vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Maak kennis met dat waarvan je denkt dat het niet bij je hoort en er gaat een wereld voor je open. (Adriaan van Dis)

GA WANDELEN
(Klik op het beeld) 


Er bestaat geen toeval en wat ons blinde willekeur toeschijnt, juist dat vindt zijn oorsprong in heel diepe bronnen.
Origineel: Es gibt keinen Zufall; Und was uns blindes Ohngefähr nur dünkt, Gerade das steigt aus den tiefsten Quellen. (Johann Friedrich von Schiller)
 
De heerlijkste aller hemelen is die in eigen binnenste.
Origineel: Der seligste von allen Himmeln, dass ist der Himmel in der Brust. (Johann Friedrich von Schiller)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Iemand die heel bescheiden, heel eenvoudig en niet zo ontwikkeld is, kan door middel van zijn innerlijke zoektocht meer te weten komen over het leven dan de grootste wetenschappers. Daarom zouden wetenschappers een beetje meer terughoudendheid en bescheidenheid aan de dag moeten leggen. De Schepper heeft hen niet het voorrecht van de kennis gegeven. Ze kunnen de materie beheersen, maar niet het leven. Want het leven ontdekken we niet via een paar apparaten, microscopen of telescopen, maar in het diepste van onszelf.Zelfs degene die onderzoek doet naar de planeten, tot aan de sterren toe, kan een innerlijk leven hebben dat zo arm is alsof hij nog nooit buiten zijn dorp is geweest. Het is een kwestie van bewustzijn. Dus wat is het nut om de wereld te gaan ontdekken als we vanbinnen zo beperkt blijven als iemand die nog nooit zijn neus buiten zijn kleine gehucht heeft gestoken? De astronaut reist door de ruimte in zijn ruimteveer, maar de herder die in de zomer zijn kudde hoedt in de bergen en die de sterrenhemel aanschouwt in de stilte van de nacht, weet misschien meer over de onmetelijkheid dan de astronaut. (Aïvanhov)

 
De mens groeit naarmate het doel dat hij zich stelt groter wordt.
Origineel: Es wächst der Mensch mit seinen grössern Zwecken. (Johann Friedrich von Schiller)

Waar strengheid zich aan teerheid en kracht aan zachtheid paart daar rijst een zoete melodie.

Origineel: Wo das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Mildes paarten, da gibt es einen guten Klang. (Johann Friedrich von Schiller)DE ALLES STAAT OF VALT MET DE VERBINDING...LANGEN
Waar komen die gevoelens uit voort die we haat, vijandigheid, wrok en wraak noemen? Uit het feit dat de mensen de banden hebben doorgesneden, die hen juist zouden moeten verenigen. Je zult zeggen: ‘Maar aangezien zij tegenover elkaar staan, met elkaar wedijveren of naar de keel vliegen, betekent dit dat de banden nog niet verbroken zijn!' Dat geldt inderdaad op het fysieke vlak, maar ik spreek over het spirituele gebied. Daar zijn de verbindingen wel verbroken, en deze breuk roept oorlog op. In een oorlog zijn er vanzelfsprekend ook verbindingen. Wanneer haat of woede twee mensen tegen elkaar opzetten, kun je zeggen dat zij elkaar nog nooit zo nabij zijn geweest… maar wel om elkaar af te slachten! Terwijl er tussen anderen, die intens van elkaar houden, een geweldige band bestaat, ook al zijn ze duizenden kilometers van elkaar verwijderd!
Als ik het over verbindingen heb, bedoel ik het in de betekenis zoals werktuigkundigen en elektriciens het zien. Je hebt een apparaat dat niet werkt omdat er alleen maar een halve centimeter draad ontbreekt. Je brengt de juiste lengte aan, en klaar is Kees, de verbinding is hersteld en het apparaat werkt. Alles staat of valt met de verbinding, of die nu fysiek of psychisch is.
(Aïvanhov)

Les mondains sont des êtres perdus dans une abondance de connaissances floues. Ils se rassurent à coups de poignées de mains. Chaque nouvelle bise est un trophée. (Frédéric Beigbeder)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

De jaloezie van vrienden richt mij te gronde, niet de haat van vijanden.
Origineel: Der Freunde Eifer ist's, der mich zugrunde richtet, nicht der Hass der Feinde. (Johann Friedrich von Schiller)
 

Van vele kwade zaken is een scherpe tong de ergste.
Origineel: Unter vielen schlimmen Dingen ist das schlimmste eine scharfe Zunge. (Johann Friedrich von Schiller)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
Een van de beste manieren tegen arrogantie is zeeziekte. Een mens die over de reling hangt, vergeet zijn allures.
Origineel: Eines der besten Mittel gegen Arroganz ist Seekrankheit. Ein Mensch der über der Reeling hängt, vergisst seine Allüren. (Johann Friedrich von Schiller)

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)Wat is de meerderheid? Meerderheid is onzin; verstand wordt bij slechts weinigen gevonden.
Origineel: Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. (Johann Friedrich von Schiller)
 
Iedere weg leidt naar het einde van de wereld.
Origineel: Jede Strasse führt ans End' der Welt. (Johann Friedrich von Schiller)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Wer kämpft, kan verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. (Bertolt Brecht)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Het woord is vrij, de daad is stom, de gehoorzaamheid is blind.
Origineel: Das Wort ist frei, die Tat ist stumm, der Gehorsam blind. (Johann Friedrich von Schiller)
 
Vrij wil ik leven en ook sterven, niemand beroven en van niemand erven.
Origineel: Frei will ich leben und also sterben, niemand berauben und niemand beerben. (Johann Friedrich von Schiller)


(klik op het beeld)


I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened. (Mark Twain)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


 

Wie te veel denkt, zal weinig presteren.
Origineel: Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. (Johann Friedrich von Schiller)
 
De verschrikkelijkste van alle verschrikkingen is de mens in zijn arrogantie.
Origineel: Der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. (Johann Friedrich von Schiller)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Al bien hacer jamás le falta premio. (Miguel de Cervantes)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 

La poesia è registrazione rapidissima di momenti chiave della nostra esistenza. In ciò è pura, assoluta, non ha tempo di contaminarsi con nulla. Nemmeno con i nostri dubbi. (Alberto Bevilacqua)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 
 
Het genie blijft voor zichzelf steeds het grootste geheim.
Origineel: Das Genie bleibt sich immer selbst das grösste Geheimnis. (Johann Friedrich von Schiller) 
 
Dat is de vloek van iedere slechte daad, dat die steeds doorgaat slechte dingen voort te brengen.
Origineel: Das eben ist der Fluch des bösen Tat,
Dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären.
(Johann Friedrich von Schiller)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Para se ter medo, também é preciso uma boa dose de coregem. (José Braga)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
  
De aarde heeft voor allen plaats.
Origineel: Raum für alle hat die Erde. (Johann Friedrich von Schiller)
 
Geen sterveling viel ooit in zijn leven onvermengde vreugde ten deel.
Origineel: Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zuteil. (Johann Friedrich von Schiller)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Iedere verandering maakt een gelukkig mens bang.
Origineel: Ein jeder Wechsel schreckt den Glücklichen. (Johann Friedrich von Schiller)
 
In het kinderlijk spel ligt vaak een diepe betekenis.
Origineel: Hoher Sinn liegt oft in kind'schem Spiel. (Johann Friedrich von Schiller)
 


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Omnes homines aequales sunt.

Namens de raad van bestuur, wens ik u de mooiste van alle zomers toe, alsmede een gelukkige nationale feestdag!

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170811 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.