vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Beslissingen neem je met een koel hoofd en een warm hart. (Anneke Verdonschot)DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. 

Ook al is toegeeflijkheid een kwaliteit van het hart, toch wordt ze sterk door het verstand beïnvloed. Wanneer je beter begrijpt wat de mens is, de verschillende factoren die zijn diepere wezen vormen, de invloed die zijn levensomstandigheden op zijn gedrag kunnen hebben, de moeilijkheden die hij ontmoet, dan kun je niet al te streng voor hem zijn, zelfs al handelt hij niet helemaal juist. Je blijft helder, want de helderheid is eigen aan het verstand, maar je bent ook meer begripvol.
Men is soms verbaasd over de strengheid waarmee mensen, waarvan we niet kunnen ontkennen dat ze het hart op de juiste plaats hebben, zich uitspreken over anderen. Ze zijn meedogenloos. Welnu, dat komt omdat het hen ontbreekt aan intelligentie, ja, de ware intelligentie die een bredere kijk op mensen en dingen geeft. Niets is een sterkere indicatie van een gebrek aan intelligentie dan een gebrek aan mildheid, wat zijn oorzaak vindt in een gebrek aan begrip. (Aïvanhov)

 


The fear is simply because you are not living with life, you are living in your mind. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 

If you think you are big, you become small. If you know you are nothing, you become unlimited. That’s the beauty of being a human being. (Sadhguru Jaggi Vasudev)


HET BELANGRIJKSTE IN JE LEVEN, NU, IS DAT JE IN LEVEN BENT.
(Klik op het beeld) 


Sunlight comes into your house not because you want it. It happens because you open the windows. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

Even if the world doesn’t happen the way you want it, at least your thoughts and emotions should happen the way you want them to. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière.
(Victor Hugo)

DE OMSTANDIGHEDEN ZIJN NOOIT ALLESBEPALEND 

De omstandigheden waarin we leven zijn nooit allesbepalend. Wanneer er bijvoorbeeld dingen gebeuren die de hele gemeenschap treffen, zien we dat dezelfde beproevingen niet iedereen op dezelfde manier raken. Waarom? Omdat ze die niet met dezelfde geestesgesteldheid doorstaan. Terwijl sommigen zich volledig laten verpletteren, steeds meer verbitterd of rancuneus worden, en het leven van de mensen om hen heen vergiftigen, zijn er anderen die er daarentegen sterker en rijker worden. Dankzij hun ervaringen kunnen ze nadien hun omgeving helpen door hun raadgevingen, hun houding, hun uitstraling en de heilzame energie die van hen uitgaat.
Dit zijn waarnemingen die men elke dag kan doen, wat bewijst dat we niet noodzakelijk slaafs onderworpen zijn aan de omstandigheden. Uiteraard kunnen we ze niet volledig negeren of over het hoofd zien. Maar om vooruit te gaan, mogen we nooit vergeten dat de manier waarop we de gebeurtenissen ervaren, afhangt van hoe we er tegenover staan.
(Aïvanhov)

 

Alle Schwierigkeiten und Hindernisse sind Stufen auf denen wir in die Hohe steigen. (Friedrich Nietzsche)
 

OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

Life is a long lesson in humility. (James M. Barrie)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 

No, no puede acabar lo que es eterno ni puede tenir fin la immensidad. (Rosalía de Castro)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
The only thing that stands between you and your well-being is a simple fact: you have allowed your thoughts and emotions to take instruction from the outside rather than the inside. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
Learning to listen is the essence of intelligent living. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)
Our lives become beautiful not because of what we do, our lives becomes beautiful simply because we have included everybody around us as a part of our dream of well being. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
They have been promising us for a long time - in every culture - that they are going to take us to heaven. They promise heaven because they are making a hell out of this place. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

(Klik op het beeld)
 
 
Your mind need not be controlled. Your mind needs to be liberated. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
Things do not descend upon anything that is not ready to receive them. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
The mind is a powerful instrument. Every thought, every emotion that you create changes the very chemistry of your body. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
Even if the world doesn’t happen the way you want it, at least your thoughts and emotions should happen the way you want them to. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
Unless we do the right things, the right things will not happen to us: this is true not just of the outside world, but also the inside. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

The great force of history comes from the fact that we Unless we do the right things, the right things will not happen to us: this is true not just of the outside world, but also the inside. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 

Too many people are hungry not because there is dearth of food. It is because there is dearth of love and care in human hearts. (Sadhguru Jaggi Vasudev)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 

The most beautiful moments in life are moments when you are expressing your joy, not when you are seeking it. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

Don’t be dead serious about your life – it’s just a play. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Incredible things can be done simply if we are committed to making them happen. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

 
Frustration, discouragement, and depression mean that you are working against yourself. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 

(klik op het beeld)


Per me la vera ribellione consiste nel guardare un cielo azzurro fino a che l’identità non si sia disgregata per la meraviglia. (Fabrizio Caramagna)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Bom é ver as pessoas livres. A liberdade tanto é uma coisa que se pratica como um conceito que se discute. Para se ser livre é preciso pensar-se que se pode ser um bardamerda (e mais, sendo provável que se seja) mas que isso não impede a nossa vontade (que é deliciosa muito antes de ser um direito) de se dizer o que se pensa. A liberdade é aquilo com que nascemos, com que os bebés se exprimem. A contenção é que é ensinada. Todas estas regras, boas e más (até acredito que mais de 50 por cento sejam boas), só servem para nos reprimir. A vida é muito curta e a coragem é muito pouca. (Miguel Esteves Cardoso)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Aliorum iudicio permulta nobis et facienda et non facienda et mutanda et corrigenda sunt. (Marcus Tullius Cicero)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

No work is stressful. It is your inability to manage your body, mind, and emotions that makes it stressful. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
People try to create an outwardly perfect life, but the quality of life is based on the inward. (Sadhguru Jaggi Vasudev)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
I am not talking about you being a spectator, I am talking about involvement. I am talking about involving yourself into life in such a way that you dissolve into it. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
The middle path is a way of not getting anywhere... (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
Negative energies can’t touch you if you are in a state of meditation. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
Are you here to experience life or to think about it? (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
When you absolutely throw yourself into your activity, your energy will only grow. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
If you ask a tree how he feels to know that he's spreading his fragrance and making people happy, I don't think a tree looks at it that way. I am just like that, and it is just my nature to be like this. (Sadhguru Jaggi Vasudev)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non est ad astra mollis e terris via.
 

Met vriendelijke groeten.


 


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.