vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Dankbaarheid is de kortste weg naar een lang leven. (Ton Soons)

EEN NEGENJARIGE WIJSGEER.
(Klik op het beeld) 


Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude. (Carl Gustav Jung)

Alleen een door het leven gewonde arts kan een zieke genezen. (Carl Gustav Jung)DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Het is natuurlijk om blij te zijn als je een succes hebt behaald, maar helaas – of gelukkig – is het even vanzelfsprekend dat na verloop van tijd dit succes niet volstaat: het maakt deel uit van het verleden en we moeten een nieuwe reden vinden om met dezelfde overtuiging voort te gaan naar een volgend doel. De enige manier waarop we aan dit gevoel van nutteloosheid en leegte, dat op de voltooiing van onze plannen volgt, kunnen ontsnappen, is dus door ons een verreikend doel te verschaffen, zo ver, dat we er nooit zullen komen.
Je denkt: ‘Streven naar iets wat onmogelijk, onbereikbaar is, waarom? In de verwezenlijking ligt immers de zin van het leven.’ Nee. De zin van het leven ligt in de zoektocht naar wat voor altijd onuitvoerbaar, onbereikbaar is. Dat verlangen naar iets wat, net als de horizon, geleidelijk lijkt te wijken naarmate wij het naderen, dringt door tot ons bewustzijn, onderbewustzijn en bovenbewustzijn, mobiliseert al onze energie en opent de weg naar de oneindigheid, naar de eeuwigheid: niets kan ons meer tegenhouden. (Aïvanhov)


Dans un monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la rumeur agit comme un virus, le pire de tous car il détruit les défenses immunitaires de sa victime. (Jacques Attali)

(Klik op het beeld)


 
Eine Politik ohne Werte ist wertlos. Ohne geistige Perspektive verliert sie Realität, Richtung und Sinn. (Helmut Kohl)


WOEDE...

Iedere dag zijn er gelegenheden te over om geïrriteerd te raken door het gedrag van iemand uit je omgeving. Dat is dus het moment om je af te vragen of dit misnoegen de moeite waard is om bij stil te staan. Als je eerlijk bent zul je vaak verplicht zijn te antwoorden: ‘Nee’. En zo los je deze zware en duistere materie op die je dreigde te verpletteren.
Analyseer jezelf, kijk hoe het meestal gaat wanneer je je laat gaan in geïrriteerdheid naar aanleiding van wat iemand heeft gezegd of gedaan: deze gemoedstoestand trekt automatisch de herinnering aan van alle andere negatieve ervaringen, je begint je alle andere keren te herinneren dat het gedrag van de betreffende persoon je onuitstaanbaar leek. En vaak genoeg blijft het daar niet bij: je begint te denken aan alle andere mensen die je onaangenaam, antipathiek, zelfs hatelijk vindt, en tenslotte heb je het gevoel dat je erin verdrinkt, erin stikt, zo erg dat het je de adem beneemt. Zeg nu zelf: is dit werkelijk verstandig?…
(Aïvanhov) 

Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt. (Carl Gustav Jung)

De kindertijd toont de mens zoals de ochtend de dag toont. (Carl Gustav Jung)

 
HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)  

Je hebt er geen idee van hoeveel de zoon van een dominee moet zondigen om ‘n normaal mens te worden. (Carl Gustav Jung)

Men wordt niet helder door zich het heldere voor te stellen, maar door zich bewust te worden van het donkere. (Carl Gustav Jung)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


 
Toon me een gezond iemand en ik zal hem voor je genezen. (Carl Gustav Jung)

Wat zou de wereld een saaie boel zijn als niet af en toe wat wetten werden verkracht. (Carl Gustav Jung)


AGENDA
KONINKLIJKE VLAAMSE ACADEMIE JULI
(Klik op het beeld)


Op vrijdag 1 september 2017, golftornooi ten gunste van Mercy Ships
(Klik op het beeld)

Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meesten. (Carl Gustav Jung)

Et is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie. (Carl Gustav Jung)


POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
It’s a wonderful thing to be optimistic. It keeps you healthy and it keeps you resilient. (Daniel Kahneman)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Alles wat ons in anderen interesseert kan ons iets doen begrijpen van onszelf. (Carl Gustav Jung)

Elke vorm van verslaving is slecht, of het narcotische middel nu alcohol, morfine, cannabis, macht, werk of idealisme is. (Carl Gustav Jung)


(klik op het beeld)


No critiques a tus enemigos, que a lo mejor aprenden. (Juan Goytisolo)

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)Je kunt de wonden van een ander alleen genezen als je er zelf ook enkele hebt. (Carl Gustav Jung)

Iemand met zijn schaduw confronteren is hem zijn eigen licht laten zien. (Carl Gustav Jung)


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)

De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol. (Carl Gustav Jung)

Het is gemakkelijker tot Mars door te dringen dan tot zichzelf. (Carl Gustav Jung)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)   
 
Le lezioni non si danno, si prendono. (Cesare Pavese)


OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Wat er na de dood gebeurt is zo onuitsprekelijk groots dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te maken. (Carl Gustav Jung)

Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden i sals het samenvoegen van twee chemische stoffen. Wanneer er een reactie volgt zijn beide veranderd. (Carl Gustav Jung)

 
(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Os homens são como as obras de arte: é preciso que se não entenda tudo delas duma só vez. (Miguel Torga)
 

DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
DE VOLLEDIGE FRANSTALIGE AGENDA

In de tweede helft van het leven moet men de innerlijke wereld leren kennen. Dat is een algemeen probleem. (Carl Gustav Jung)

We zouden niet moeten pretenderen dat we de wereld alleen door het intellect begrijpen. De beoordeling door het intellect is slechts een deel van de waarheid. (Carl Gustav Jung)


BROCHURE EN PLAKKERTJES 
Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)

(Klik op het beeld)


Al wat ons in anderen irriteert kan ons iets doen begrijpen over onszelf. (Carl Gustav Jung)

Datgene in onszelf wat we niet in ons bewustzijn laten doordringen, doemt in ons leven op als het noodlot. (Carl Gustav Jung)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Intellectus luminis sicci non est, sed recipit infusionem a voluntate. (Francis Bacon)

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter


Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170623 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.