vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Leven is vechten voor een beter zijn. (Herman Teirlinck)

 
DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN.
Als je ze bezig ziet, stel je vast dat de mensen niet al te veel zelfbeheersing aan de dag leggen. Bij de minste gelegenheid foeteren ze, barsten ze uit, of storten ze in. En niet alleen schamen ze zich er niet voor, maar ze vinden het heel gewoon: ze noemen het eerlijkheid of authenticiteit en ontlenen er zelfs een zekere fierheid aan. Welnee, dit is niets om fier op te zijn. Alleen degene die zelfbeheersing heeft geleerd, mag fier zijn, want hij wordt de koning van zijn koninkrijk: zichzelf. En alle schatten en vermogens die in dit koninkrijk opgestapeld liggen, staan hem ter beschikking. Op dat moment wordt hij niet alleen machtig en rijk, maar kan hij ook veel goeds doen voor alle wezens om zich heen. Want die wezens voelen zich veilig en gesterkt door hun contact met hem, en ze hoeven niet te vrezen voor orkanen, aardbevingen of vulkaanuitbarstingen. En zelfs de Intelligenties dat het heelal bevolken verlenen hem hun steun: omdat hij in staat is zich te beheersen, weten ze dat ze hem kunnen laten profiteren van hun vermogens, van hun schatten, want ze zullen niet worden misbruikt of verspild. (Aïvanhov)


Beweeg niet vanuit angst. (Osho)
Jullie hebben allemaal vanuit angst geleefd. Je relaties zijn gebaseerd op angst. Angst is zo overweldigend – als een donkere wolk die je leven bedekt – dat je dingen zegt die je niet wilt zeggen, angst dwingt je ertoe. Je doet dingen die je niet wilt doen, maar angst dwingt je ertoe. Een beetje intelligentie is genoeg om het in te zien.


OSHO
(Klik op het beeld) 


Angst is het tegenovergestelde van vrijheid. (Osho)
Iedereen waarmee je in contact bent geweest, heeft je angst opgelegd, want angst is het tegenovergestelde van vrijheid. Hoe meer angst je in je hebt, hoe kleiner de kans op vrijheid. Hoe meer angst, hoe kleiner de kans op rebellie. De samenleving, de kerk, de staat, ze willen allemaal dat iedereen in een constante staat van angst verkeert, angst voor het bekende, angst voor het onbekende, angst voor de dood, angst voor de hel, angst om de hemel over het hoofd te zien, angst om niet bekend te worden in de wereld, angst om niemand te zijn. Vanaf je geboorte creëert iedereen angst om je heen. Geen enkel kind wordt met angst geboren. Ieder kind wordt met vrijheid, twijfel, rebellie, individualiteit en onschuld geboren – allemaal schitterende kwaliteiten. Maar het is hulpeloos, afhankelijk. Als je echter volwassen geworden bent, kun je het inzien – je kunt proberen de ui te pellen, laag voor laag – hoe angst in je gecreëerd is, hoe lichtgelovig je bent, hoe mensen je onschuld hebben misbruikt. 
 

LIDGELDOPROEP 2018

Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld voor 2018 reeds hebben vereffend.

Het lidgeld voor 2018 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)

 
Le principe de l’utopie : le beau, le bon, le juste, l’amitié, l’amour, la paix, la solidarité, la joie, la fête… sont des valeurs politiques, sociales et fondamentales. Chaque société doit maintenir une grande capacité d’utopie, de prophétie, surtout dans le sens de l’eu-topo, un bon lieu. Le pragmatisme, le cynisme, n’ont jamais contribué à faire avancer la beauté, la justice, l’amour, la solidarité, la fête… Il est nécessaire d’avoir l’envie de rêver. (Riccardo Petrella)

HET WARE GELUK
Het ware geluk wordt gekenmerkt door standvastigheid. Je zal zeggen dat het leven slechts een aaneenschakeling is van veranderingen: successen en mislukkingen, overvloed en armoede, oorlog en vrede, gezondheid en ziekte... en we zijn wel verplicht om die veranderingen te ondergaan. Aan de buitenkant is dat inderdaad onvermijdelijk, maar innerlijk niet. Een oorlog kan uitbreken, je kan ziek worden, je kan plots je hele fortuin verliezen, verlaten worden door je man of je vrouw, je kinderen, je vrienden, zonder evenwel je evenwicht te verliezen. Waarom? Omdat je bewustzijn niet blijft steken op het niveau van de gebeurtenissen: voor elke moeilijkheid, voor elke beproeving vind je een uitleg, een waarheid die je troost en kalmeert.

