric Amiel)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Het is geen schande gespeeld te hebben, maar wel om geen einde te maken aan het spel. (Origineel: Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum.) (Quintus Horatius Flaccus)
 
Verjaag de natuur met een hooivork, en ze komt toch weer terug. (Origineel: Naturam expellas furca tamen usque recurret.) (Quintus Horatius Flaccus)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
Der Mensch wird nicht frei geboren, er wird geboren, um frei zu werden. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)
 

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)


De hebzuchtige heeft altijd gebrek. (Origineel: Semper avarus eget.) (Quintus Horatius Flaccus) 
 
De vleugels zijn groter dan het nest. (Origineel: Maiores pennae nido.) (Quintus Horatius Flaccus) 


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Een knoop die een ontknoper waard is. (Origineel: Dignus vindice nodus.) (Quintus Horatius Flaccus)
 
Schrap en verbeter veel als gij schrijft. (Origineel: Saepe stilum vertas.)
(Quintus Horatius Flaccus)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

(klik op het beeld)


Heerlijk is het om bij gelegenheid eens dwaas te zijn. (Origineel: Dulce est desipere in loco.) (Quintus Horatius Flaccus)
 
Dat plekje grond lacht mij boven alle andere toe. (Origineel: Ille terrarum mihi praeter omnes angulus ridet.) (Quintus Horatius Flaccus)


(klik op het beeld)


Mistakes are the portals of discovery. (James Joyce)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Ik tracht de dingen aan mij onderworpen te maken en niet zelf aan de dingen onderworpen te worden. (Origineel: Mihi res, non me rebus, subjungere conor.) (Quintus Horatius Flaccus)

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

A nadie se le dio veneno en risa. (Lope de Vega)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    

Credo che il cervello umano sia sempre superiore ad un algoritmo. (Luca Roveda)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

De berusting verlicht alle kwalen, die het ons niet gegeven is te genezen. (Origineel: Levius fit patientia 1 quidquid corrigere est nefas.) (Quintus Horatius Flaccus) 

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Muitos não têm o coração dentro em si, senão fora de si e muito longe. Fora de si, porque não cuidam em si e muito longe de si, porque todos os seus cuidados andam só atentos e aplica­dos às coisas temporais e mundanas que amam. (António Vieira)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
  
Het een heeft de hulp van de ander nodig en beide werken vriendschappelijk samen. (Origineel: Alterius sic altera poscit opem res et coniurat amica.) (Quintus Horatius Flaccus)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Terwijl we praten, glijdt de tijd ons tussen de vingers uit: pluk de dag. (Origineel: Duin loquimur, fugerit invida aetas carpe diem.) (Quintus Horatius Flaccus)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Alteri ne facias quod tibi fieri non vis.

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe. 

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170825 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.