vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique

Geniet van een witte kerst, maar laat uw medemens niet ondersneeuwen. (Bas van der Ven)

TOESPRAAK VAN Z.M. DE KONING
(klik op het beeld)


Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is, bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. (Sint-Augustinus)
 
Er bestaat geen groter aalmoes, dan van harte zijn naaste te vergeven. (Sint-Augustinus)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Waarom wordt Kerstmis, het feest van de geboorte, gevierd aan het begin van de winter? Het antwoord staat in het boek van de Natuur. Alle leven begint met een zaadje, diep verborgen in de donkere aarde of in de schoot van een vrouw. En de winter is het jaargetijde waarin bij de zaadjes onder de grond een langdurig werk van ontkiemen begint, dat in de lente uitmondt in het ontluiken van oneindig veel nieuw leven. Hetzelfde werk voltrekt zich in de psyche van ieder mens: in die donkere aarde, die zijn lagere natuur is, begint het zaadje van het goddelijk Zelf, de Christus, te ontkiemen.
Juist die gebeurtenis vieren de christenen in de Kerstnacht… Ja, inderdaad, ’s nachts, te middernacht, op het moment van de grootste duisternis vindt er een geboorte plaats. Daarom is Kerstmis, ondanks de kou en de duisternis, ook het feest van het licht. 
(Aivanhov)


Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. (Sint-Augustinus) 

Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de zon. (Sint-Augustinus)
 

CHRISTMAS SONGS
(klik op het beeld)

 
L'enfance c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de neige toute la terre est changée. (André Laurendeau)

HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld. 

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Alleen de liefhebbende deelneming biedt het middel de mensen te verstaan. (Sint-Augustinus)

Werken is bidden. (Sint-Augustinus)
 


WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND

Lid worden van de Optimistenbond houdt in dat u akkoord gaat met de waarden van het optimisme en met de gedachtengang van onze vereniging. U krijgt dan een insigne van Optimistan, samen met de brochure en plakkertjes met de logo van de vereniging. Om lid te worden, klik hier of of het beeld hieronder.

 

Geen booswicht die zichzelf niet het eerst kwaad doet. (Sint-Augustinus)
 
Geduld is de metgezel van wijsheid. (Sint-Augustinus)


MEN MIJDE DE SERIEUZEN WANT ZIJ MISSEN DE ERNST...
(klik op het beeld)


Heb lief en doe wat je wilt. (Sint-Augustinus)
 
Op het versmaden van ijdele roem beroemt men zich vaak met nog groter ijdelheid. (Sint-Augustinus)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
(klik op het beeld)


Die stille Nacht muss heute überall, ständig und laut verkündet werden, damit sie unter den vielen Geschenkangeboten nicht verloren geht. (Justus Vogt)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)

De aalmoes is slechts een teruggeven. (Sint-Augustinus)

Niemand kan men kennen, tenzij door vriendschap. (Sint-Augustinus)


(klik op het beeld)


Christmas is not just a time of joy but also of reflection. (Winston Churchill)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)


Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden. (Sint-Augustinus)
 
De wereld is een boek. Wie niet reist, leest enkel één bladzijde. (Sint-Augustinus) 


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  

La Navidad es la luz que rompe la noche oscura de los siglos. (Juan María Canales)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be)
 
Alleen de waarheid wint, maar de overwinning van de waarheid is de liefde. (Sint-Augustinus)
 
Als wij doen wat wij behoren te doen, verdienen wij geen lof omdat het onze plicht is. (Sint-Augustinus)


(Klik op het beeld) Past newsletters

In una società spesso ebbra di consumo e di piacere, di abbondanza e lusso, di apparenza e narcisismo, Lui ci chiama a un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, lineare, capace di cogliere e vivere l’essenziale. (Papa Francesco)

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)


Entender o verdadeiro significado do natal é vivenciar o nascimento do salvador todos os dias de nossa vida. (Luis Alves)

GEEST EN MATERIE
De geest en de materie... Dat is een vraagstuk zonder einde, want de geest en de materie bestaan in verschillende vormen; het mannelijke en het vrouwelijke, het positieve en het negatieve, dat wat uitzendt en dat wat ontvangt, de hemel en de aarde. Niets is zo belangrijk als die twee principes, het mannelijke en het vrouwelijke. Maar we moeten begrijpen wat hun respectievelijke plaats en rol is, om het ene niet te bevoordelen ten nadele van het andere. Mensen hebben altijd de neiging in uitersten te vervallen: of ze richten zich alleen op de geest en negeren de materie, of ze concentreren zich op de materie en verwaarlozen de geest. Dat gebeurt op dit moment, waarop zoveel mensen in de ban zijn van de materie, zonder ooit te proberen om de geest erin te brengen. Dan blijft de materie bewegingloos, onbezield om hen uiteindelijk op te slokken.
Dat mannen en vrouwen zo levendig en uitdrukkingsvol kunnen zijn, komt omdat de geest, die in hen leeft, hun materie bezielt. Dat is maar al te waar, want bij zijn dood verlaat de geest de mens en blijft er niets anders over dan hem te begraven. Het is altijd de geest die door de materie werkt, híj geeft haar het leven. Maar zonder materie kan de geest zich niet uitdrukken.
(Aivanhov)

Hoevelen die binnen de kerk zijn, zijn daar buiten, en hoevelen die er buiten zijn, zijn binnen. (Sint-Augustinus)
 

Waar geen afgunst is, heerst eendracht in verscheidenheid. (Sint-Augustinus)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Ave atque vale. (Gaius Valerius Catullus)

Namens de raad van bestuur, wens ik u een Zalig Kerstfeest toe.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20161223 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2016 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.