Diegene die gewend is om heel hoog te klimmen met de gedachte, bekijkt de dingen in een ander daglicht. Hij kan beroofd worden, vervolgd worden, maar omdat hij weet dat dit alles voorbijgaat, dat hij onsterfelijk is, dat niets hem echt kan raken, vindt hij nog steeds het geluk, daar waar al de anderen bezwijken.(Aïvanhov)

 
Halte immer an der Gegenwart fest. Jeder Zustand, ja jeder Augenblick ist von unendlichem Wert, denn er ist der Repräsentant einer ganzen Ewigkeit. (Johann Wolfgang von Goethe)


OPTIMISME EN SPIRITUALITEIT...
De kwestie van het optimisme en het pessimisme gaat veel verder dan algemeen wordt gedacht. Alleen wie het spirituele welzijn nastreeft, kan echt optimistisch zijn, terwijl degene die zich concentreert op materiële welvaart, ook al is hij aanvankelijk hoopvol gestemd, op een dag gedwongen zal worden zijn illusies te laten varen.
Optimisme en pessimisme vertegenwoordigen twee filosofieën over het leven. De pessimist kijkt niet verder dan zijn neus lang is, terwijl de optimist zijn ziel opent voor de enorme uitgestrektheid van de hemel... Op weg ... zal hij uiteraard het kwaad in al zijn vormen tegenkomen, zal hij lijden, twijfelen aan de anderen en aan zichzelf, ontmoedigd raken. Maar zelfs in de ergste momenten zal hij niet ten onder gaan, want in zijn hart, in zijn ziel blijft ... de belofte van alle rijkdommen, van alle overwinningen.
 
 

Als je bang bent, ga er dan tegenin! (Osho)
Volg je angst-instinct niet, want dat zal een lafaard van je maken. Het degradeert je. Het is een door jezelf opgelegde vernedering. Als je bang bent, ga er dan tegenin! Een simpele graadmeter: altijd wanneer je ziet dat er angst is, ga er tegenin en je zult altijd in beweging blijven, groeien, bloeien en dichter bij het moment komen dat het ego gewoon verdwijnt – want het functioneert vanuit angst. En de afwezigheid van het ego is verlichting, het is niet iets wat toegevoegd is. Een eenvoudig principe: onthoud dat alles wat je bang maakt, angstig, een duidelijke aanwijzing is voor wat je te doen staat. Je moet gewoon het tegenovergestelde doen. Geef er niet aan toe , je moet je angst bestrijden. Het moment dat je besluit je angst te bestrijden, ben je op weg naar verlichting.
 

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME

Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)

Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Angst is een passieve vorm van boosheid. (Osho)
Het leven zou omringd moeten zijn door liefde, niet door angst. Het is angst die boosheid creëert. Het is angst die uiteindelijk geweld veroorzaakt. Heb je dit waargenomen? Angst is een vrouwelijke vorm van boosheid en boosheid is een mannelijke vorm van angst. Angst is een passieve vorm van boosheid en boosheid is een actieve vorm van angst. Je kunt dus angst gemakkelijk in boosheid veranderen en boosheid in angst – heel gemakkelijk. Ik zeg: ´Probeer het gewoon!´ En het zal een openbaring worden. Als je met echte boosheid op een kussen kunnen slaan, verdwijnt angst ommiddelijk, omdat dezelfde energie zich omkeert en actief wordt. Toen de energie niet actief was, was het angst. Angst is de voornaamste oorzaak voor haat, boosheid en geweld.
 
