vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Leven is het meervoud van lef. (Loes Hulsebosch)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN

De stilte is de absolute voorwaarde om het ware woord en de echte openbaringen te kunnen horen.. In de stilte voel je geleidelijk dat boodschappen van de spirituele wereld naar je toekomen, dat een stem je probeert te waarschuwen, raad te geven, te leiden, te beschermen…

Je zult zeggen dat je deze stem niet hoort. Dat komt omdat je teveel lawaai maakt, niet alleen op het fysieke vlak, maar ook op het astrale en mentale vlak: zoveel wanordelijke gevoelens en gedachten die onophoudelijk met elkaar botsen. Deze stem die tot je spreekt, wordt "de stem van de stilte" genoemd. Dit is zelfs de titel van bepaalde boeken over oosterse wijsheid. Wanneer de yogi erin slaagt om alles in zichzelf zozeer tot rust te brengen dat hij de loop van zijn gedachten kan stoppen – omdat de beweging van de gedachte ook lawaai maakt – hoort hij de stem van de stilte ... (Aïvanhov)
 

Il est des moments où les rêves les plus fous semblent réalisables à condition d’oser les tenter. (Bernard Werber)

OVERPEINZINGEN OVER MENSELIJKHEID, ROEM EN LIEFDE 
Shah Rukh Khan - met Nederlandse ondertitels


Kontrolle ist das Vertrauen der Swachen. (Richard Vizethum)
 
INTUITIE...

De intuïtie is de ware intelligentie omdat ze een synthetische kijk heeft op de werkelijkheid. Ze hoeft geen analytisch onderzoek te doen of berekeningen te maken, haar begrip is onmiddellijk, ogenblikkelijk: het doordringt alles in één oogopslag, zowel de objectieve als de subjectieve wereld, buiten en binnen, en ze deelt ons haar bevindingen mee.

De intuïtie is dus tegelijk gewaarwording en begrip: men voelt de dingen op hetzelfde moment als men ze begrijpt. Het is een hogere intelligentie, want zij omvat ogenblikkelijk de totaliteit van het leven. En waar iedereen nog steeds aarzelt en twijfelt, gaat degene die deze intelligentie bezit, recht op het doel af, zijn visie is onfeilbaar. En op het moment dat de realiteit zich aan hem voordoet zoals ze is, met haar twee aspecten – objectieve en subjectieve, uiterlijke en innerlijke – ontdekt hij met verbazing hoe eenvoudig alles in feite is. (Aïvanhov)
 

Je moet problemen uitstellen, dan gaan ze meestal vanzelf over. (Simon Carmiggelt)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

De buren weten precies hoe verkeerd wij het doen. Maar daar staat tegenover dat wij precies weten hoe verkeerd de buren het doen. (Simon Carmiggelt)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  


Wie geheel normaal is, werpe de eerste steen. Ik buk wel. (Simon Carmiggelt)

 
LIDGELDOPROEP 2018
Het lidgeld voor 201 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

  
Vrijwel alle mensen hebben iets aardigs, als je maar diep genoeg graaft. (Simon Carmiggelt)
 

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Als ik de onderwerpen waarvan ik verstand heb, tel op de vingers van een hand, hou ik nog een stuk of drie vingers over. (Simon Carmiggelt)

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Iedere dictator begint met de vernietiging van de literatuur, maar er is nooit een geweest, die het voetbalspel heeft aangedurfd. (Simon Carmiggelt)

SPES FORUM 
(Klik op het beeld)


Niets is moeilijker dan harmonisch reageren op lof. (Simon Carmiggelt)

TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Juist de onprijzenswaardige mensen stellen er prijs op uitvoerig geprezen te worden. (Simon Carmiggelt)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Sommige mensen vernietig je door ze te bewijzen dat hun vooroordeel onjuist is. 't Is alles wat ze bezitten. (Simon Carmiggelt)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

Wie tot blijdschap bereid is, vindt zelfs in de hel een gezellig zitje, dicht bij het vuur. (Simon Carmiggelt)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Cultuur is de mate waarin de mens zichzelf verhindert te doen waarin zijn lagere ik eigenlijk zin heeft. (Simon Carmiggelt)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Wie echt leeft verandert regelmatig en went derhalve nooit helemaal aan zichzelf, al wordt hij honderd. (Simon Carmiggelt)
 

(klik op het beeld)


If the misery of the poor be caused not by the laws of nature, but by our institutions, great is our sin. (Charles Darwin)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respetuo mutuo. (Eduardo Galeano)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Il viaggio comincia laddove il ritmo del cuore s’espone al vento della paura. (Fabrizio Resca)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Binnenkort bestaat de hemel tweeduizend jaar en het zou best eens kunnen dat we er dan, bij wijze van jubileumsurprise, allemaal tegelijk in worden opgenomen. (Simon Carmiggelt)

(Klik op het beeld) Past newsletters

Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. (Paulo Freire)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Een boer heeft me eens verteld dat, als `s ochtends vroeg de eerste haan begint te kraaien, alle hanen in de omgeving het ook gaan doen, alleen om hem in volume te overtreffen.
De meeste mannenlevens komen hier op neer.
(Simon Carmiggelt)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Bij oude mensen wordt vergeten meestal gezien als een bewijs van aftakeling. Maar er lijkt me ruimte voor de stelling dat de geest zich, als het lichaam, regelmatig ontlast van alles wat verteerd is. Wie zijn hele leven heeft onthouden wordt waarschijnlijk stapelgek. (Simon Carmiggelt)

Ruzie met een kind is ook een vorm van liefde. Je kunt namelijk nooit vlammende ruzie hebben met iemand die je in wezen onverschillig laat. (Simon Carmiggelt)

Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren. (Simon Carmiggelt)

Het is prettig tegen beesten te praten, ze hebben nooit een antwoord en vinden alles goed. (Simon Carmiggelt)

Stuur een Franse kok met een tafelpoot en een keisteen naar zijn keuken en hij komt terug met een delicatesse. (Simon Carmiggelt)

De bijbel zegt: `Drink uw wijn van ganser harte.`
Maar het tempo staat er niet bij.
(Simon Carmiggelt)

Vrouwelijke personen van vorstelijken bloede dragen vaak hoeden die mij de overtuiging schenken dat ze werden gecreëerd door een ontwerper met een gefrustreerde voorkeur voor de republiek. (Simon Carmiggelt)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 
 
Ad maiora nati sumus.


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20171201 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.