vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Ik sta even stil. Dat is een hele vooruitgang. (Bertolt Brecht)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER 

Voor de meeste mensen is nadenken over hun toekomst beperkt tot het zich afvragen hoe hun leven er zal uitzien over tien, twintig... vijftig jaar. Wel, dat is armzalig! Het is korte-termijn-denken zonder veel belang. De echte toekomst van de mensen, de enige die de moeite waard is om zich op toe te leggen, is dat ze op een dag zullen schitteren als de zon, dat hun aanwezigheid de atmosfeer zal doen geuren en dat overal waar ze zullen voorbijkomen, muziek zal te horen zijn, want alle cellen van hun lichaam zullen zingen. Stel je elke dag op zijn minst een paar minuten lang, deze verre toekomst voor en op slag zal je de hoop, de moed en het leven voelen terugkomen. Het is het geloof in die prachtige toekomst die van jou een nieuw wezen zal maken. Overal hoor je het woord “nieuw”: nieuwe filosofie, nieuwe wetenschap, nieuw tijdperk, nieuwe tijd, nieuw menstype... Maar hoe kunnen we ons inbeelden dat de mensheid op een dag nieuw zal zijn, zolang we niet voor deze sublieme toekomst werken? (Aïvanhov)

 

Naar goede raad luisteren, de slechtste raad die men kan opvolgen. (Aart Kok)


DE BESTE VIJAND...
Het is aangenaam en nuttig om goede vrienden te hebben, maar we moeten erkennen dat vijanden ook hun nut hebben. Als je deze kwestie goed bestudeert, zal je begrijpen dat zij in sommige gevallen zelfs je beste vrienden zijn. Want vijanden zijn meedogenloos, ze sparen je niet, ze wijzen je op alles wat fout is. Je zal zeggen: “Maar vaak overdrijven ze!” Ja, dat is waar, maar het maakt niet uit, ze zijn zoals microscopen, en die zijn vaak onmisbaar. Wetenschappers gebruiken microscopen elke dag: ze stellen ons in staat om details te zien die anders onopgemerkt zouden blijven.
Dus als je je echt wil vervolmaken moet je, in plaats van boos te zijn op je vijanden, toegeven dat ze nuttig zijn. Zij zijn het die je verplichten om te werken, om je te corrigeren, om oplossingen te vinden voor de problemen die ze je voorschotelen. Dus dankzij hen word je wijzer en sterker. (Aïvanhov)


Hoe meer zorgen ik aan de kant zet, hoe bezorgder men mij aankijkt. (Aart Kok)


LIDGELDOPROEP 2019

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2019 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2019 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Het lidgeld dat vanaf 1 november wordt vereffend geldt tot eind 2019
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. (Marc Chagall)OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...

De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.

 
Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. (Willy Brandt)
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

Een permanente, aandachtige vijand is haast dierbaarder dan onbetrouwbare vrienden. (Aart Kok)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Orde, verschil, klasse, macht, leeftijd, geld, hoe maken wij daar sociaal een mooi plaatje van. (Aart Kok)

Botsende meningen, de enige voorwaarde voor een menswaardig bestaan. (Aart Kok)
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) Al struikelend komen wij tot onszelf. (Aart Kok)

Ons verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar is doorgaans bemoeizucht in een ander jasje. (Aart Kok)

 
ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


 
Tijd vermorsen, de enige verspilling die geen afval achterlaat. (Aart Kok)

Het leven is mooi. Waarom zouden wij onszelf niet voor de gek mogen houden. (Aart Kok)

SPES FORUM
(Klik op het beeld)

Tijd, een doorlopende filmvoorstelling zonder scenario. (Aart Kok)

Waarom is er zoveel dat ik niet wil en wil ik het weinige dat er niet is: stilte, bij voorbeeld. (Aart Kok)
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 

Wat je ook doet, je raakt jezelf niet kwijt. (Aart Kok)

Onsterfelijkheid, hoe lang duurt zoiets? (Aart Kok)
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)Bezwijken onder een karrevracht plichten of verdrinken in een zee van vrije tijd, wat is verkieslijker. (Aart Kok)

Ook zonder haast gaat een dag snel voorbij. (Aart Kok)

 
VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Afzweren en overboord gooien, randverschijnselen van de volwassenheid. (Aart Kok)

SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!

(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Levensangst, de lachspiegel van de doodsangst. (Aart Kok)

(klik op het beeld)

 
Fin dalla più tenera età, ho rifiutato di mangiar carne e verrà il giorno in cui uomini come me guarderanno all’uccisione degli animali nello stesso modo in cui oggi si guarda all’uccisione degli uomini. (Leonardo da Vinci)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Tot eind december, is het zaterdag morgen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


O mal de quem apaga as estrelas é não se lembrar de que não é com candeias que se ilumina a vida. (Miguel Torga)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


O mal de quem apaga as estrelas é não se lembrar de que não é com candeias que se ilumina a vida. (Miguel Torga)


OPTIMISTAN

(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 

Wat zal ik de zin van het leven verklaren, ik weet amper hoe een fietspomp werkt. (Aart Kok)

(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 

De grootste zonderlingen zijn zij die geen enkele afwijking hebben. (Aart Kok)
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)De dood is onze beste kameraad, maar wij omringen hem met sinistere figuren die de mond vullen met schuld, verdoemenis en hellevuur. Wij deformeren hem tot een morsige verschijning in afgedankte todden. (Aart Kok)
 

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Sedit qui timuit ne non succederet. (Quintus Horatius Flaccus)

Met vriendelijke groeten.


                              Luc Simonet
                              Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)
 

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.