vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Vooral kritiek moet je kritisch behandelen. (Gaston Burssens)

25 LESSEN OM JE LEVEN TE VERANDEREN
(Klik op het beeld) Khalil Gibran


Leef! Leef het prachtige leven dat in u is! Laat niets aan u verloren gaan. Wees altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Wees bang voor niets. (Live! Live the wonderful life that is in you! Let nothing be lost upon you. Be always searching for new sensations. Be afraid of nothing.) (Oscar Wilde)
 
Zodra mensen oud genoeg zijn om beter te weten zijn ze seniel. (As soon as people are old enough to know better, they don't know anything at all.) (Oscar Wilde)


Als mensen het met me eens zijn, voel ik altijd dat ik ongelijk moet hebben. (When people agree with me I always feel I must be wrong.) (Oscar Wilde)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Denk niet dat het per se goede mensen zijn die wijzen op de oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en boosaardigheid van anderen. Integendeel, juist zij hebben dikwijls deze gebreken die ze overal zien: ze zijn altijd kritisch en achterdochtig, omdat ze via zichzelf de wereld beoordelen. En omgekeerd merken zij die hoge morele kwaliteiten bezitten, de gebreken in hun omgeving niet zozeer op, omdat ze de anderen zien via de kwaliteiten die zijzelf bezitten.
Ieder menselijk wezen kan slechts door zijn eigen ogen zien, en hij bestuurt zijn ogen met zijn eigen gedachten en gevoelens. Als je mensen ontmoet die met jou alleen maar over andermans fouten spreken, weet dan dat zij op een of andere manier voornamelijk dingen over zichzelf onthullen. Als ze edelmoedigheid, goedheid, eerlijkheid en vooral liefde bezaten, zouden ze ook bij de anderen al die goede eigenschappen ontdekken. (Aïvanhov)


Croyez que la présomption ne tient lieu d’aucun talent, ni l’orgueil ou la vanité d’aucune vertu. (Madame de Maintenon) 

(Klik op het beeld)Zeigen Sie mir einen gesunden Mann und ich will ihn für Sie kurieren. (Carl Gustav Jung)

VERBINDING TUSSEN BOVEN EN BENEDEN.

Het is niet genoeg om goed te denken. Alle heldere, juiste en verheven gedachten die wij kunnen hebben, moeten afdalen in het hart en in de wil, om zich uit te drukken in gevoelens en vervolgens in daden die ermee overeenstemmen. Veel mensen hebben een goed oordeel en uitstekende ideeën, maar waartoe dient het, als dit juiste oordeel en deze uitstekende ideeën niet worden omgezet in daden van dezelfde kwaliteit? Vaak is er zo’n contrast tussen wat zij in hun hoofd hebben en de werkelijkheid van hun dagelijks leven, dat ze altijd ongelukkig en ontgoocheld zijn en zij begrijpen niet wat hun overkomt. Er moet een verbinding, een schakel zijn tussen boven en beneden. De gedachte heeft niet het vermogen om de materie direct te raken om haar te transformeren; zij kan haar slechts bereiken via het gevoel. Door het gevoel kunnen de gedachten dus vlees en bloed worden om zich in de materie te realiseren. (Aïvanhov) 

Het mooiste gevoel in de wereld is om een goede daad anoniem te doen, en iemand erachter te laten komen. (The nicest feeling in the world is to do a good deed anonymously, and have somebody find out.) (Oscar Wilde)

De hoogste evenals de laagste vorm van kritiek is een soort autobiografie. (The highest as the lowest form of criticism is a mode of autobiography.) (Oscar Wilde)

Ik denk dat gulheid het wezen van vriendschap is.
(I think that generosity is the essence of friendship.) (Oscar Wilde)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert) 
 
Het is belachelijk om mensen te verdelen in goed en slecht. Mensen zijn of charmant of vervelend. (It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious.) (Oscar Wilde)
 
Een goed vriend steekt je altijd van voren. (A good friend will always stab you in the front) (Oscar Wilde)
 


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


  
Een vervelend iemand ontneemt je je eenzaamheid zonder je gezelschap te geven. (A bore is someone who deprives you of solitude without providing you with company.) (Oscar Wilde)
 
Mijn smaak is allereenvoudigst: ik ben altijd tevreden met het beste. (I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best.) (Oscar Wilde)


AGENDA
Op donderdag 1 juni van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij) 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril (voorbij)
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei  (voorbij)- 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen


Er is maar een ding ter wereld erger dan beroddeld te worden, en dat is niet beroddeld te worden. (There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.) (Oscar Wilde)
 
