vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Wees niet bang een gewoonte los te laten. Je houdt er genoeg over. (Olaf Hoenson)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIIJN
Wie echt gedragen wordt door een hoog ideaal, laat zich nooit ontmoedigen. Alleen al de aanwezigheid van dit hoge ideaal, dat hem voedt en leidt, maakt hem gelukkig. Hij weet, voelt dat hij op de goede weg is, dat niets ooit zijn vooruitgang in de weg zal staan. Natuurlijk komt het voor, dat hij op die weg een verkeerde stap zet, wat onvermijdelijk is. Hij laat zich echter nooit door twijfel aan het wankelen brengen. Want beslissen dat je de goede weg wilt bewandelen, is niet voldoende om die weg ook zonder struikelen te blijven volgen. Maar laat een val nooit een reden zijn om je weg niet te vervolgen.
Bij de minste fout, bij de minste val, storten sommigen in. Zij herhalen maar: 'Ach, dit gaat mij nooit lukken, ik ben dom, onbekwaam, zwak en verachtelijk: ik kap ermee.' Dit zijn reacties van misplaatste trots, van gekwetste hoogmoed. Dus, ook al maak je fouten, ook al val je, geef niet op, maar sta weer op en ga verder, ondanks de zwakheden, de valpartijen, de mislukkingen en de fouten.
(Aïvanhov)

Eenvoud is niet het kenmerk van de beginner. Het is de duur bevochten stempel van de meester. (Godfried Bomans)
 
Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd heten. (Godfried Bomans)

 

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN...

Zijn uw levensomstandigheden aangenaam, geniet er dan van, maar blijf er niet in hangen. En brengt het leven u moeilijke omstandigheden, span u dan in om ze tot het einde toe te dragen. U zult zeggen: ‘Maar waarom moeten wij aan moeilijke omstandigheden blijven vasthouden?’ Het gaat er niet om eraan vast te houden, maar ze niet te ontlopen, zodat u kunt leren volwassen te worden.
Kinderen houden alleen van het aangename, het zoete… Net als het meisje dat in haar gebedje zei: ‘Heer, maak dat mijn papa, mijn mama en mijn kleine broertje gezond mogen zijn… en maak ook dat er vitamientjes in bonbons zitten en niet in spinazie.’ Zo zijn kinderen! Helaas zullen er nooit vitaminen in bonbons zitten, net zomin als de spirituele vitaminen in gemak en genoegens te vinden zullen zijn, maar in werk en in moeilijkheden. Alleen echte volwassenen kunnen ontdekken wat er aan rijkdom en diepgang in iedere beproeving, in ieder leed verborgen is, terwijl langdurige vreugden en genoegens slechts dienen om de mens te bedwelmen, hem in zwakheid vast te houden en af te leiden van de waarheid. (Aïvanhov)


Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet. (Godfried Bomans)

Wie vrolijk is laadt de schijn op zich van oppervlakkigheid. (Godfried Bomans)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Het kwaadspreken is een vorm van zelfwantrouwen en een gevolg van innerlijke onzekerheid. (Godfried Bomans)

Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk. (Godfried Bomans)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Dikwijls is datgene wat wij bescheidenheid noemen niets anders dan het verlangen om tweemaal geprezen te worden. (Godfried Bomans)

(klik op het beeld)


Niet in het loochenen van talenten die je bezit blijkt je bescheidenheid maar uit het bezit van talenten die in jou geloochend worden. (Godfried Bomans)

 

AGENDA
Op donderdag 20 oktober 2016 om 20u in de Bozar zaal Henri Leboeuf, zal de Optimistenbond zich bij de Yehudi Menuhin Stichting aansluiten voor een concert "Violen voor de vrede - culturen in klanken"
(Voor inlichtingen klik op de foto)

 

Etre libre, c’est s’exercer à n’être rien. (Emil Cioran)


 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

Door weelde zijn wij arm geworden. (Godfried Bomans)

(klik op het beeld)

 
Die glücklige Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit. (Marie von Ebner-Eschenbach)

 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Men mijde de serieuzen, want zij missen aan ernst. Zij zijn zo lichtzinnig dat zij hun mening voor de enige waarheid houden. (Godfried Bomans) 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik) 
 
To be fully alive is to feel that everything is possible. (Eric Hoffer)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Humor is overwonnen droefheid. (Godfried Bomans)

Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen. (Godfried Bomans)


(Klik op het beeld) Past newsletters

El reparto más equitativo que existe es el de la inteligencia: todo el mundo cree tener suficiente. (Noel Clarasó)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di esperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità, letteraria artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica. (Ignazio Silone)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Na minha história existe o paradoxo do homem disperso. (Antonio Agostinho Neto)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Ne quid expectes amicos, quod tute agere possis.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161014 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.