vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Er is nog nooit een storm geweest, hoe heftig ook, die niet is gaan liggen. (Pieter van Oeveren)
 

SOCRATES: HET VERHAAL VAN DE DRIE ZEVEN

Op een morgen, toen de Griekse wijsheer Socrates door Athene wandelde, kwam er iemand naar hem toe en zei : "Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend Diogenes die..."
Socrates onderbrak de man en vroeg :"Ging jouw boodschap al door de drie zeven ?"
De man keek verbaasd : "De drie zeven..?"
Socrates antwoordde: "ja, de eerste zeef is die van de waarheid. Weet je zeker of wat je me over mijn vriend wil vertellen wel waar is ?"
De man bloosde wat. "Wel, ik heb het horen vertellen"
Socrates vervolgde : "Dan gebruikte je vast de tweede zeef. De zeef van het goede. Is hetgeen je me over mijn vriend wil vertellen wel goedbedoeld?" De man aarzelde. "Goedbedoeld ? Eigenlijk niet "
Socrates keek bedenkelijk. "Dan gebruikte je toch zeker wel de derde zeef. Is het wel nuttig dat je dit aan mij vertelt ?"
Ook dat moest de man ontkennen.
"Wel", sprak Socrates, als dat wat je me wil vertellen niet zeker waar is, niet goedbedoeld en niet nuttig, vergeet het dan maar en belast er mij niet mee. Goedemorgen !"


Als je met een groep mensen iets wilt bereiken, begint en eindigt alles bij het begrip respect. (Johan Cruijff)

 
WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND
Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.
(klik op het beeld)


La seule religion acceptable pour l’homme est celle qui lui apprendra d’abord à reconnaître, aimer et servir passionnément l’univers... (Pierre Teilhard de Chardin)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Hoewel ze in dezelfde bodem geplant zijn en profiteren van dezelfde uiterlijke voorwaarden van temperatuur en vochtigheid, en ook van dezelfde zorg, brengen sommige bomen bloemen voort met schitterende kleuren, met verrukkelijke geuren en heerlijke vruchten, terwijl andere alleen maar geurloze, fletse bloemen en oneetbare vruchten geven. Dezelfde waarnemingen kunnen we doen ten aanzien van de mensen. Als we aanvoeren dat het gezin, de maatschappij en de gebeurtenissen bepalend zijn voor hun lotsbestemming, hun successen of hun mislukkingen, hun bloei of hun verval, dan is dat slechts ten dele waar.
In werkelijkheid zal wat iedereen meemaakt vooral afhangen van de aard van de ‘graankorrel’ of de ‘pit’ die hij vertegenwoordigt, dat wil zeggen hoe hij over de gebeurtenissen denkt, hoe hij ze ervaart, ze assimileert en zelfs erop inwerkt en ze transformeert. Dus als je in moeilijke omstandigheden verkeert, dien je in plaats van je te beklagen of er betere te eisen, juist aan jezelf te werken. Graaf diep in jezelf en je zult vermogens en deugden vinden, die de heerlijkste vruchten in je zullen voortbrengen.
(Aïvanhov)


Ik neem altijd zelf de bislissingen. Dus als ze bij Ajax tegen me zeggen: je bent te oud, dan zeg ik: dat beslis jij niet, dat beslis ik. (Johan Cruijff)

Het is het verstandigste om zoveel te luisteren, want dat is goed voor je algemene ontwikkeling, als je er tien procent van leert, dan ben je de anderen al een eind voor. (Johan Cruijff)

AGENDA
Op donderdagen 14 en 21 april zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick.
Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien.
Wanneer: donderdagavond van 18h30 tot 20h (data lezingen zie hieronder)
Waar: Louis Delebecquelaan 32, 9051 Sint-Denijs Westrem
Reeks 1: Een reis naar het heden
Om ons denken, onze maatschappij en onze waarden te begrijpen moeten we terug naar hun oorsprong. In deze reeks neem ik u graag mee door de ruim 2500 jarige geschiedenis van het Westers denken dat onze wereld heeft vormgegeven.
De lezingen gaan door op: 10 maart - 17 maart - 24 maart - 14 april - 21-april
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 12 mei - 19 mei - 26 mei - 2 juni - 9 juni
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 8 september - 15 september - 22 september - 6 oktober - 13 oktober
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Op 18 en 19 april, 2 en 19 mei 2016 op het paleis der Academiën, zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van het Academisch Cultureel Forum.
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)


Op dinsdag 3 mei 2016 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij het programma  van "Difference day 2016".
(klik op het beeld voor inlichtingen en inschrijving)
Ik hou van werken zolang het werken is waarvan ik hou. (Johan Cruijff) 


Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. (Johan Cruijff)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Je kunt beter ten ondergaan met je eigen visie dan met de visie van een ander. (Johan Cruijff)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.

Alleen kan je niks, je moet het samen doen. (Johan Cruijff)(klik op het beeld)

 

Andere die Welt, sie braucht es. (Bertold Brecht)

 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Toeval is logisch (Johan Cruijff)
 


Go to Heaven for the climate, Hell for the company. (Mark Twain)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe, je het moet doen, want anders zou ik het niet doen. (Johan Cruijff)

Ik heb nog nooit een zak geld een goal zien maken. (Johan Cruijff)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters

 

Cuando uno pierde la esperanza se vuelve reaccionario. (Jorgé Guillén)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Anche la follia merita i suoi applausi. (Alda Merini)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

O problema do mundo é um problema de execução, não de consciencialização. Todos têm consciência do que devem fazer, mas poucos o fazem. (Pedro Chagas Freitas)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Cotidie damnatur qui semper timet. (Publilius Syrus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20160401 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.