vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De stilte is niet leeg, maar vol antwoorden. (Bond Zonder Naam)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
In de mythologie is de feniks die vogel uit Arabië die geregeld neerstreek op een brandstapel met aromatische planten, deze vervolgens zelf in brand stak, volledig opbrandde en daarna uit zijn as herrees. Daarom is hij uitgegroeid tot het symbool van hoog ontwikkelde wezens die, op de hoogte van de wetten van het onsterfelijke leven, in staat zijn om zichzelf onophoudelijk te vernieuwen. Deze wezens hebben de zon als model genomen.
Al degenen die streven naar het onsterfelijke leven, dat het ware spirituele leven is en niet een eindeloze verlenging van het fysieke leven, moeten zich tot de zon wenden. Alleen de zon kan hen leren welke elementen die onsterfelijkheid schenken en hoe je ermee kan werken. Het gaat om drie elementen: het licht, de warmte en het leven. De zon zendt ze onophoudelijk door de ruimte als uitingen van het goddelijk licht, de goddelijke warmte en het goddelijk leven. De dag dat je de zonsopgang zal bijwonen met het bewustzijn dat je je kunt voeden met haar licht, haar warmte en haar leven, zal je onsterfelijk worden, want je zal geleerd hebben om je te vernieuwen. (Aïvanhov)

 

Respect is how to treat everyone, not just those you want to impress. (Richard Branson)

Building a business is not rocket science, it’s about having a great idea and seeing it through with integrity. (Richard Branson)

Learn from failure. If you are an entrepreneur and your first venture wasn’t a success, welcome to the club! (Richard Branson)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Donner une âme à tout, c'est le secret des anciens. (Stendhal)

OVER ANDEREN PRATEN BLIJFT NOOIT ZONDER GEVOLGEN 

De mensen geven er zich geen rekenschap van dat ze, door voortdurend de fouten van anderen te benadrukken, in contact treden met die fouten en zichzelf hierdoor schade berokkenen. Want er is een wet die zegt: “Als je deze of gene wil corrigeren, betekent dit dat je rijk bent, geef hem dus de helft van je rijkdom”. Terwijl dezelfde wet zegt aan degene over wie iemand goed spreekt: “Als hij zo over jou spreekt, verrijkt hij je. Geef hem dus een beetje van je schatten.” Het is dus duidelijk: wanneer je kwaad spreekt over anderen, zijn zij het die er voordeel bij hebben; wanneer je daarentegen goede dingen over hen zegt, komt dit jezelf ten goede.
Maar laten we nu aannemen dat je verplicht bent geweest om iemand te bekritiseren: eindig daar dan niet mee, maar zeg tenminste nog iets positiefs over hem. Wat ook zijn fouten zijn, probeer een goede eigenschap in hem te vinden waarover je kan spreken, zodat je gunstig op hem inwerkt … en op jezelf ! Je mag je nooit blindstaren op de negatieve kant.
(Aïvanhov)

 
Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auszeichnen. (Ludwig van Beethoven)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

My definition of success? The more you’re actively and practically engaged, the more successful you will feel. (Richard Branson)

You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over. (Richard Branson)

Happiness is the secret ingredient for successful businesses. If you have a happy company it will be invincible. (Richard Branson)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

There is no greater thing you can do with your life and your work than follow your passions – in a way that serves the world and you. (Richard Branson)

When you’re first thinking through an idea, it’s important not to get bogged down in complexity. Thinking simply and clearly, is hard to do. (Richard Branson)

If you don’t have time for the small things, you won’t have time for the big things. (Richard Branson)

 

AGENDA
DIFFERENCE DAY

Op donderdag 3 mei 2018 van 10u tot 20u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day
(Klik op het beeld) 


KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Communication: the thing humans forgot when we invented words. (Richard Branson)

Listen. Take the best. Leave the rest. (Richard Branson)
Your company should act as a springboard for ambitious employees, not a set of shackles. (Richard Branson)

Entrepreneurial business favors the open mind. It favors people whose optimism drives them to prepare for many possible futures, pretty much purely for the joy of doing so. (Richard Branson)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


If you spot an opportunity and are really excited by it, throw yourself into it with everything you’ve got. (Richard Branson)

Engage your emotions at work. Your instincts and emotions are there to help you. (Richard Branson)

Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again. (Richard Branson)

(Klik op het beeld)


You’ve got to take risks if you’re going to succeed. I would much rather ask forgiveness than permission. (Richard Branson)

If you’re hurt, lick your wound and get up again. If you’ve given it your absolute best, it’s time to move forward. (Richard Branson)

A business has to be involving, it has to be fun, and it has to exercise your creative instincts. (Richard Branson)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Entrepreneurship is about turning what excites you in life into capital, so that you can do more of it and move forward with it. (Richard Branson)

Please be polite. Nothing in life should erode the habit of saying thank you to people or praising them. (Richard Branson)

Chance favors the prepared mind. The more you practice, luckier you become. (Richard Branson)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Life is a hell of a lot more fun if you say yes rather than no. (Richard Branson)

Education doesn’t just take place in stuffy classrooms and university buildings, it can happen everywhere, every day to every person. (Richard Branson)

The best way of learning about anything is by doing. (Richard Branson)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Once a changemaker, always a changemaker but only a few swim against the tide. (Richard Branson)

Train people well enough so they can leave, treat them well enough so they don’t want to. (Richard Branson)

You can’t do a good business with a bad person. Find the right people to work with and you can’t go wrong. (Richard Branson)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Don’t think what’s the cheapest way to do it or what’s the fastest way to do it…think ‘what’s the most amazing way to do it’. (Richard Branson)

The best advice I could give anyone is to spend your time working on whatever you are passionate about in life. (Richard Branson)

For a successful entrepreneur it can mean extreme wealth. But with extreme wealth comes extreme responsibility. And the responsibility for me is to invest in creating new businesses, create jobs, employ people, and to put money aside to tackle issues where we can make a difference. (Richard Branson)

(klik op het beeld)


Some people are so poor, all they have is money. (Patrick Meagher)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Hay un cierto placer en la locura, que solo el loco conoce. (Pablo Neruda)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


La verità non cambia perché è, o non è, creduta dalla maggioranza delle persone. (Giordano Bruno)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

I was dyslexic, I had no understanding of schoolwork whatsoever. I certainly would have failed IQ tests. And it was one of the reasons I left school when I was 15 years old. And if I’m not interested in something, I don’t grasp it. (Richard Branson)

To me, business isn’t about wearing suits or pleasing stockholders. It’s about being true to yourself, your ideas and focusing on the essentials. (Richard Branson)

I think it’s quite great to set yourself a big challenge, and then you’ve got another reason for keeping fit. (Richard Branson)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


Querer agradar a toda a gente é o primeiro passo para o desrespeito e o caminho mais rápido para a perdição. (Gustavo Santos)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

My general attitude to life is to enjoy every minute of every day. I never do anything with a feeling of, ‘Oh God, I’ve got to do this today. (Richard Branson)

So I’ve seen life as one long learning process. And if I see – you know, if I fly on somebody else’s airline and find the experience is not a pleasant one, which it wasn’t in – 21 years ago, then I’d think, well, you know, maybe I can create the kind of airline that I’d like to fly on. (Richard Branson)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Through the right people focusing on the right things, we can, in time, get on top of a lot if not most of the problems of this world. And that’s what a number of us are trying to do. (Richard Branson)

One thing is certain in business. You and everyone around you will make mistakes. (Richard Branson)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Tentanda via.


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.