vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

'Hoe was je examen?' vroeg de maffialeider aan zijn zoontje. 'Excellent, ze hebben mij twee uur ondervraagd en ik heb geen mond open gedaan.' (Wiet van Broeckhoven)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
De zon is niet enkel die ster die schittert aan de hemel en het ganse jaar de dagen en seizoenen regelt. De zon is de intelligentie met haar licht, ze is de liefde, een streven naar al wat goed en constructief is; ze is het leven, het spirituele leven. De zon impliceert dus een hele wetenschap en die wetenschap is het universele wondermiddel. Daarom volstaat het niet om je aan het licht van de fysieke zon bloot te stellen, het komt erop aan om hoger te reiken, naar die drie principes: het licht, de warmte en het leven.Het ware universele wondermiddel, het geneesmiddel dat alle kwalen kan genezen, wordt niet gebrouwen door een of andere alchemist. Om het te verwerven, moet je het zelf bereiden, door je te leren voeden met het zuiverste voedsel. En dat voedsel is niet beperkt tot wat wij eten om ons fysieke lichaam te versterken, het betreft ook de gevoelens om ons astrale lichaam te voeden, het hart, en de gedachten om ons mentale lichaam te voeden, ons intellect. Het universele wondermiddel bereiden, is je inspannen om je fysieke lichaam, je hart en je intellect te voeden met elementen die het dichtst bij het leven, de warmte en het licht van de zon staan.
(Aïvanhov) 

 

Alles wat ons als ongeluk, wat ons als hinderpaal toeschijnt, is slechts een trede onder onze voeten, om ons des te hoger te brengen. (Leo Tolstoj)

Voor elke toestand, hoe moeilijk ook, is er een uitweg. Het komt er alleen op aan een besluit te nemen. (Leo Tolstoj)LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Nous devons proportionner le châtiment, non au crime qui est grand, mais au criminel qui est petit. (Victor Hugo)

VERANTWOORDELIJKHEID

Het is niet omdat je ieder een afzonderlijk individu bent, dat je van de anderen gescheiden bent. Ook al zie je het niet, ook al voel je het niet, ergens op de subtiele niveaus ben je met de anderen verbonden en hoe dan ook, alles wat je doet heeft invloed op hen. Naarmate je aandachtiger en helderder wordt, deel je met hen, zelfs zonder dat je het weet en ook zonder dat zij het weten, iets van die rijkdom en kennis die je hebt ontvangen. Maar ook als jij somberder begint te worden, ondergaan zij door jou ongezonde invloeden.

Wat je ook doet, jij bent verantwoordelijk. Omdat iemand directeur, ondernemer, minister of staatshoofd is, zegt men dat hij een grote verantwoordelijkheid draagt. Ja, maar dat betekent weinig vergeleken met de verantwoordelijkheid die alle mensen ten opzichte van elkaar dragen. Helaas weten de meesten dat niet en die onwetendheid is de oorzaak van veel leed. Dus als je je als een nuttig en heilzaam wezen wilt uiten, probeer dan bij alles wat je doet de kans te benutten om spiritueel te groeien, want ook al is het niet waarneembaar, je neemt andere mensen met je mee. (Aïvanhov)


Und die Seele unbewacht will in freien Flügen schweben, um im Zauberkreis der Nacht tief und tausendfach zu leben. (Hermann Hesse)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 

Indien je er een gewoonte van maakt de anderen niet te belasteren, zal je de liefde in je ziel voelen toenemen en je zult voelen dat je steeds beter wordt. (Leo Tolstoj)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)
  
Evenmin als het vuur het vuur kan blussen, kan ook het kwaad het kwaad overwinnen. (Leo Tolstoj)

Niet het geweld maar het goede vernietigt het kwaad. (Leo Tolstoj)


 

AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Zuivere en totale smart is net zo onmogelijk als zuivere en totale vreugde. (Leo Tolstoj)

Velen hebben het over het veranderen van de wereld, slechts weinigen over het veranderen van zichzelf. (Leo Tolstoj)


ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)Echte wijsheid betekent niet alles kennen, maar weten wat in het leven noodzakelijk is, wat minder noodzakelijk is en van wat helemaal niet noodzakelijk is. (Leo Tolstoj)

(Klik op het beeld)

 

Wees scherp in uw blik, maar zacht in uw oordeel. (Leo Tolstoj)
 

Wij houden van bepaalde mensen, niet om het goede dat zij ons gedaan hebben, maar om het goede dat wij hen gedaan hebben. (Leo Tolstoj)


TENTOONSTELLING OCEANIA
(Klik op het beeld)

 

Het zijn zij die geleden hebben die de wereld hebben doen vooruitgaan. (Leo Tolstoj)

Om gelukkig te zijn moet je in het geluk geloven. (Leo Tolstoj)


POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)


Echte wijsheid betekent niet alles kennen, maar weten wat in het leven noodzakelijk is, wat minder noodzakelijk is en van wat helemaal niet noodzakelijk is. (Leo Tolstoj)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

 

De mens streeft, dus de mens is werkzaam. Waarheen voert deze arbeid en hoe maken wij hem zelfstandig? Dit is het doel der filosofie in hare ware betekenis, dus met andere woorden: filosofie is levenskunst. (Leo Tolstoj)

Het is eenvoudiger tien boeken met filosofie te vullen dan één principe in praktijk te brengen. (Leo Tolstoj)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)

 
Veel mensen weten precies hoe anderen zouden moeten veranderen, maar weinig mensen hebben enig idee hoe zij moeten veranderen. (Leo Tolstoj)

Hoe meer hij niets deed, hoe minder tijd hij had om niets te doen. (Leo Tolstoj)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


De meeste mensen denken niet na om de waarheid te kennen, maar om zichzelf te verzekeren dat het aangenaam leven dat ze leiden en waaraan ze gewoon zijn perfekt met de waarheid strookt. (Leo Tolstoj)

Er bestaat geen grootheid waar geen eenvoud, goedheid en waarheid is. (Leo Tolstoj)

(klik op het beeld)


Do not mind anything that anyone tells you about anyone else. Judge everyone and everything for yourself. (Henry James)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


Lo mucho se vuelve poco con sólo desear otro poco más. (Francisco de Quevedo) 

IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.

 

La società sarà civile quando chi uccide un cane sarà processato come chi uccide un uomo. (Leonardo da Vinci)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)  

Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien. (Leo Tolstoj)

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Temos de gerir sabendo que tudo o que está a acontecer no globo também nos vai afetar. (Anabela Possidónio)


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

Gedraag je zoals je bent en zo zal je worden. (Leo Tolstoj)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Wil je gelukkig zijn, wees het ! (Leo Tolstoj)
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht  

In omnia paratus.

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.