vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Vrijheid kan beangstigend zijn als je je veiligheid vond in beperkingen. (Marian van de Wetering)
 

10de VERJAARDAG VAN DE OPTIMISTENBOND

Op dinsdag 6 oktober 2015 om 19h30, ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Optimistenbond, zal de Heer Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in het Egmontpaleis, Kleine Zavel te Brussel, een lezing geven over "De diplomatische relaties tussen België en Optimistan" Deze voordracht is gratis. Voor de walking dinner die volgt wordt een bijdrage van 50 euro gevraagd voor de traiteur. Deze bijdrage is te betalen op de rekening BE80 3101 7554 0077 van de Optimistenbond. De voorafgaandelijke inschrijving per email (info@optimistenbond.be) is verplicht zowel voor de voordracht als voor de walking dinner. Het aantal plaatsen is beperkt.
(Klik op de beelden) 
 

To bring the sublime into the mundane is the greatest challenge there is. (Hazrat Inayat Khan)
 

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN BEWUSTZIJN

Het is goed dat jongeren die studeren zoveel mogelijk kennis verwerven, dat spreekt vanzelf. Maar zij moeten zich daarna afvragen ten dienste van wie of wat zij deze kennis zullen stellen. Hoeveel onder hen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en zeggen: "Welke rijkdom bezit ik nu! Met al wat ik heb geleerd, moet ik mij nuttig maken voor de anderen, het zou onrechtvaardig zijn dat ik daarvan als enige zou profiteren." Natuurlijk zullen zij zich nuttig maken door hun beroep uit te oefenen, maar dat is onvoldoende. Bekommeren dokters, advocaten, scheikundigen, ingenieurs, economen of journalisten zich in het dagelijkse leven over de vraag hoe zij hun kennis op een onbaatzuchtige wijze ten dienste kunnen stellen van de anderen? De studies op zich maken de mensen niet beter, soms zelfs maken zij van hen een publiek gevaar! Daar staat tegenover dat kennis in de handen van hen die gewerkt hebben aan hun karakter en die vastbesloten zijn om haar te gebruiken voor het welzijn van iedereen, een bron van zegeningen is. (Aivanhov) 
 
Selfishness keeps man blind through life. (Hazrat Inayat Khan)

LICHAAMSTAAL VORMT WIE JE BENT
(Klik op het beeld) Amy Cuddy met Nederlandse ondertitels

 

One is never so strong as one is broken. (Hazrat Inayat Khan)

 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

L’habitude, ce confort mortel. (François Mitterrand)

IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER
BEWUSTZIJN
 (Klik) 

GRAAG ONTVANG IK (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) GRATIS DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN DE OPTIMISTENBOND (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBARE GIFT (Klik)GRAAG BEKIJK IK ALLE NIEUWSBRIEVEN (Klik)

 

Bemühe dich, nicht unter deiner Zeit zu sein. (Georg Christoph Lichtenberg)


Don’t be concerned about being disloyal to your pain by being joyous. (Hazrat Inayat Khan)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.
 

It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti) 


Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk.
(klik op het beeld)


Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 

Your heart often knows things before your mind does. (Polly Adler)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Some people look for a beautiful place, others make a place beautiful. (Hazrat Inayat Khan) 

(Klik op het beeld)

 

La libertad, primero hay que aceptarla, después planificarla y, finalmente disfrutarla. (Paco Rabanne)

DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA
 
If people but knew their own religion, how tolerant they would become, and how free from any grudge against the religion of others. (Hazrat Inayat Khan)
 

(Klik op het beeld)Finché si avranno passioni non si cesserà di scoprire il mondo. (Cesare Pavese)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius) 

CITATEN
Op aanvraag (info@optimistenbond.be) ontvangt u elke dag een citaat. 


Don’t believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Primeiro sê livre; depois pede a liberdade. (Fernando Pessoa)

LIDGELD
Dit bericht richt zich niet tot de leden die hun lidgeld voor 2015 reeds vereffend hebben, noch tot de leden die een eenmalig lidgeld hebben betaald.
Het lidgeld voor 2015 bijft ongewijzigd: 
          Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
          Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (hier deze leden)
          Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (hier deze leden)
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening BE80 3101 7554 0077 van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel of via Paypal (klik)
- Luidens onze traditie, willen wij niemand om geldredenen uitsluiten. Wie lid wil worden of blijven maar het lidgeld niet aankan mag betalen wat hij/zij kan. Er zal geen enkele verantwoording worden gevraagd.
- Het lidgeld is inclusief 21% btw. Op aanvraag ontvangt U een factuur.
- Iedereen werkt gratis voor onze vereniging en de jaarrekeningen worden steeds aan de commissaris, lid van het Instituut der bedrijfsrevisoren, voorgelegd.
Voor de leden die een bijkomende steun willen bieden, hebben we in de schoot van de Koning Boudewijn Stichting het Fonds der Vrienden van de Optimistenbondopgericht. Dit fonds mag aan gunstige fiscale voorwaarden schenkingen en legaten ontvangen.
Geldschenkingen dienen te gebeuren aan de
Koning Boudewijn Stichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
met volgende absoluut noodzakelijke gestructureerde mededeling: 012/1160/00016 (Zonder deze mededeling zal het bedrag onmogelijk aan onze vereniging kunnen worden aangewend) 
Inlichtingen: info@Optimistenbond.be

Credula vitam spes fovet et melius cras fore semper dicit. (Albius Tibullus) 

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens


Wij gaan zeker niet doen wat onze partners reeds heel goed doen.

Si vous souhaitez recevoir cette lettre hebdomadaire en français, envoyez-nous un mail à info@liguedesoptimistes.be


 

 


 
Like 20151002 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2015 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.