vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Vriendelijkheid is geen incident maar een manier van leven. (Olaf Hoenson)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
De fouten, zwakheden en dwaasheden van hun naaste belichten, is een door de meeste mensen zozeer gewaardeerde activiteit dat sommigen er hun beroep van hebben gemaakt. Wat een blijk van superioriteit om zo helder en scherpzinnig te zijn! Welnu, indien zij werkelijk zo helder en scherpzinnig waren, zouden ze zich ervan bewust zijn dat de gewoonte om de zwakheden en tekorten van anderen te onderstrepen hen armer maakt. Wanneer je je aandacht gericht houdt op verkeerd, dom of lachwekkend gedrag, is het alsof je je voedt met smerigheid en gaat er iets in jezelf kapot.
Wilt u weten waarom de Ingewijden zo rijk zijn, dan kan ik u zeggen dat dit komt doordat zij zich bezighouden met wat het mooiste is bij de mensen: hun ziel en hun geest, die ze de gelegenheid willen geven zich te openbaren. Zelfs al zien zij de dwalingen en de misdaden bij de mensen, ze blijven belangstelling koesteren voor het beste in hen. Op die manier helpen zij de mensen en verrijken ze ook zichzelf. (Aivanhov)

Fear is a natural reaction to moving closer to the truth. (Pema Chödrön) 

To live fully is to be always in no-man's-land, to experience each moment as completely new and fresh. To live is to be willing to die over and over again. (Pema Chödrön)


LACHEN
Lachen betekent niet per se dat je zorgeloos, lichtvoetig of lichtzinnig bent. De lach kan zelfs weldadiger zijn voor het denken dan een ernstig en peinzend gelaat, dat velen kenmerkend achten voor de wijze. Want in de lach schuilen levende krachten die de hersenen voeden.
Lachen kan ook herstellen, ontspannen. Er gebeuren in ieders leven dingen, waarbij je in het begin niet geneigd bent te lachen, dat is waar, dat moet je toegeven, en het is normaal dat je eerst ongerust of verdrietig bent. Het is echter gemakkelijker je niet te laten overrompelen als je gewend bent de komische kant van bepaalde situaties te zien. Dus ontzeg jezelf nooit dit machtige middel dat het lachen is, om je innerlijke evenwicht te bewaren en je bestaan wat lichter te maken. Ook al heb je redenen om boos, verdrietig en ontmoedigd te zijn, aanvaard niet in die toestand te blijven. (Aïvanhov)

 
On n'arrive droit au but que par mille détours. (Jean Cocteau)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

You are the sky. Everything else, it’s just the weather. (Pema Chödrön)

Sometimes you just have to let everything fall apart. (Pema Chödrön)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


 

If we learn to open our hearts, anyone, including the people who drive us crazy, can be our teacher. (Pema Chödrön)

So the next time you encounter fear, consider yourself lucky. This is where the courage comes in. Usually we think that brave people have no fear. The truth is that they are intimate with fear. (Pema Chödrön)

(klik op het beeld)


Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben der täglich sie erobern muß. (Johann Wolfgang von Goethe)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It's a relationship between equals. Only when we know our own darkness well can we be present with the darkness of others. Compassion becomes real when we recognize our shared humanity. (Pema Chödrön)

(klik op het beeld)


If a free sociéty cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich (John F. Kennedy)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

When there's a big disappointment, we don't know if that's the end of the story. It may just be the beginning of a great adventure. Life is like that. We don't know anything. We call something bad; we call it good. But really we just don't know. (Pema Chödrön)

We don’t experience the world fully unless we are willing to give everything away. Samaya means not holding anything back, not preparing our escape route, not looking for alternatives, not thinking that there is ample time to do things later. (Pema Chödrön)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

La vita è un vaso invisibile e tu sei ciò che vi getti dentro. Getta invidia, insoddisfazione e cattiveria e traboccherà ansia. Getta gentilezza, empatia e amore e traboccherà serenità. (Fabrizio Caramagna) 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Only to the extent that we expose ourselves over and over to annihilation can that which is indestructible be found in us...It was all about letting go of everything. (Pema Chödrön)

When the rivers and air are polluted, when families and nations are at war, when homeless wanderers fill the highways, these are traditional signs of a dark age. Another is that people become poisoned by self-doubt and become cowards. (Pema Chödrön)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Credo nei mie sogni e la cosa più bella è che i miei sogni credono in me. (Alessia S. Lorenzi)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Relaxing with the present moment, relaxing with hopelessness, relaxing with death, not resisting the fact that things end, that things pass, that things have no lasting substance, that everything is changing all the time—that is the basic message. (Pema Chödrön)
 
Scrambling for security has never brought anything but momentary joy. (Pema Chödrön)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


A solidão é muito bela, mas quando se tem perto de si alguém a quem o dizer. (Gustavo Bécquer)

DE PERS
Wanneer u zich niet goed voelt en niet goed meer weet waar u aan toe bent, alsof zwarte wolken op u drukken en u het zicht op de horizon benemen, concentreer u dan op het licht, dat is de meest doeltreffende en de meest krachtige oefening. Maar vergeet nooit dat de dingen invloed op u uitoefenen naargelang de manier waarop u ernaar kijkt. Beschouwt u ze als nuttig en magisch, dan vergroot u ze. U bent het die door uw gedachten en overtuiging een beslissende invloed uitoefent. Dus, wanneer u zich op het moment dat het licht in u binnendringt, bewust, aandachtig en vol goede wil toont om deel te nemen aan het werk ervan, in de overtuiging dat iets in uw hart groeit en groter wordt, zullen alle sombere en drukkende wolken verdwijnen. (Aivanhov)

We could save ourselves a lot of time by taking this message very seriously right now. Begin the journey without hope of getting ground under your feet. Begin with hopelessness. (Pema Chödrön)
 

We don’t have to obscure the joy and openness that is present in every moment of our existence. (Pema Chödrön)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Malum quidem nullum esse sine aliquo bono. (Plinius)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161216 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.