vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Enkele mensen leven eenmaal. De meeste mensen leven nul maal. (Jacob Israël de Haan)

DE OPTIMISME-TENDENS
(Klik op het beeld) Tali Sharot (met Nederlandse ondertitels)


When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. (Elon Musk)

Some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. (Elon Musk)

Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough. (Elon Musk)


DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Al wat gebeurt heeft zijn reden van bestaan. Dat is de zekerheid van de wijze en daarom kan niets hem zijn licht en vreugde ontnemen. Ook al blijven veel gebeurtenissen nog onverklaarbaar voor hem, hij weet dat hij op een dag die verklaring zal kennen.
Het is waar dat het bestaan ons vaak voor feiten plaatst, situaties die ons op het eerste gezicht onbegrijpelijk en zelfs absurd voorkomen. Maar niets is erger en gevaarlijker dan de gevolgtrekking te maken dat het leven zinloos is. De wijze zal nooit denken zoals zogenaamde filosofen, dat alles alleen maar toeval, chaos en onzin is. Wat een hoogmoed, om iets wat we nog niet kunnen begrijpen, zinloos te noemen! (Aïvanhov)


J’ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l’indifférence. (Anatole France)

(Klik op het beeld)


 
Ein schönes Herz hat bald sich heimgefunden, es schafft sich selbst, still wirkend, seine Welt. (Friedrich von Schiller)
 

VOORUIT...

Het sneeuwklokje dat bloeit tegen het einde van de winter, kondigt de komst van de volgende lente aan. Bekijk het eens: met welke wilskracht, met welke moed beveelt het aan de sneeuw en aan de aarde : "Vooruit, maak plaats, ik wil eruit komen!" En toch is het zo broos, heeft het zulke tere blaadjes, zo fijn dat de minste kleinigheid het kan kwetsen… Maar de aarde en de sneeuw gehoorzamen en laten een doorgang voor het sneeuwklokje dat naar boven klimt en bloeit. Hoe slaagt het erin de aarde te verplichten om een opening te maken? Het bezit een onweerstaanbare kracht in het kleine steeltje dat naar boven komt en zo overleeft het. Want het is altijd de liefde die overwint!
En jij, beschik jij niet over meer middelen dan een sneeuwklokje? Toch wel. Alleen heb je niet voldoende geloof en wilskracht om aan de gebeurtenissen, de moeilijkheden en de beperkingen te zeggen : "Vooruit, ga open, geef mij plaats want ik wil eruit, ..." Indien je volhardt zoals het sneeuwklokje, zul je er altijd in slagen om je te bevrijden en de overwinning te behalen. (Aïvanhov)
 


Persistence is very important. You should not give up unless you are forced to give up. (Elon Musk)

There's a tremendous bias against taking risks. Everyone is trying to optimize their ass-covering. (Elon Musk)

It's OK to have your eggs in one basket as long as you control what happens to that basket. (Elon Musk)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

I don't think it's a good idea to plan to sell a company. (Elon Musk)

A company is a group organized to create a product or service, and it is only as good as its people and how excited they are about creating. I do want to recognize a ton of super-talented people. I just happen to be the face of the companies. (Elon Musk)

People work better when they know what the goal is and why. It is important that people look forward to coming to work in the morning and enjoy working. (Elon Musk)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


  
If you're co-founder or CEO, you have to do all kinds of tasks you might not want to do... If you don't do your chores, the company won't succeed... No task is too menial. (Elon Musk)

I say something, and then it usually happens. Maybe not on schedule, but it usually happens. (Elon Musk)

I don't spend my time pontificating about high-concept things. I spend my time solving engineering and manufacturing problems. (Elon Musk)


AGENDA
Op donderdag 15 juni van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij) 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril (voorbij)
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310

KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE - JUNI - JULI

(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

I always invest my own money in the companies that I create. I don't believe in the whole thing of just using other people's money. I don't think that's right. I'm not going to ask other people to invest in something if I'm not prepared to do so myself. (Elon Musk)

My biggest mistake is probably weighing too much on someone's talent and not someone's personality. I think it matters whether someone has a good heart. (Elon Musk)

I don't create companies for the sake of creating companies, but to get things done. (Elon Musk)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)  
I think a hero is an ordinary individual who finds strenght to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. (Christopher Reeve)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


I don't believe in process. In fact, when I interview a potential employee and he or she says that 'it's all about the process,' I see that as a bad sign. The problem is that at a lot of big companies, process becomes a substitute for thinking. You're encouraged to behave like a little gear in a complex machine. Frankly, it allows you to keep people who aren't that smart, who aren’t that creative. (Elon Musk)

Starting and growing a business is as much about the innovation, drive, and determination of the people behind it as the product they sell. (Elon Musk)

The first step is to establish that something is possible. Then probability will occur. (Elon Musk)


(klik op het beeld)


Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad. (Joaquín Sabina)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)There are really two things that have to occur in order for a new technology to be affordable to the mass market. One is you need economies of scale. The other is you need to iterate on the design. You need to go through a few versions. (Elon Musk)

Talent is extremely important. It's like a sports team, the team that has the best individual player will often win, but then there's a multiplier from how those players work together and the strategy they employ. (Elon Musk)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Really pay attention to negative feedback and solicit it, particularly from friends. ... Hardly anyone does that and it's incredibly helpful. (Elon Musk)

If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not. (Elon Musk)

What makes innovative thinking happen?... I think it's really a mindset. You have to decide. (Elon Musk)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
L’emblema di un fallimento personale è proprio questo : preoccuparsi di demolire gli altri piuttosto che preoccuparsi di costruire se stessi. (Massimo Bisotti)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

People should pursue what they’re passionate about. That will make them happier than pretty much anything else. (Elon Musk)

If you're trying to create a company, it’s like baking a cake. You have to have all the ingredients in the right proportion. (Elon Musk)

I think we have a duty to maintain the light of consciousness to make sure it continues into the future. (Elon Musk)
 

(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Não sei o que é a loucura ou a normalidade. Para escrever é importante fugir da norma, mas duvido que isso seja a loucura. (José Luis Peixot)

 
DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

You shouldn't do things differently just because they're different. They need to be... better. (Elon Musk)

I always have optimism, but I'm realistic. It was not with the expectation of great success that I started Tesla or SpaceX... It's just that I thought they were important to do anyway. (Elon Musk)BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)

 
Work like hell. I mean you just have to put in 80 to 100 hour weeks every week. [This] improves the odds of success. If other people are putting in 40 hour workweeks and you're putting in 100 hour workweeks, then even if you're doing the same thing, you know that you will achieve in four months what it takes them a year to achieve. (Elon Musk)

DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Suos cuique mos. (Aulus Gellius)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170609 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.