Si, es posible un mundo con una humanidad mejor. Pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. (José Mujica) 
 
AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE 
(Klik op het beeld) 


Angst is intelligentie, maar het kan abnormaal worden. (Osho)
Angst is natuurlijk, schuld is door mensen gemaakt. Angst zit van binnen en het is heel essentieel. Zonder angst zou je helemaal niet in staat zijn om te overleven. Angst is normaal. Vanwege angst steek je je hand niet in het vuur. Vanwege angst loop je rechts of links, al naar gelang de wet van het land. Vanwege angst zul je gif vermijden. Vanwege angst ga je aan de kant als de vrachtwagenchauffeur toetert. Als het kind niet bang is, is het niet mogelijk dat het zal overleven. Die angst is een levens-beschermende maatregel. Maar vanwege deze natuurlijke neiging jezelf te beschermen ... en er is niets mis mee – je hebt het recht jezelf te beschermen. Je hebt zo´n kostbaar leven om te beschermen en angst helpt je daarbij. Angst is intelligentie. Alleen een idioot of iemand met een ernstige verstandelijke beperking kent geen angst, dus moet je deze mensen beschermen, anders zullen ze zichzelf verbranden of van een gebouw afspringen of de zee ingaan, zonder te kunnen zwemmen of ze eten een slang ... ze kunnen van alles doen! Angst is intelligentie – dus als je een slang op je pad ziet, spring je aan de kant. Dat is niet laf, het is gewoon intelligent. Er zijn echter twee mogelijkheden. Angst kan abnormaal worden, het kan pathologisch worden. Dan ben je bang voor dingen, waarvoor je niet bang hoeft te zijn – hoewel je zelfs voor je abnormale angst argumenten kunt vinden. Iemand is bijvoorbeeld bang om een huis binnen te gaan. Logischerwijze kun je niet bewijzen dat hij ongelijk heeft. Hij zegt: ´Is er garantie dat dit huis niet in zal storten?

ACADEMIE VOOR LEVENSKUNST
(Klik op het beeld)


 
Als je bang bent, ben jij angst. (Osho)
Zeg niet: ´Ik voel angst.’ Dat is op een verkeerde manier gezegd. Zeg niet: ´Ik ben bang.’ Dat is ook op een verkeerde manier gezegd. Zeg gewoon: ´Ik ben angst. Op dit moment ben ik angst.’ Maak geen splitsing. Als je zegt: ´Ik voel angst´, dan houd je jezelf afgescheiden van het gevoel. Je bent ergens ver weg en het gevoel is om je heen. Dit is de basis van verdeeldheid. Zeg: ´Ik ben angst.’ En observeer – dat is inderdaad het geval! Als er angst is, ben jij de angst.

Probeer te begrijpen wat angst is. (Osho)
Het is geen kwestie van de angst kwijt te raken. Het is een alleen maar kwestie van begrijpen. Begrijp angst, wat het is, en probeer het niet kwijt te raken, want op het moment dat je iets kwijt wilt raken ben je er niet klaar voor het te begrijpen – want het verstand dat iets denkt kwijt te raken, is al gesloten. Het staat niet open om dingen te begrijpen, het is niet meelevend. Het kan niet rustig contempleren; het heeft al gekozen. Nu is de angst het kwaad geworden, de zonde, dus laten we het uit de weg ruimen. Probeer niet iets uit de weg te ruimen. Probeer te begrijpen wat angst is. En als je angst hebt, accepteer het dan. Het is aanwezig. Probeer het niet te verbergen. Probeer niet het tegenovergestelde te creëren. Als je angst hebt dan heb je angst. Accepteer het als een deel van je wezen. Als je het kunt accepteren, is het al verdwenen. Angst verdwijnt door acceptatie; door ontkenning neemt angst toe.

(Klik op het beeld)

 
 
Kies voor moed. (Osho)
Ik weet dat angst natuurlijk is! Maar laat je er niet door meesleuren. Laat het links liggen. Ga desondanks door. Onthoud altijd: het verschil tussen een moedig mens en een lafaard is niet dat de moedige mens niet bang is en de lafaard wel – nee. Dat is niet het verschil. Ze zijn allebei net zo bang. Wat is dan wel het verschil? Het verschil is dat de moedige ondanks zijn angst verder gaat en de lafaard stopt vanwege zijn angst. Allebei zijn ze bang! 
 