Ontevredenheid is de eerste stap naar vooruitgang van een mens of volk. (Discontent is the first step in the progress of a man or a nation.) (Oscar Wilde)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov) 
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets. (Al McGuire)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Ik ben graag de enige die praat. Het spaart tijd en voorkomt argumenten. (I like to do all the talking myself. It saves time, and prevents arguments.) (Oscar Wilde)

Ik houd meer van mensen dan van principes en ik houd meer van mensen zonder principes dan van wat ook ter wereld. (I like persons better than principles, and I like persons with no principles better than anything else in the world.) (Oscar Wilde)


(klik op het beeld)

 
Tiene que crear confusión en forma sistemática, así se libera la creatividad. Todo lo que es contradictorio crea vida. (Salvador Dali)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)Er zijn maar twee soorten mensen die werkelijk fascinerend zijn: mensen die absoluut alles weten en mensen die absoluut niets weten. (There are only two kinds of people who are really fascinating: people who know absolutely everything, and people who know absolutely nothing.) (Oscar Wilde)
 
Wie veel heeft deelt vaak met niemand, wie weinig heeft deelt altijd met anderen. (Those who have much are often greedy; those who have little always share.) (Oscar Wilde)

 
DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

 
Eerzucht is het laatste toevluchtsoord voor de mislukkeling. (Ambition is the last refuge of the failure.) (Oscar Wilde)
 
Een kaart van de wereld waarop Utopia niet voorkomt is de moeite van het bekijken niet waard. (A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at.) (Oscar Wilde)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   

Iniziare un nuovo cammino spaventa. Ma dopo ogni passo che percorriamo ci rendiamo conto di come era pericoloso rimanere fermi. (Roberto Benigni)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Een man over wie veel gepraat wordt is altijd aantrekkelijk. (A man who is much talked about is always very attractive.) (Oscar Wilde)
 
Zichzelf te beminnen is het begin van een levenslange romance. (To love oneself is the beginning of a lifelong romance.) (Oscar Wilde)

 
(Klik op het beeld) Past newsletters
 
É belo ignorar. Sobretudo quando a ignorância nos torna humildes e nos encaminha para a bondade, que é uma luz. Também das nebulosas nascem os astros. (Antero Figueiredo)
 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

Een idee dat niet gevaarlijk is verdient niet een idee genoemd te worden.
(An idea that is not dangerous is unworthy of being called an idea at all.) (Oscar Wilde)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
De beste manier om kinderen goed te maken is door ze gelukkig te maken. (The best way to make children good is to make them happy.) (Oscar Wilde)

VERANTWOORDELIJKHEID...

Op welk gebied dan ook: politiek, sociaal, wetenschappelijk, economisch, op het vlak van godsdienst of moraal, hoor je mensen over verantwoordelijkheid praten. Presidenten, ministers, generaals, directeuren, ouders, leraren, enzovoort…, allen weten dat ze verantwoordelijk zijn. Een groot aantal mensen en gebeurtenissen zijn van hen afhankelijk, van hun gedrag, van hun beslissingen. Maar in werkelijkheid gaat de idee van verantwoordelijkheid veel verder, want alle bestaande schepselen zijn onderling met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo oefent eenieder niet alleen door zijn handelingen, maar ook door zijn gedachten en gevoelens een invloed op de anderen uit.
Wat ze ook doen, mensen zijn verantwoordelijk. Maar omdat ze het niet weten, of, als ze het wel weten omdat ze er onvoldoende rekening mee houden, bestaat er zoveel leed in de wereld. Als je je als een nuttig, weldoend mens wilt manifesteren, probeer dan iedere handeling als een gelegenheid aan te grijpen om je spiritueel te verheffen. Zelfs als je de indruk hebt dat wat je doet geen enkel effect sorteert, is er in werkelijkheid altijd, je weet niet waar, iets goeds dat ontwaakt en een impuls krijgt. (Aïvanhov)

 
De dood moet zo mooi zijn. Om in de zachte bruine aarde liggen, met de grassen wuivend boven het hoofd, en luisteren naar de stilte. Om geen gisteren en geen morgen te hebben. Om tijd te vergeten, om het leven te vergeven, om vrede te hebben. (Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence. To have no yesterday, and no tomorrow. To forget time, to forgive life, to be at peace.) (Oscar Wilde)
 
Het enige wat men met goede raad kan doen is ze doorgeven: men heeft er zelf nimmer iets aan. (The only thing to do with good advice is pass it on. It is never any use to oneself.) (Oscar Wilde)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Fac fortia et patere.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170526 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.