vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Slechts een verstandig mens vreest dom te zijn. De domheid is te dom om te vrezen dom te zijn. (Frans Daels)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.

De dinosaurussen waren reptielen op vier poten die miljoenen jaren geleden op aarde leefden en we weten nu dat de vogels het product zijn van hun evolutie. Met de tijd en door opeenvolgende transformaties, zijn de voorpoten van deze reptielen vleugels geworden. Ja, hoe ongelooflijk het ook klinkt, de dinosaurussen zijn de voorouders van de vogels. Hoe kan je deze evolutie interpreteren? Misschien waren er onder deze reptielen sommige individuen die meer ondernemend, stoutmoediger of nieuwsgieriger waren, die zich wilden bevrijden, losmaken van de grond, ... en sommige hebben hun voorbeeld gevolgd, terwijl de andere, die lui en koppig waren, zijn blijven kruipen. Je kan deze interpretatie opvatten zoals je wil.
Laten we nu dit verschijnsel overbrengen naar de wereld van de mens. Er zijn in de loop van de geschiedenis altijd stoutmoedige personen geweest die nieuwe wegen wilden openen, nieuwe gebieden wilden verkennen. Sommigen volgden hen, terwijl anderen weigerden te bewegen, maar het is te danken aan de stoutmoedigen dat de mensheid vooruitgaat. En zo is het dus aan elkeen om te beslissen of hij zal blijven kruipen op de grond, ofwel de moeite wil doen om zich te verheffen in de lucht, zoals een vogel, en vrij te zijn. (Aïvanhov)
 

De wetten van het geweten, waarvan wij beweren dat ze uit de natuur voortkomen, komen voort uit de gewoonte. (Michel Eyquem de Montaigne)

De deugd weigert het gemak als gezelschap; zij eist een moeilijke weg vol doornen. (Michel Eyquem de Montaigne)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents. (Boris Cyrulnik)

DE MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN...

Je hebt altijd de neiging om je moeilijkheden als belemmeringen te beschouwen. In werkelijkheid heeft de mens vaak onder moeilijke omstandigheden de grootste mogelijkheden tot groei; juist daar omdat hij in het nauw zit. Kijk eens hoe een boom in het bos dit probleem oplost. Daar staan alle bomen zo dicht bij elkaar, dat als een van hen zijn takken breed wil laten hangen, de anderen dat verhinderen. Dan zegt deze boom tot zichzelf: ‘Dit zijn slechte voorwaarden voor mijn ontwikkeling, maar ik zal een oplossing vinden…’ Hij kan weliswaar zijn takken niet in de breedte uitstrekken, maar niets weerhoudt hem ervan de hoogte in te gaan. In die richting is de vrije ruimte, en hij komt geen hindernissen meer tegen.
Hetzelfde geldt voor de mens. Als hij niet meer vooruit, achteruit of zijwaarts kan gaan, zit er niets anders op dan omhoog te gaan, met andere woorden zich te verheffen naar de spirituele wereld, want in deze richting kan niets zijn aspiraties tegenwerken.
(Aïvanhov)
 

Ich will dem Schiksal in den Rachen greifen, ganz niederbeugen soll es mich gewi ß nicht. (Ludwig van Beethoven)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

De waarde van het leven ligt niet in de lengte der dagen, maar in het gebruik dat we hiervan maken; een mens kan lang leven maar toch erg weinig. (Michel Eyquem de Montaigne)

Niet gebrek, doch overvloed verwekt gierigheid. (Michel Eyquem de Montaigne)

Het zekerste teken van wijsheid is onverstoorbare vriendelijkheid. (Michel Eyquem de Montaigne)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Niets wordt zo vast geloofd als datgene waarvan wij het minste afweten. (Michel Eyquem de Montaigne)

Een leraar moet liever een goed geschapen dan een goed gevuld hoofd hebben. (Michel Eyquem de Montaigne)