POSITIVITEIT 
(Klik op het beeld)
 
Angst is een gevolg van verlangen. (Osho)
Wat is angst? Angst ontstaat altijd rondom een verlangen. Je wilt beroemd worden, het beroemdste van de hele wereld – dan is er angst. En als het je niet lukt? – dan ontstaat er angst. Angst ontstaat dus als gevolg van een verlangen: je wilt de rijkste mens ter wereld worden. En als het je niet lukt? Dan begin je te beven, angst komt naar boven. Je bezit een vrouw: je bent bang dat je morgen misschien niet in staat bent haar te bezitten, misschien gaat ze naar iemand anders. Ze leeft nog steeds, ze kan dus weggaan. Alleen een dode vrouw zal niet weglopen; maar zij leeft nog steeds. Je kunt alleen een lijk bezitten – dan is er geen angst, het lijk loopt niet weg. Je kunt meubilair bezitten, dan is er geen angst. Als je nergens naartoe wilt dan kan niemand je bang maken. 
 
POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)


(klik op het beeld)

 

Het idee van het ego creëert de angst voor de dood. (Osho)
Ben je bang om te sterven? Boeddha zegt: ‘Je kunt niet sterven want op de eerste plaats ben je niet. Hoe kun je sterven? Kijk in je wezen, ga er diep in. Kijk, wie is er om te sterven?’ – en je zult er geen ego vinden. Dan is de dood niet mogelijk. Alleen het idee van het ego creëert de angst voor de dood. Als er geen ego is, is er geen dood. Je bent volkomen stilte, onsterfelijkheid, eeuwigheid – niet zoals jij bent, maar als een blauwe hemel, onbesmet door enig idee van ´ik´ of zelf – onbegrensd, ongedefinieerd. Dan is er geen angst. Angst ontstaat door andere dingen. Je zult dit moeten observeren en als je observeert dan verandert het allemaal. Dus vraag niet hoe angst overmeesterd of gedood kan worden. Het moet niet overmeesterd worden, het moet niet gedood worden. Het kan niet overmeesterd worden en het kan niet gedood worden. Het kan alleen begrepen worden. Laat begrip je enige wet zijn.


VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID

Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Angst is een ingang waardoor je je wezen binnen kunt gaan. (Osho)
Als je angst toestaat bezit van je te nemen, zullen je haren je te berge rijzen. Dan zul je voor het eerst erachter komen wat voor prachtig fenomeen angst is. In dat tumult, in die wervelstorm zul je te weten komen dat er een stil punt ergens binnenin je is dat absoluut onberoerd is. En als angst het niet kan raken, dan kan de dood het ook niet raken. Rondom is er duisternis en angst, met slechts een klein centrum dat het absoluut overstijgt. Niet dat je moet proberen om transcendentaal te zijn – je laat de angst gewoon helemaal bezit van je nemen – opeens word je je van het contrast bewust.


SLAVENHANDEL IN LIBIË... DAT IS NU!
(Klik op het beeld) 

The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it. (Albert Einstein)
Deze arme mensen worden voor geld gemarteld en voor 400 usd als slaven verkocht!


Angst betekent altijd angst voor het onbekende. (Osho)
Je zult je angst moeten laten vallen. En als je moet kiezen tussen het innerlijke gevoel en angst, kies voor het innerlijke gevoel. Kies niet voor angst. Veel mensen hebben hun religie vanuit angst gekozen, dus leven ze in tweespalt. Ze zijn niet religieus, noch werelds. Ze leven halfslachtig. Angst gaat niet helpen. Angst betekent altijd angst voor het onbekende. Angst betekent altijd de angst voor de dood. Angst betekent altijd de angst om verloren te zijn. Maar als je echt wilt leven, moet je de mogelijkheid om verloren te zijn accepteren. Je moet het onzekere van het onbekende accepteren, het oncomfortabele en het ongemak van het ongewone, het buitengewone. Dat is de prijs die je moet betalen voor de zegeningen die erna volgen, er kan niets bereikt worden zonder ervoor te betalen. Je moet ervoor betalen, anders zul je verlamd door angst blijven. Je hele leven zal verloren zijn.
 

