vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Ik ben altijd dingen aan ‘t doen die ik nog niet kan om zo te leren hoe ik ze moet doen. (Vincent van Gogh)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 
Het leven is alleen zinvol voor mensen die zich ten dienste stellen van een groot idee: schoonheid, vrede, gerechtigheid, broederschap ... Want een idee is een levend wezen dat op hen inwerkt: het vormt hen, het kneedt hen tot ze op een dag, door hun manier van denken en handelen, erin slagen om iets van die wereld van perfectie van dat idee te belichamen.
Aangezien een idee een levend wezen is, is het uitgerust met specifieke kwaliteiten. Dus vanaf het moment dat je ervoor werkt, laat het je mee genieten van zijn rijkdom. Je hebt alleen maar een idee en ondanks al je tekortkomingen brengt dit idee, dat in het koninkrijk van het licht woont, je in contact met al zijn vrienden, het brengt je in contact met andere schepselen, met andere gebieden hierboven. We moeten de magische kant van deze kwestie van het idee goed begrijpen, want wat waar is voor de kracht van ideeën die door het goede geïnspireerd zijn, geldt ook voor de kracht van ideeën die door het kwaad geïnspireerd zijn. Daarom moet je helder van geest en waakzaam zijn vooraleer een idee te aanvaarden en te besluiten om het te steunen.
(Aïvanhov)
 

Je parle cinq langues, dont la langue de vipère. (Dave)


BERTRAND PICCARD 
(Klik op het beeld)I am with the angels and just completely happy. (Bertrand Piccard)


Welcome to those who believe in the power of dreams and who would like to join me in my exploration of life. (Bertrand Piccard)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

Clean technology is a huge opportunity that will create jobs, make profits and protect the environment. (Bertrand Picard)

You need to get out of your comfort zone, this is really the world I live, the world of exploration. It's something that we should teach much more to our children in school. (Bertrand Piccard)

 

DE WAARHEID...
Als het zo moeilijk is om een definitie van de waarheid te geven, is het omdat ze niet op zichzelf bestaat: alleen wijsheid en liefde bestaan. Het is het gedrag van mensen dat onthult of ze in waarheid leven, niet de theorieën die zij aan de anderen verkondigen. En degenen die beweren dat ze de waarheid zoeken, ... maar nog niet gevonden hebben, moeten begrijpen dat ze eigenlijk niets hoeven te zoeken: ze dienen alleen elke dag van hun leven vooruitgang te boeken in de liefde en de wijsheid.
Het zijn de liefde en de wijsheid die tot de waarheid leiden. De waarheid kan niet los van het hart en het intellect worden bevat. Als ze wel onafhankelijk zou zijn van de activiteit van het hart en het intellect, zou iedereen dezelfde waarheid moeten ontdekken. Maar dit is niet het geval: bijna iedereen vindt een andere waarheid. Alleen degenen die de liefde en de wijsheid bezitten, ontdekken dezelfde waarheid. Daarom spreken ze in wezen dezelfde taal, ondanks hun verschillende herkomst en cultuur.
(Aïvanhov)

Nothing can prevent us from another day and night, and the myth of perpetual flight. (Bertrand Piccard)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.


Wenn ich liebe, werde ich um das reicher was ich liebe. (Friedrich von Schiller)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Obstacles are the cost of greatness. (Robin Sharma)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 


In the 21st century, I think the heroes will be the people who will improve the quality of life, fight poverty and introduce more sustainibility. (Bertrand Piccard)

AGENDA

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


The pioneering spirit is less about thinking up new ideas, as ridding ourselves of dogmas and habits that hold us captive in thinking. (Bertrand Piccard)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


The way the public sees it is this. If we don't leave, we are idiots. If we do leave but don't succeed in our mission, we are incompetent. But if we do succeed, it's because it was easy and anyone could have done it. (Bertrand Piccard)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)


We know that dreams fuel innovation. (Bertrand Piccard)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

Very often, human beings are living like an autopilot, reacting automatically with what happens. What interests me about the life of an explorer is you are in the unknown, you are out of your habits. (Bertrand Piccard)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)


If an aircraft is able to fly day and night without fuel, propelled only by solar energy, let no one claim that it is impossible to do the same thing for motor vehicles, heating and air-conditioning systems, and computers. This project voices our conviction that a pioneering spirit with political vision can together change society and bring about an end to fossil fuel dependency. (Bertrand Piccard)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Adventure is something out of the usual pattern, a point at which you cannot avoid confronting the unknown, so that you have to dig inside yourself to find the courage and resources to deal with what may lie ahead, and to succeed. (Bertrand Piccard)
 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!

(Klik op het beeld) 


What the history of aviation has brought in the 20th century should inspire us to be inventors and explorers ourselves in the new century. (Bertrand Piccard)

I'm sure that within the next 10 years we'll see electric airplanes carrying 50 passengers on short- to medium-haul flights. (Bertrand Piccard)

(klik op het beeld)


Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente, y optimismo desafiante para encarar el futuro. (Isabel Allende)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)

 

La poesia è come l'acqua nelle profondità della terra. Il poeta è simile a un rabdomante, trova l'acqua anche nei luoghi più aridi e la fa zampillare. (Alberto Moravia)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.
 

 OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
É mais fácil separar a água do vinho que a hipocrisia da verdade no julgamento das acções humanas. (Carlos Malheiro Dias)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


A movie I must have seen 10 times is 'Jonathan Livingston Seagull.' It's an old movie, but still such a beautiful message. If I had only one film I could take on my computer on a desert island, I would take ‘Jonathan Livingston Seagull’. (Bertrand Piccard)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Nil mortalibus arduum est. Coelum ipsum petimus stultitia. (Quintus Horatius Flaccus)

Met vriendelijke groeten.

                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2019 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.