vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Denk aan je lijn. Maak je niet dik ! (Phil Bosmans)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Het leven is niets anders dan een reeks uitwisselingen die plaatsvinden tussen onze innerlijke wereld en de buitenwereld. Maar we moeten altijd de nadruk leggen op de innerlijke wereld, want daarin zijn we voortdurend ondergedompeld. Ga maar na: je bent niet de hele tijd bezig met iets buiten jou te bekijken, te beluisteren, te voelen, te proeven, terwijl je wel altijd bezig bent met jezelf, met je gedachten, je gevoelens, je bewustzijnstoestanden. Daarom steven je, als je de buitenwereld verkiest boven de innerlijke wereld, recht op grote teleurstellingen af. Misschien dat je voor een moment de illusie kan hebben dat je iets vasthoudt, maar een beetje later hou je niets meer vast, alles is je ontsnapt.

De mensen zijn op zoek naar iets dat hen kan vervullen, iets dat ze niet altijd in staat zijn om te definiëren, zelfs als ze het geluk noemen. Maar ze moeten weten dat het vooral in henzelf is, door het organiseren van hun innerlijke wereld, dat ze erin zullen slagen om het geluk te vinden. (Aïvanhov)

The show must go on. (Freddie Mercury)

Inside my heart is breaking, my make-up may be flaking, but my smile, still, stays on ! (Freddie Mercury)
 
(klik op het beeld)

 
Does anybody know what we are living for? (Freddie Mercury)

My soul has painted like the wings of butterflies,
Fairy tales of yesterday will grow but never die,
I can fly, my friends... (Freddie Mercury)


I like to be surrounded by splendid things. (Freddie Mercury)

(klik op het beeld)


Modern paintings are like women, you'll never enjoy them if you try to understand them. (Freddie Mercury)

You can be anything you want to be, just turn yourself into anything you think that you could ever be. (Freddie Mercury) 
 
We are the champions, my friends. (Freddie Mercury)

(klik op het beeld)

 
Oh, I was not made for heaven. No, I don't want to go to heaven. Hell is much better. Think of all the interesting people you're going to meet down there! (Freddie Mercury)

I won't be a rock star. I will be a legend. (Freddie Mercury)  
 
What you must understand is that my voice comes from the energy of the audience. The better they are, the better I get. (Freddie Mercury)


DE KRITIEK EN ACHTERDOCHTIGHEID...
Denk niet dat het per se goede mensen zijn die wijzen op de oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en boosaardigheid van anderen. Integendeel, juist zij hebben dikwijls deze gebreken die ze overal zien: ze zijn altijd kritisch en achterdochtig, omdat ze via zichzelf de wereld beoordelen. En omgekeerd merken zij die hoge morele kwaliteiten bezitten, de gebreken in hun omgeving niet zozeer op, omdat ze de anderen zien via de kwaliteiten die zijzelf bezitten.

Ieder menselijk wezen kan slechts door zijn eigen ogen zien, en hij bestuurt zijn ogen met zijn eigen gedachten en gevoelens. Als je mensen ontmoet die met jou alleen maar over andermans fouten spreken, weet dan dat zij op een of andere manier voornamelijk dingen over zichzelf onthullen. Als ze edelmoedigheid, goedheid, eerlijkheid en vooral liefde bezaten, zouden ze ook bij de anderen al die goede eigenschappen ontdekken. (Aïvanhov)

 
Les moments difficiles éveillent un désir instinctif d'authenticité. (Coco Chanel)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

I always knew I was a star, and now the rest of the world seems to agree with me.  (Freddie Mercury)

I am a romantic, but I do put up a barrier around myself, so it is hard for people to get in and to know the real me. (Freddie Mercury)
 
Can you imagine how terrible it is hen you’ve got everything and you’re still desperately lonely ? That is awful beyond words. (Freddie Mercury)

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Neue Wege entstehen, indem wir sie gehen. (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)What will I be doing in twenty years' time? I'll be dead, darling! Are you crazy?  (Freddie Mercury)

Does it mean this, does it mean that, that's all anybody wants to know. I'd say what any decent poet would say if anyone dared ask him to analyze his work: if you see it, darling, then it's there!  (Freddie Mercury)


It's a beautiful day, the sun is shining, I feel good, and no one's gonna stop me now. (Freddie Mercury)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Get on your bikes and ride! (Freddie Mercury)

I am loved by thousands, but I feel like the loneliest man in the world. (Freddie Mercury)

The most important thing is to live a fabulous life. As long as it’s fabulous, I don’t care how long it is. (Freddie Mercury)
 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

I guess I’ve always lived the glamorous life of a star. It’s nothing new. I used to spend down to the last dime. (Freddie Mercury)
 
I want it all and I want it now. (Freddie Mercury)


(klik op het beeld)


The bigger the better, in everything.  (Freddie Mercury)
 
It’s not a question of money anymore. I spend money like it’s nothing. You know, I could be penniless tomorrow, but I’d get back, somehow. (Freddie Mercury)  


(klik op het beeld)


The problems of the world cannot  possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were. (John Fitzgerald Kennedy)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

When I'm dead, I want to be remembered as a musician of some worth and substance. (Freddie Mercury)  
 
Don’t stop me now, I’m having such a good time, I’m having a ball. (Freddie Mercury)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Quien aspira a adquirir riqueza u honores no sabe amar. (Jose Mará de Pereda)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La nozione di chiarezza, per nostra disgrazia, pare essere intrinsecamente e fatalmente oscura. (Edoardo Sanguineti) 


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

If it’s planned, it’s boring. (Freddie Mercury)
 
Born to be kings, we're the princes of the Universe! (Freddie Mercury)


(Klik op het beeld) Past newsletters

Sem um fim social o saber será a maior das futilidades. (Gilberto de Mello Freyre)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Interview? Oh don't be ridiculous. (Freddie Mercury)
 
The others don’t like my interviews. And frankly, I don’t care much for theirs. (Freddie Mercury)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
I love the fact that I can make people happy, in any form. Even if it’s just an hour of their lives, if I can make them feel lucky or make them feel good, or bring a smile to a sour face, that to me is worthwhile. (Freddie Mercury)
 
I’m possessed by love, but isn’t everybody ? (Freddie Mercury)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Malum consilium quod mutari non potest. (Publilius Syrus)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20170915 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.