Het duidelijkste teken en zichtbare blijk van ware wijsheid is een voortdurende en ongedwongen vreugde. (Michel Eyquem de Montaigne)
 

 

AGENDA
DIFFERENCE DAY

Op donderdag 3 mei 2018 van 10u tot 20u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day
(Klik op het beeld) 


KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Vertrouwen in een andermans deugd is een niet gering bewijs van eigen deugd. (Michel Eyquem de Montaigne)

De grote kunst van een slim mens is, het niet te schijnen. Waar slimheid blijkt, werkt zij niets meer uit. (Michel Eyquem de Montaigne)

We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid. (Michel Eyquem de Montaigne)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Wij zijn geboren om de waarheid te zoeken. (Michel Eyquem de Montaigne)

Het woord behoort half de spreker toe, half de toegesprokene. (Michel Eyquem de Montaigne)

Ik haal anderen aan, alleen om beter uit te drukken wat ik wil zeggen. (Michel Eyquem de Montaigne)

(Klik op het beeld)


Gemis aan goederen is te herstellen, maar armoede des harten is hopeloos. (Michel Eyquem de Montaigne)

Wij zijn soms nederig uit trots. (Michel Eyquem de Montaigne)

POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Een mens moet op zijn eigen kosten wijs worden. (Michel Eyquem de Montaigne)

Koppigheid en opvliegendheid zijn de zekerste tekenen van domheid: is er iets zo zeker van zichzelf, zo vastbesloten, minachtend, ernstig, en pompeus als een ezel? (Michel Eyquem de Montaigne)


Lafheid is de moeder der wreedheid. (Michel Eyquem de Montaigne)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Een wijs mens creëert zijn eigen lot. (Michel Eyquem de Montaigne)

Ik heb nooit een groter monster of een groter wonder ter wereld gezien dan mijzelf. (Michel Eyquem de Montaigne)


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Hij die geen haven heeft gekozen, heeft nooit gunstige wind. (Michel Eyquem de Montaigne)

Het kan iedereen overkomen dat hij onzin vertelt; het wordt pas belachelijk als hij dat plechtig doet. (Michel Eyquem de Montaigne)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Als men mij prest te zeggen waarom ik van hem hield, kan ik enkel antwoorden: omdat hij het was, omdat ik het was. (Michel Eyquem de Montaigne)

Alle wetenschap is schadelijk, als zij niet gepaard gaat met de kennis van het goede. (Michel Eyquem de Montaigne)

(klik op het beeld)


I enjoy life when things are happening. I don’t care if it’s good things or bad things. That means you’re alive. (Joan Rivers)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. (Miguel de Unamuno)

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Chi non conosce la verità è sciocco, ma chi pur conoscendola la chiama menzogna è un criminale. (Galileo Galilei)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

Nooit hadden twee mensen dezelfde mening over hetzelfde onderwerp. (Michel Eyquem de Montaigne)

Ik wil dat de dood mij aantreft terwijl ik kool plant. (Michel Eyquem de Montaigne)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


Quem tentar possuir uma flor, verá sua beleza murchando. Mas quem apenas olhar uma flor num campo, permanecerá para sempre com ela. Você nunca será minha e por isso terei você para sempre. (Paulo Coelho) 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Ook de eerlijkste mens zal, als hij al zijn handelingen en gedachten nauwkeurig volgens de wet nagaat, bevinden dat hij in zijn leven op zijn minst tienmaal de galg verdient heeft. (Michel Eyquem de Montaigne)

Niet het lot bepaalt ons geluk of ongeluk. Het levert hooguit elementen voor het leven. Veel krachtiger is onze geest, waarmee we deze elementen naar believen kunnen vormen en gebruiken. (Michel Eyquem de Montaigne)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Leven is mijn ambacht en mijn kunst. (Michel Eyquem de Montaigne)

Men moet veel gestudeerd hebben om weinig te weten. (Michel Eyquem de Montaigne)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. (Marcus Tullius Cicero)


Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.