vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan wij aandacht willen geven en op alles waaraan wij hechten voor ons zelf, voor elkaar en voor een toekomst waarin wij kunnen geloven… Uiteenlopende opvattingen horen natuurlijk bij een open samenleving. We kunnen de verschillen niet ontkennen maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijk dialoog. Het is niet nodig elkaar te oovertuigen om elkaar te verdragen. Dat is de basis van wederzijds respect. (Koningin Beatrix)

 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN

Naarmate de jaren verstrijken verliezen de meeste mensen hun smaak in de dingen: zij ademen, zij eten, zij drinken, zij lopen, zij zien, zij horen, zonder dat hun bewustzijn erg deel uitmaakt van deze activiteiten: je zou zeggen dat hun zintuigen afgestompt zijn geraakt. Maar kijk eens wat er gebeurt wanneer iemand plots ernstig ziek wordt. Maandenlang moet hij onbeweeglijk en geïsoleerd in een kamertje liggen waar hij een vegetatief leven leidt. Vervolgens, op een dag, begint hij te herstellen en plots vindt hij het voedsel en de lucht heerlijk. En wat een vreugde om zich weer vrij te kunnen bewegen, om naar buiten te gaan en naar de lucht, de zon en de hele natuur te kunnen kijken, om de wind en het gezang van de vogels te horen!
Ziedaar de goede kant van bepaalde ziekten. Maar is het verstandig om te wachten tot je een ongeluk krijgt of ernstig ziek wordt om je zin en goesting in de dingen terug te vinden?
(Aïvanhov)


Lees hier hoe Vincent Keunen, lid van de Optimistenbond, en zijn zoontje van 10 zijn gegroeid dank zij hun ziekten en beproevingen:
(klik op het beeld)


De tragedie van het leven ligt in wat er binnen in een mens sterft tijdens zijn leven. (Albert Schweitzer) 


Je hebt altijd de neiging om je moeilijkheden als belemmeringen te beschouwen. In werkelijkheid heeft de mens vaak onder moeilijke omstandigheden de grootste mogelijkheden tot groei; juist daar omdat hij in het nauw zit. Kijk eens hoe een boom in het bos dit probleem oplost. Daar staan alle bomen zo dicht bij elkaar, dat als een van hen zijn takken breed wil laten hangen, de anderen dat verhinderen. Dan zegt deze boom tot zichzelf: ‘Dit zijn slechte voorwaarden voor mijn ontwikkeling, maar ik zal een oplossing vinden…’ Hij kan weliswaar zijn takken niet in de breedte uitstrekken, maar niets weerhoudt hem ervan de hoogte in te gaan. In die richting is de vrije ruimte, en hij komt geen hindernissen meer tegen.Hetzelfde geldt voor de mens. Als hij niet meer vooruit, achteruit of zijwaarts kan gaan, zit er niets anders op dan omhoog te gaan, met andere woorden zich te verheffen naar de spirituele wereld, want in deze richting kan niets zijn aspiraties tegenwerken. (Aïvanhov)
 

Alleen hij, die zijn voornemen als iets vanzelfsprekends, niet als iets buitengewoons voelt en die geen heldendom, maar alleen de in nuchter enthousiasme aanvaarde plicht kent, hij bezit de geschiktheid een geestelijk avonturier te zijn, zoals de wereld ze nodig heeft. (Albert Schweitzer)


LIDGELDOPROEP 2016
Hartelijk dank aan zij die met de betaling van hun lidgeld onze vereniging in 2016 nog zullen steunen.
(klik op het beeld)


Je veux bien encore, malgré mon extrême lassitude, malgré mon écœurement de tout ce qui se passe en ce moment, malgré mille déceptions de toutes sortes, je veux bien vous dire un conte de Noël. (Alphonse Allais)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
(klik op het beeld)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
 

De eerste stap in de evolutie van ethiek is een gevoel van solidariteit met andere mensen. (Albert Schweitzer)


(klik op het beeld)


Weihnachten für Weihnachten singen wir von Frieden und Freude auf Erden. Um dann die restliche Zeit des Jahres zu verstummen ? (Helga Schäferling)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)
Je bent zo jong als je vertrouwen, zo oud als je angst, zo jong als je hoop, zo oud als je moedeloosheid. (Albert Schweitzer)
 


Christmas is a necessity. There has to be at least one day of the year to remind us that we’re here for something else besides ourselves. (Eric Sevareid)
 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Succes is niet de sleutel tot geluk. Geluk is de sleutel tot succes. (Albert Schweitzer) 

(Klik op het beeld)

 

La Navidad es un prado en un cielo tan amplio que puede acomodar las flores sin fin y las estrellas infinitas. (Cristóbal Ruiz)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)Fatti un regalo per Natale : perdona qualcuno che ti ha fatto del male. Libera il tuo cuore da questo peso e lascia che ritorni a sorridere. (Antonio Curnetta)
 

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Natal não é só uma data religiosa, mas implica um ano espiritual. Para encontrarmos a paz preciosia, Natal deve ser um plano, não um ritual. (Lucas Ferreira)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt.

De armste mens is hij die geen taak heeft. (Albert Schweitzer)

 

Namens de raad van bestuur wens ik u en uw familieleden een Zalig Kerstfeest toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 

 
 

 


 
Like 20151225 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.