vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique


In zeeën van idealen ben ik aan het dwalen. Maar ik vergeet verdorie een half brood te halen. (Gerrit Wentzel)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Voor alle goede en nuttige dingen die je doet, voel je de behoefte om te worden erkend, gewaardeerd, en dat is normaal. Maar als je je vrij wil voelen, kun je beter deze behoefte laten varen. Kijk eens naar jezelf: door iets van de anderen te verwachten, ben je kwetsbaar. Als men je niet de achting, de erkenning of de liefde heeft betoond die je denkt te verdienen, ben je teleurgesteld, ongelukkig. Maar waarom? Je bent zoon van God, dochter van God, is het niet voldoende dat je hemelse Vader je verdiensten erkent? Je mokt en je bokt omdat de mensen, soms heel ordinaire mensen, je niet de nodige waardering, respect en bewondering betuigen. Maar je verspilt je tijd, omdat ze geen vijf cent geven voor je gekwetste eigenliefde. Zolang je het nodig zal hebben dat de anderen je verdiensten erkennen, kun je niet vooruitkomen. Vergeet dat allemaal een beetje en je zal merken dat je je heel wat vrijer voelt. (Aïvanhov)
 

Qu’est-ce qu’une grande vie, sinon une pensée de la jeunesse exécutée par l’âge mûr. (Alfred de Vigny)


GEEST EN MATERIE 
Omdat hij de beperkingen van de materie moet ondergaan, kan onze geest zich nog niet ten volle manifesteren. In zijn eigen sfeer, daarboven, heeft hij onbeperkte bevoegdheden, is hij almachtig. Het is de materie hier, in ons en om ons heen, die hem beperkingen oplegt. Maar dankzij de continuïteit van onze dagelijkse inspanningen baant de geest zich geleidelijk een weg, en op het einde slaagt hij erin om de obstakels te overwinnen en alles te transformeren. Er wordt gezegd dat de geest “bovennatuurlijke” krachten bezit. Nee, er is werkelijk niets bovennatuurlijks. Wat men mirakels of wonderen noemt, al die gebeurtenissen die schijnbaar in tegenspraak zijn met de natuurwetten, zijn niet bovennatuurlijk noch supernatuurlijk of tegennatuurlijk: ze gehoorzamen alleen aan andere wetten, die even natuurlijk zijn: de wetten van de geest. Span je in om de materie van je fysieke lichaam en je psychische lichamen te zuiveren, en je zal de ‘mirakels’ van de geest zich ook in jou voelen voltrekken.

A loving heart is the beginning of all knowledge. (Thomas Carlyle)

Go as far as you can see. When you get there, you'll be able to see further. (Thomas Carlyle)

(Klik op het beeld)


I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Thomas Carlyle)

Tell a man he is brave, and you help him to become so. (Thomas Carlyle)


LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)Wer immer motiviert bleibt, motiviert andere, sich zu motivieren wenn man einmal nicht motiviert ist. (Luca Moser)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Bad times have a scientific value. These are occasions a good learner would not miss. (Ralph Waldo Emerson)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
 
Permanence, perseverance and persistence in spite of all obstacles, discouragements, and impossibilities: It is this, that in all things distinguishes the strong soul from the weak. (Thomas Carlyle)

Popular opinion is the greatest lie in the world. (Thomas Carlyle)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 

 
War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle; therefore they take boys from one village and another village, stick them into uniforms, equip them with guns, and let them loose like wild beasts against one other. (Thomas Carlyle)

In a controversy, the instant we feel anger we have already ceased striving for the truth, and have begun striving for ourselves. (Thomas Carlyle)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)The block of granite which was an obstacle in the pathway of the weak becomes a stepping-stone in the pathway of the strong. (Thomas Carlyle)

A great man shows his greatness by the way he treats little men. (Thomas Carlyle)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

The merit of originality is not novelty; it is sincerity. (Thomas Carlyle)

Love is ever the beginning of knowledge as fire is of light. (Thomas Carlyle)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
 
Every man is my superior in that I may learn from him. (Thomas Carlyle)

Talk that does not end in any kind of action is better suppressed altogether. (Thomas Carlyle)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)Of all your troubles, great and small, the greatest are the ones that don't happen at all. (Thomas Carlyle)

If you are ever in doubt as to whether or not you should kiss a pretty girl, always give her the benefit of the doubt. (Thomas Carlyle)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

Make yourself an honest man, and then you may be sure that there is one less scoundrel in the world. (Thomas Carlyle)

Do not be embarrassed by your mistakes. Nothing can teach us better than our understanding of them. This is one of the best ways of self-education. (Thomas Carlyle)

 

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


There are good and bad times, but our mood changes more often than our fortune. (Thomas Carlyle)

Nothing stops the man who desires to achieve. Every obstacle is simply a course to develop his achievement muscle. It's a strengthening of his powers of accomplishment. (Thomas Carlyle)

(klik op het beeld)


Damos voltas e voltas, mas, na realidade, só há duas coisas: ou escolhes a vida ou afastas-te dela. (José Saramago)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Vivi ogni giorno come se fossi illuminato da uno spiraglio di luce sempre differente e il tempo diventerà una collezione di attimi indimenticabili. (Luca Doveri)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


O silêncio é uma confissão. (Camilo Castelo Branco)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)

 
Everywhere in life, the true question is not what we gain, but what we do. (Thomas Carlyle)
 
It is the first of all problems for a man to find out what kind of work he is to do in this universe. (Thomas Carlyle)

(Klik op het beeld) Past newsletters 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

A man without a goal is like a ship without a rudder. (Thomas Carlyle)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Endurance is patience concentrated. (Thomas Carlyle)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non desistas, non exieris

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.