vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Er is geen werk. Er is geen vrije tijd. Er is enkel leven. (Olivier Van Vyve)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

Je houdt van poëzie, je leest gedichten, misschien zelfs schrijf je er ook... Dat is prima, ga zo door, maar weet dat de echte poëzie niet in de literatuur te vinden is. De ware poëzie is een kwaliteit van het innerlijk leven, en je zal pas echt weten wat poëzie is op de dag dat je je innerlijk leven in harmonie brengt met de beelden, de ritmen en de melodieën van de wereld van de ziel en de geest.

Als je werkelijk van poëzie houdt, voel je dat die in jezelf moet beginnen: je spant je in om poëtisch te denken, te voelen en te handelen, door vanbinnen heldere en lichtende gemoedstoestanden in stand te houden. Deze bewustzijnstoestanden scheppen in jou de ware poëzie: je bent geïnspireerd, het voelt aan alsof er een stroom door je heen gaat, want innerlijk ben je verbonden met de wereld van de harmonie. En je moet alles doen om in die hogere bewustzijnslagen te blijven leven. (Aïvanhov)

Lighten up. (Abraham Hicks)
 

Upon waking, let your first thought be, thank you. (Abraham Hicks)

When you focus on the good, the good gets better. (Abraham Hicks)LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


La recherche de sécurité en permanence correspond à un engourdissement psychique. (Boris Cyrulnik)

DE WET VAN DE TIJD

De wet van de tijd is onverbiddelijk, niets kan hem het hoofd bieden. En net zoals je verplicht bent vast te stellen dat een gebouw veroudert en nodig hersteld moet worden, geldt die vaststelling ook voor de mens: ons gebouw (wijzelf) moet vernieuwd, verjongd en verlicht worden, dat wil zeggen, heropgebouwd worden op nieuwe grondvesten, met nieuwe materialen.
Je zal zeggen: ‘Maar hoe kunnen we ons lichaam heropbouwen?’ Uiteraard gaat het hier niet om de verjonging van het fysieke lichaam, de veroudering daarvan kan je niet tegenhouden. Maar deze veroudering moet gecompenseerd worden door de opbouw van het spirituele lichaam, met behulp van een onvergankelijke materie die je slechts heel hoog, in de subtiele gebieden, kan vinden.
(Aïvanhov)

 
Ohne Leiden bildet sich kein Charakter. (Ernst Freiherr von Feuchtersleben) 


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Whatever you’re thinking about is literally like planning a future event. When you’re worrying, you are planning. When you’re appreciating you are planning…What are you planning. (Abraham Hicks)
 
When something really really really matters to you, let it go! Say to the universe: « You know what I want. Give it to me in the path of least resistance. Give it to me the easiest way possible. Give it to me in any way I can get it. » (Abraham Hicks)

Like the air you breathe, abundance in all things is available to you. Your life will simply be as good as you allow it to be. (Abraham Hicks)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Everything is unfolding perfectly and as you relax and find ease in your attitude of trust knowing that well-being is your birth-right, amazing things will happen. Things the likes of which you have not seen before. (Abraham Hicks)

Talk as if what you want is in the process of coming. (Abraham Hicks)

There is nothing you cannot be, do or have. (Abraham Hicks)

 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


The closer you are to alignment with what you want the calmer it feels. (Abraham Hicks)

You can’t watch out for bad things and allow good things at the same time. It is vibrationally not possible. (Abraham Hicks)

The greatest thing you can give yourself is freedom from what others think. (Abraham Hicks)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Find something that makes you happy and fixate on it. That is the answer to all things. It’s the answer to getting everything that you want. (Abraham Hicks)

What you think about activates a vibration within you. (Abraham Hicks)

The secret of the universe really is minding your own business. What we mean by that is: Don’t get so involved in the desires or beliefs of others that you cause confusion or chatter in your own vibration and compromise your own alignment. (Abraham Hicks)

(Klik op het beeld)

 
Everything you believe affects everything that comes to you. (Abraham Hicks)

Stop asking others to be the change that you need in order to feel better. That is the freedom that you are looking for. (Abraham Hicks)

Once you expect Something, it will come. (Abraham Hicks)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Everything springs forth from the imagination. Everything. (Abraham Hicks)

As you think thoughts that feel good to you, you will be in harmony with who you really are. (Abraham Hicks)

Find something that makes you happy and think about it alot. (Abraham Hicks)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Never mind what is. Imagine it the way you want it to be so that your vibration is a match to your desire. (Abraham Hicks)

People like you as much as you like you. (Abraham Hicks)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Your work is to create the feeling in yourself even before you have the marriage, even before you have the money, even before you have the thing, even before you have the property. (Abraham Hicks)

When you reach for the thought that feels better, the universe is now responding differently to you because of that effort. And so, the things that follow you get better and better, too. So it gets easier to reach for the thought that feels better, because you are on ever-increasing, improving platforms that feel better. (Abraham Hicks)

You’re not manifesting, you’re creating the environment that allows the manifestation. (Abraham Hicks)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


You’re picky about the car you drive. You’re picky about what you wear. You’re picky about what you put in your mouth, be pickier about what you think. (Abraham Hicks)

Once you start deliberatley offering thought, you access the energy that creats worlds. (Abraham Hicks)

A belief is only a thought you continue to think and when your beliefs match your desires, then your desires must become your reality. (Abraham Hicks)

(klik op het beeld)

 
Love cures people, both the ones who give it and the ones who receive it. (Karl A. Menninger)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. (Jorge Luis Borges)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 
Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. (Galileo Galilei)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
The entire universe is conspiring to give you everything that you want. (Abraham Hicks)

The most valuable skill or talent that you could ever develop is that of directing your thoughts toward what you want. (Abraham Hicks)

I like knowing that whatever I am willing to allow the universe will yield to me. (Abraham Hicks)

(Klik op het beeld) Past newsletters 

 
O sucesso não ocorre por acaso. (Lair Ribeiro)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Reach for a better feeling thought. (Abraham Hicks)

If you’re not excited about it, it’s not the right path. (Abraham Hicks)

Not only does the thought you are choosing right now attract the next thought and the next, and so on. It also provides the basis of your alignment with your inner being. (Abraham Hicks)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 

You are powerfully on your path and you are just beginning the best part of your life. (Abraham Hicks)

Be as happy a you want to be. (Abraham Hicks)

What you are living is the evidence of what you are thinking and feeling – every single time. (Abraham Hicks)

As you practice your more positive better feeling story, in time your pleasure will become the dominant vibration within you, and then as you couple your pleasure with your means of earning, the two will blend perfectly and enhance each other. (Abraham Hicks)
Hesse)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

Livor, iners vitium, mores non exit in altos, utque laten, ima vipera serpit humo. (Publius Ovidius)


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.