(klik op het beeld)


Sai cos’è un sorriso ? È un muro che cade, una porta che si apre, un enigma che si scioglie, una vibrazione che entra nel petto e si fa cielo e luce. (Fabrizio Caramagna)


HET KOOR VAN OPTIMISTAN

Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Het leven, zei Sofia Gubaidulina, verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat ik geen grotere taak ken dan hem, dankzij de muziek, te helpen zijn spirituele eenheid weder op te bouwen

DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(klik op het beeld)


É curioso como é difícil ser natural. Como a gente está sempre pronta a vestir a casaca das ideias, sem a humildade de se mostrar em camisa, na intimidade simples e humana da estupidez ou mesmo da indiferença. (Miguel Torga) 


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)    
 
Indien u zeker wilt zijn dat u deze mails zult ontvangen liever dan ze in uw spams te zien, voeg het adres 'info@optimistenbond.be' toe aan uw adressenlijst.


Castigat ridendo mores. (Jean de Santeul)

 

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Angst is een afwezigheid van liefde. (Osho)
Het leven van iedereen wordt min of meer door angst beheersd omdat er maar twee manieren van leven zijn. Het wordt of door liefde of door angst beheersd. Normaalgesproken, tenzij je geleerd hebt om lief te hebben, wordt het leven door angst beheersd. Zonder liefde zal er angst zijn. Het is een afwezigheid van liefde. Het heeft niets positiefs in zich, het is alleen maar een afwezigheid van liefde. Maar als je kunt liefhebben, verdwijnt de angst. Op het moment van liefde is er zelfs geen dood. Er is maar één ding in het leven dat de dood overwint en dat is liefde. Alle angst heeft betrekking op de dood – en alleen de liefde kan de dood overwinnen.

(Klik op het beeld) Past newsletters DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA 
 
Laat de angst toe. (Osho)

Angst heeft zijn eigen schoonheid, zijn eigen fijngevoeligheid en sensitiviteit. In feite is hij een levendig wezen op heel subtiele wijze. Het woord is negatief, maar het gevoel op zich is heel positief. Alleen levende processen kunnen bang zijn; een dood ding kent geen angst. Angst maakt deel uit van levendigheid, fijngevoeligheid, fragiel zijn.
 
BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Word je gewoon bewust. (Osho)
Je komt op het punt dat je weet dat je bang bent en je gaat begrijpen: ‘Vanwege deze angst kan ik geen liefde ervaren. Dus oké, wat kan ik eraan doen? De angst is er, dus er kan maar één ding gebeuren – ik zal geen liefde voorwenden. Of ik zal tegen mijn geliefde of minnaar zeggen dat het uit angst is dat ik me aan je vastklamp. Diep van binnen ben ik bang. Ik zal er eerlijk over zijn, ik zal niemand misleiden, ook mijzelf niet. Ik zal niet doen alsof dit liefde is. Ik zal zeggen dat dit gewoon angst is. Uit angst klamp ik me aan je vast. Uit angst ga ik naar de tempel of naar de kerk en bid ik. Maar dan weet ik dat dit geen gebed is, geen liefde, dit is alleen maar angst. Ik ben angst dus het is aanwezig wat ik ook doe. Ik zal deze waarheid accepteren. Er gebeurt een wonder wanneer je de waarheid accepteert. De acceptatie op zich verandert je. Als je weet dat er angst in je wezen is en je er niets aan kunt doen, wat kun je dan doen? Alles wat je kunt doen is doen alsof, en pretenties kunnen naar het extreme leiden, naar het andere uiterste ...
 
DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht 

Non nobis solum nati sumus. (Marcus Tullius Cicero)

Met vriendelijke groeten.


 


                              Luc Simonet
                               Voorzitter

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Konfuzius)

www.ligadelosoptimistas.es
www.norway.optimistan.org
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.Optimistenbund.de
http://www.optimistenbond.nl
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenbond.be

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

 
 

 


 
Like 20180105 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2018 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.