vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

De vrije mens denkt over niets minder dan over de dood. Zijn wijsheid is niet een denken over de dood, maar over het leven. (Benedictus de Spinoza)
 

ISAAC NEWTON
(Klik op het beeld) 


You have to make the rules, not follow them. (Isaac Newton)

Truth is the offspring of silence and meditation. I keep the subject constantly before me and wait ’til the first dawning opens slowly, by little and little, into a full and clear light. (Isaac Newton)
 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN. De sterren neigen, maar dwingen niet”, zegden de oude astrologen. Inderdaad, de sterren oefenen een invloed uit, maar de mensen hebben de macht om die invloed niet te ondergaan. Ziehier hoe de sterren ons beïnvloeden. Laten we als voorbeeld een mooi jong meisje nemen. Tegen de jongen die ze tegenkomt, zegt ze niet: “Kom mee met mij, kus me”. Ze haast zich niet naar hem toe en ze spreekt hem zelfs niet aan, maar neemt een onverschillige houding aan. Maar ze heeft wat maniertjes, ze neemt een pose aan... En omdat de jongen hier uiteraard niet ongevoelig voor blijft, is hij het die de eerste stap zet. Zoals je ziet, heeft ze niets gezegd en niets gedaan, maar ze heeft hem toch ingepalmd. Omdat hij zwak is. Welnu, de sterren zijn net als die mooie meisjes: ze maken een instinct wakker in de mens en wanneer hij zwak is, bezwijkt hij. Ze inspireren hem bijvoorbeeld tot een uitbarsting van woede en hij rent naar zijn buurman om hem te slaan. Daarna kunnen de sterren zeggen: ‘Maar wij hebben hem niet gedwongen!’ Dat is waar, hij had hen ook kunnen weerstaan. (Aïvanhov)  


I discovered the law of gravity by thinking about it all the time. (Isaac Newton)
 
Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the multiplicity and confusion of things. (Isaac Newton)LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Faire de deux problèmes une solution. (Luc Schuiten)

DE GODSDIENST
Iemand vertelt je dat hij katholiek is, of protestant, of orthodox, of jood, of moslim, enz. En wanneer je ziet hoe hij zich gedraagt, besef je dat de godsdienst waartoe hij zegt te behoren, geen werkelijke invloed op zijn leven heeft; het is niet meer dan een verzameling vage begrippen en inhoudsloze vormen. Hij herhaalt wat hem in zijn kindertijd geleerd werd zoals je een les opzegt, maar in feite hebben die geloofsovertuigingen voor hem geen enkele overeenkomst met iets diepers, iets levends. Daar kan je dus alleen uit besluiten dat hij een godsdienst heeft, maar niet werkelijk het geloof bezit.

Iemand anders zegt dat hij tot geen enkele godsdienst behoort: zijn ouders waren... laten we zeggen christelijk maar niet praktiserend, ze hebben hem niet laten dopen en hem geen enkele godsdienstige opvoeding gegeven. Maar wanneer je langer met hem spreekt en hem beter leert kennen, stel je vast dat hij een gevoel voor het heilige heeft en bezield is met een hoog ideaal, met de meest nobele aspiraties. Hij spreekt niet over God, maar hij voelt in het diepste van zichzelf en in het universum een onbestemde aanwezigheid. Deze persoon heeft misschien geen godsdienst, maar hij heeft wel het geloof. (Aïvanhov)

Wer nichts weiß, muss alles glauben. (Marie von Ebner-Eschenbach)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 
I was like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me. (Isaac Newton)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Genius is patience. (Isaac Newton)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


What we know is a drop, what we don't know is an ocean. (Isaac Newton)
 

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Tact is the knack of making a point without making an enemy. (Isaac Newton)

(Klik op het beeld)

 
If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants. (Isaac Newton)

 
TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 
Gravity explains the motions of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion. (Isaac Newton)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


And to every action there is always an equal and opposite or contrary reaction. (Isaac Newton)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

My powers are ordinary. Only my application brings me success. (Isaac Newton)
 

Whence arises all that order and beauty we see in the world? (Isaac Newton)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


To me there has never been a higher source of earthly honor or distinction than that connected with advances in science. (Isaac Newton)

Live your life as an Exclamation rather than an Explanation. (Isaac Newton)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


A man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true, for if the things be false, the apprehension of them is not understanding. (Isaac Newton)

(klik op het beeld)

 
I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. (Jim Carrey)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


No pierdas tan bellas ocasiones de callar, como a diario te ofrecerá la vida. (Noel Clarasó)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Il problema dell'avidità nell'occidente è credere che smaltire il proprio superfluo corrisponda ad una mera perdita materiale ecco perché l'egoismo e l'egocentrismo dominano il mondo! (Claudio Visconti de Padua)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  
 
They who search after the Philosopher's Stone [are] by their own rules obliged to a strict and religious life. (Isaac Newton)

(Klik op het beeld) Past newsletters 

 
Sentir é criar. Sentir é pensar sem ideias, e por isso sentir é compreender, visto que o Universo não tem ideias. (Fernando Pessoa)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent. (Isaac Newton)
 
If others would think as hard as I did, then they would get similar results. (Isaac Newton) 
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
No great discovery was ever made without a bold guess. (Isaac Newton)

 
What goes up must come down. (Isaac Newton)
 
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Eorum omnium actiones in se invicem. (Isaac Newton)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.