vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Het woord toeval bestaat slechts omdat onze hersenen te klein zijn om alle samenhangen te begrijpen. (Dick Hillenius)

LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 december wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)
 

Les joyeux guérissent toujours. (François Rabelais)
 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Hoe vaak spreken mensen zonder na te denken, zonder hun woorden te wikken en te wegen! Ze lijken op kinderen die met lucifers spelen: overal waar ze voorbijkomen, stichten ze brand. Daarna kunnen ze nog zoveel spijt hebben en zich verontschuldigen, het is te laat: van alles om hen heen schiet alleen een hoop as over... En zo helpen mensen, zonder het te beseffen, de duistere krachten in hun destructieve ondernemingen. Mensen zijn zich nooit voldoende bewust van de schade die ze door hun woorden kunnen aanrichten. Indien je zou zoeken naar de oorzaak van misverstanden en van conflicten in de maatschappij en in de wereld, zou je vaststellen dat die in de meeste gevallen in woorden ligt. Iemand heeft in het wilde weg gesproken, voor het plezier van het praten, om zich interessant te maken, om zich slimmer en sluwer dan de anderen te tonen of om hen te kleineren.
Probeer dus om voortaan te letten op wat je zegt. Als je moet spreken, doe het dan met de intentie de mensen die naar je luisteren beter te maken, hun verstand te verlichten, hun hart te verwarmen en vooral hun wil te richten op het dienen van een verheven ideaal. (Aïvanhov)


Be grateful for what you have and stop complaining. It bores everybody else, does you no good, and doesn’t solve any problems. ( Zig Ziglar)

If you learn from defeat, you haven’t really lost. ( Zig Ziglar)

  
ONAFHANKELIJKHEID

De mensen zijn buitengewoon: ze willen vrij zijn, onafhankelijk, maar tegelijkertijd verwachten ze altijd iets van de anderen. Ze houden niet op met te vragen om aan hen te denken, van hen te houden, hen te helpen, in hun plaats te werken. Wat een tegenstrijdigheid!
Als je echt vrij wil zijn, begin dan met niet teveel op de hulp van de anderen te rekenen. Ieder heeft zijn eigen zorgen, zijn eigen moeilijkheden, dus de ene dag denken ze aan jou en de volgende dag zijn ze je vergeten, dat is normaal. En zelfs al zou de hele wereld bereid zijn om je te helpen, dan nog zou je ontevreden zijn. Waarom? Omdat de anderen je niet kunnen bezorgen wat je echt nodig hebt, want om dat te verwerven moet je zelf aan het werk gaan. Wat je echt nodig hebt, is redelijker, geduldiger, sterker en helderder te worden: zo zal je vrijer zijn. En alleen jij kan daarin slagen, door inspanningen te doen.
(Aïvanhov)
 

He climbs highest who helps another up. ( Zig Ziglar)

We need to understand the difference between discipline and punishment. Punishment is what you do to someone; discipline is what you do for someone. (Zig Ziglar)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.

 
Das Überraschende macht Glück. (Friedrich von Schiller)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

You never know when a moment and a few sincere words can have an impact on a life. (Zig Ziglar)

Every sale has five basic obstacles: no need, no money, no hurry, no desire, no trust. (Zig Ziglar)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 
Failure is a detour, not a dead-end street. (Zig Ziglar)

Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful. (Zig Ziglar)
 
AGENDA
MARTIN SELIGMAN

Op maandag 4 februari 2019 om 18h30 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Printemps de l'Optimisme voor een lezing van Professor Martin Seligman, vader van de positieve psychologie, over "The hope circuit". Plaats: Trianon, 80 boulevard Rochechouart te 75018 Parijs.
(Klik op het beeld) 


KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


You are who you are and what you are because of what has gone into your mind. You can change who you are and what you are by changing what goes into your mind. (Zig Ziglar)
 
When you encourage others, you in the process are encouraged because you’re making a commitment and difference in that person’s life. Encouragement really does make a difference. (Zig Ziglar)
 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


Dreams grow if you grow. (Zig Ziglar)

Do more than you are being paid to do, and you’ll eventually be paid more for what you do. (Zig Ziglar)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

You don’t drown by falling into water. You only drown if you stay there. (Zig Ziglar)

Outstanding people have one thing in common: An absolute sense of mission. (Zig Ziglar)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

 
Now’s the best time you’ll ever have in life to get ahead! (Zig Ziglar)

I’ve got to confess I’m a pragmatic optimist myself. (Zig Ziglar)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 
Statistics suggest that when customers complain, business owners and managers ought to get excited about it. The complaining customer represents a huge opportunity for more business. (Zig Ziglar)

The first step in solving a problem is to recognize that it does exist. (Zig Ziglar)
 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will. (Zig Ziglar)

Try to look at your weakness and convert it into your strength. That’s success. ( Zig Ziglar)


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Honesty and integrity are by far the most important assets of an entrepreneur. (Zig Ziglar)

You don’t have to be great to start, but you have to start to be great. (Zig Ziglar)

(klik op het beeld)


A cloudy day is no match for a sunny disposition. (William Arthur Ward)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo (Baltasar Gracián)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 

Ho amato le stelle troppo profondamente per avere paura della notte. (Galileo Galilei)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
O mal de quem apaga as estrelas é não se lembrar de que não é com candeias que se ilumina a vida. (Miguel Torga)


(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. (Zig Ziglar)

It’s not the situation, but whether we react negative or respond positive to the situation that is important. (Zig Ziglar)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)Your understanding of what you read and hear is, to a very large degree, determined by your vocabulary, so improve your vocabulary daily. (Zig Ziglar)

Remember that failure is an event, not a person. (Zig Ziglar)

 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Accensa domo proximi, tua quoque periclitatur.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk België, Tous droits réservés.