vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Het lot is niet uitsluitend een beperking, het is ook een bevrijding. (Gerard Reve)

PORTUGEES KIND TROOST FRANSE SUPPORTER
(klik op het beeld)


Mijn geloof is eenvoudig. Mijn geloof is vriendelijkheid. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)
 
In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als voor anderen. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.


Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)
 
Bij vergeven gaat het niet over de ander maar over jou. Het is loslaten van de last die je met je meedraagt. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)

 

HET WONDERBAARLIJKE LAND DAT ZICH IN DE MENSELIJKE ZIEL BEVINDT

Hoeveel mensen worden zozeer in beslag genomen door het bevredigen van hun lichamelijke en materiële behoeften, dat ze in zichzelf de aanwezigheid van een andere wereld zelfs niet meer voelen! Hun ziel en hun geest zijn voor hen vreemde landen geworden. Zelfs als ze erover horen, zegt het hun niets, deze woorden zijn voor hen betekenisloos en ze dwalen als arme drommels door de dorre gebieden van hun innerlijke wereld …
Wie een uitweg zoekt uit deze ellendige situatie, moet al het mogelijke doen om de aard van zijn behoeften te veranderen en de zin van zijn leven in de subtiele gebieden van de ziel en de geest zoeken. Wanneer hij deze gebieden bereikt zal hebben, zal hij uiteindelijk het ware leven ervaren. In een van zijn liederen spreekt Meester Peter Deunov over een 'wonderbaarlijk land waar de rivieren stromen, waar de bloemen ontluiken, waar de vruchten rijpen, waar de vogels zingen en waar de mensen in broederschap leven’… Je zult zeggen dat dit wonderbaarlijke land onbereikbaar is… Nee, het bevindt zich in de menselijke ziel. (Aïvanhov)


Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)
 
Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen. De ene is gisteren, en de andere is morgen. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)

 
On ne peut pas se sentir malheureux si on obéit à son destin. (Jean-Pierre April)

 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

Leef niet te materialistisch, want alle bezit is ballast. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)


It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
(klik op het beeld)

 
Das Schiksal mischt die Karten und wir spielen. (Arthur Schopenhauer)
 
HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Bedenk dat het niet krijgen van wat je wilt, soms een wonderlijk teken van geluk is. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)
 
Het is zeer zeldzaam of bijna onmogelijk dat een gebeurtenis alleen maar negatief is als deze van alle kanten wordt bezien. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Slaap is de beste meditatie. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)
 
Als iemand een vredige, rustige houding ontwikkelt, straalt die uit naar zijn naasten. (Tenzin Gyatso, Dalai Lama)


(Klik op het beeld) Past newsletters  
No hay clavo tan fuerte que pueda detener a rueda de la fortuna. (Miguel de Cervantes Saavedra)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

(Klik op het beeld)



Nelle mie scoperte scientifiche ho appreso più col concorso della divina grazia che con i telescopi. (Galileo Galilei)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
O mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal: de nós depende realizarmos o nosso destino fatal. (Clarice Lispector)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht

Ducunt volentem fata, molentem trahunt. (Lucius Annaeus Seneca)

Namens de raad van bestuur, wens ik jullie een prettige vakantietijd toe.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20160715 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.