vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Wat staat er op je to do lijst vandaag ? En wat kan eraf ? (Ingmar Heytze)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

Wacht niet tot de anderen jou het leven brengen, jou de liefde brengen, tot ze jou vreugde brengen: jij moet eerst in jezelf de bronnen openen van het leven, de liefde en de vreugde. Om te ontvangen moet je beginnen met geven. Sommigen zullen zeggen dat ze te overstelpt zijn door verdriet en droefheid, om wat dan ook te kunnen geven. Nee, dat is geen goed argument en met zo’n houding zet je die toestand alleen maar voort. Zij dienen zich onmiddellijk te ontdoen van dat verdriet en die droefheid! Vandaag nog moeten ze hun een brief schrijven: ‘Beste verdriet, lieve droefheid, ik heb besloten jullie te verlaten.’ – ‘Hoezo?’ zullen ze zeggen, we konden het zo goed vinden samen!’ En jij zult antwoorden: ‘Ja, jullie misschien, maar ik niet, dus ik verlaat jullie. En mag ogenblikkelijk jouw blik deze scheiding weerspiegelen.

Je bezit zoveel verborgen schatten, waarom zou je er aan de buitenkant niets van laten doorschijnen? Laat voortaan alle redenen tot verdriet terzijde en zoek die waarvan je vrolijk wordt. Door vrolijkheid geef je, en door verdriet neem je. Besef dat als je sommige dagen niet meer kunt lachen, je van het juiste pad afdwaalt.

(Aïvanhov)

The opinion which other people have of you is their problem, not yours. (Elisabeth Kübler-Ross)

Learn to get in touch with the silence within yourself and know that everything in this life has a purpose.  (Elisabeth Kübler-Ross)


EEN GOED LEVEN...
(Klik op het beeld) Robert Waldinger


 
It is very important that you only do what you love to do. you may be poor, you may go hungry, you may lose your car, you may have to move into a shabby place to live, but you will totally live. And at the end of your days you will bless your life because you have done what you came here to do. Otherwise, you will live your life as a prostitute, you will do things only for a reason, to please other people, and you will never have lived. and you will not have a pleasant death. (Elisabeth Kübler-Ross)


GELUID EN STILTE...

Het geluid is een taal, net als de stilte. De stilte kan het ophouden van elke beweging uitdrukken, de afwezigheid van leven, maar het is ook de taal van de perfectie. Wat betreft het geluid, het is de uitdrukking van leven, maar dat leven is vaak ongeordend en heeft er behoefte aan om te worden beheerst, ontwikkeld. Kinderen, bijvoorbeeld, zijn lawaaierig omdat ze vol energie en vitaliteit zitten. Oudere mensen daarentegen, zijn stil. Dit is deels te wijten aan het feit dat hun krachten afnemen en dat lawaai hen vermoeit; maar het is vaak ook omdat ze wijzer zijn geworden, omdat ze zich in zichzelf verdiept hebben, en het is hun geest die hen aanzet om nu in de stilte binnen te gaan. Om terug te blikken op hun leven, om na te denken, om lessen te trekken, hebben ze die stilte nodig, om een heel werk van onthechting, vereenvoudiging en synthese te doen.
Het opzoeken van de stilte is een innerlijk proces dat mensen naar het licht en naar het ware begrip van de dingen leidt.
(Aïvanhov)

Un jour je te décevrai et ce jour-là j'aurai besoin de toi. (Robert Desnos)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

We need to teach the next generation of children from Day One that they are responsible for their lives. (Elisabeth Kübler-Ross)
 
Mankind’s greatest gift, also its greatest curse, is that we have free choice. We can make our choices built from love or from fear. (Elisabeth Kübler-Ross)
 

LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 september voor het eerste wordt vereffenf blijft geldig tot het einde van het volgend jaar;
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Das wichtigste Vitamin für ein gesundes Leben is Vitamin D : Dankbarkeit. (Branka Ternegg)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld)
 

People are like stained - glass windows. They sparkle and shine when the sun is out, but when the darkness sets in, their true beauty is revealed only if there is a light from within. (Elisabeth Kubler-Ross)

Everything in this life has a purpose, there are no mistakes, no coincidences... All events are blessings given to us to learn from. (Elisabeth Kübler-Ross)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


It's only when we truly know and understand that we have a limited time on earth -- and that we have no way of knowing when our time is up -- that we will begin to live each day to the fullest, as if it was the only one we had. (Elisabeth Kübler-Ross)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Those who have the strength and the love to sit with a dying patient in the silence that goes beyond words will know that this moment is neither frightening nor painful, but a peaceful cessation of the functioning of the body. Watching a peaceful death of a human being reminds us of a falling star; one of a million lights in a vast sky that flares up for a brief moment. (Elisabeth Kübler-Ross)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Learning lessons is a little like reaching maturity. You're not suddenly more happy, wealthy, or powerful, but you understand the world around you better, and you're at peace with yourself. Learning life's lessons is not about making your life perfect, but about seeing life as it was meant to be. (Elisabeth Kubler-Ross)
 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

We often assume that if we are good people we will not suffer the ills of the world. (Elisabeth Kubler-Ross)
 
The only incontrovertible fact of my work is the importance of life. (Elisabeth Kubler-Ross)


(klik op het beeld)


The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. (Elisabeth Kübler-Ross) 

(klik op het beeld)


I don't know the key to success but the key to failure is trying to please everybody. (Woody Allen)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


There are only two emotions: love and fear. All positive emotions come from love, all negative emotions from fear. From love flows happiness, contentment, peace, and joy. From fear comes anger, hate, anxiety and guilt. It's true that there are only two primary emotions, love and fear. But it's more accurate to say that there is only love or fear, for we cannot feel these two emotions together, at exactly the same time. They're opposites. If we're in fear, we are not in a place of love. When we're in a place of love, we cannot be in a place of fear.  (Elisabeth Kübler-Ross)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

Puede haber amor sin celos, pero no sin temores. (Miguel de Cervantes Saavedra)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
La semplicità a volte è il sintomo di una interna avarizia. (Alda Merini)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

It is not the end of the physical body that should worry us. Rather, our concern must be to live while we're alive - to release our inner selves from the spiritual death that comes with living behind a facade designed to conform to external definitions of who and what we are. (Elisabeth Kübler-Ross)

Death is not painful. It is the most beautiful experience you will have. (Elisabeth Kubler-Ross)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. (Paulo Freire)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

There is within each one of us a potential for goodness beyond our imagining, for giving which seeks no reward, for listening without judgment; for loving unconditionally. (Elisabeth Kübler-Ross)

The more you learn, the harder the lessons get. (Elisabeth Kübler-Ross)

The truth is that life is risky and dangerous. (Elisabeth Kübler-Ross)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
The ultimate lesson all of us have to learn is unconditional love, which includes not only others but ourselves as well. (Elisabeth Kübler-Ross) 
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 
 
Sapienti sat est. (Titus Maccius Plautus)


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171006 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.