vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
vzw Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique
Een goed gesprek is als kunst. Het stimuleert je verbeelding. (Peter Roes)

DE GEEST VAN OPTIMISTAN, STAAT VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN
Veronderstel dat het winter is en dat ik binnenga in een huis waar alles gesloten is: deuren, ramen, ... Er hangt een misselijkmakende geur, want voor de warmte houdt men ook de dieren binnen: niet alleen de kat, de hond, maar ook een paard, een varken ... Door in deze gesloten atmosfeer te verblijven, zijn de bewoners volledig verdoofd en ze ruiken helemaal niets meer. Als ik hen nu moet uitleggen dat ze in ongezonde omstandigheden leven, zullen er eindeloze discussies volgen en zal ik mijn tijd verliezen. Dus gebruik ik een andere methode: ik nodig hen uit voor een wandeling met mij.
We gaan buiten in de zuivere lucht, voor een half uur, een uur, en dan gaan we terug naar binnen. Van zodra ze de deur openen, roepen ze het uit, ze vragen zich af hoe ze ooit in deze vervuilde lucht hebben kunnen leven… dat wil zeggen, want dit verhaal is natuurlijk symbolisch, met zulke bekrompen of onjuiste opvattingen. Zonder dat ik ook maar iets hoef uit te leggen, begrijpen ze het vanzelf want onmiddellijk voelen ze het verschil en maken ze de vergelijking. Misschien beseften ze op het ogenblik dat ze naar buiten gingen niet echt hoe heerlijk het is om zuivere lucht in te ademen, maar bij het terugkomen, toen ze bijna stikten, hebben ze het begrepen! En dat i probeer ik te doen met jullie: wanneer ik spreek, neem ik jullie een tijdje mee naar gebieden waar jullie zuivere lucht inademen, zodat jullie bij je terugkeer besluiten om een filosofie op te geven waarin jullie verstikken. (Aïvanhov)


Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l’argent. Si vous n’avez pas bon cœur, vous ne valez rien. (Louis de Funès)

HOE BOEIEND ZAL DE TOEKOMST NIET ZIJN!
(Klik op het beeld)


Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis. (Lao-Tse)

UITERST BOEIEND ZELFS!
(Klik op het beeld)


Als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf helder. (Lao-Tse) 

WIE BEZIT DE WAARHEID?

Hij die waarachtig is, onderscheidt zich door allerlei kwaliteiten, maar vooral door zijn goedheid, zijn waardigheid en zijn onbaatzuchtigheid. Daarom, wanneer iemand beweert de waarheid te bezitten, maar zich haatdragend, kribbig en wraakzuchtig gedraagt, heb ik zin om tegen hem te zeggen: “Indien dat de waarheid is, loont het niet de moeite om daar de geringste inspanning voor te leveren.” Maar de mensen hebben zelden deze maatstaf. In naam van de waarheid zien zij bezetenen haat en geweld prediken en zijn ze niet alleen bereid om hen te volgen, maar om hen na te bootsen tot in het misdadige.
Geloof nooit degene die beweert de waarheid te bezitten wanneer hij u niet zijn diploma toont. En dit diploma is geen velletje papier, maar een levend diploma dat de wijzen en zelfs de geesten van de natuur vanuit de verte kunnen lezen, want hij schittert en zendt stralen uit. Wanneer je zo iemand tegenkomt, heb je de gewaarwording verlicht en verwarmd te worden, alsof je een zonsopgang bijwoonde.
(Aïvanhov)
 

Je kunt beter niets doen, dan druk te zijn met niets. (Lao-Tse)
 
De wijze vergoedt kwaad met goed. (Lao-Tse)


HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET OPTIMISME IS OOK EN VOORAL HET CYNISME
Het tegenovergestelde van het optimisme is niet alleen het pessimisme. Neen, het tegenovergestelde van het optimisme heet ook en misschien vooral het cynisme. De cynici zijn vernielers. Zij vernielen alles, de hoop, het enthousiasme, de ethiek, al hetgeen toch mooi zou kunnen zijn. De cynici maken alles vuil. 
Zoals het communisme door zijn cynisme is ten gronde gegaan, zal ook deze maatschappij die overproductie en overconsumptie van goederen met weinig toegevoegd geluk promoot en die zich in hebzucht en totaal gebrek aan ethiek en moraliteit heeft bedorven door haar cynisme teniet gaan indien ze niet heel spoedig evolueert naar meer broederlijkheid. Wij, de Optimisten, de burgers van Optimistan, Staat van een hoger bewustzijn, zullen nieuwe voorstellen moeten maken voor een mooiere, rechtvaardigere en humanere wereld.

It is no measure of health to be well ajusted to a profoundly sick society. (Jiddu Krishnamurti)
 
Cynicism masquerades as wisdom, but it is the farthest thing from it. Because cynics don’t learn anything. Because cynicism is a self-imposed blindness, a rejection of the world because we are afraid it will hurt us or disappoint us. Cynics always say no. But saying “yes” begins things. Saying “yes” is how things grow. Saying “yes” leads to knowledge. “Yes” is for young people. So for as long as you have the strength to, say “yes” (Stephen Colbert)

Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust. (Lao-Tse)
 
Wie aan niets is gehecht, heeft geen verlies te vrezen. (Lao-Tse)


LIDGELDOPROEP 2017
Hartelijk dank aan de leden die hun lidgeld reeds hebben vereffend.
Het lidgeld voor 2017 bijft ongewijzigd: 
- Gewoon jaarlijks lidgeld particulier: 50 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld student tot 26 jaar: 10 euro
- Gewoon jaarlijks lidgeld vennootschappen: 200 euro
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist': 300 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
- Eenmalig lidgeld als ‘Optimist tot in de kist’ vennootschappen: 1200 euro (Namenlijst van deze Optimisten tot in de kist)
 
U kunt het lidgeld overschrijven op de bankrekening 
BE80 3101 7554 0077 (BIC: BBRUBEBB) van de vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel. (IBAN: ) of via Paypal (klik)


Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. (Lao-Tse)
 
De wijze mens denkt nooit aan eigen grootheid, daarom wordt hij groot. (Lao-Tse) 


AGENDA
Op donderdag 23 maart van 19u30 tot 21u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Filosofische Avonden door Michael Vlerick, Sint-Denijslaan 407, 9000 Gent

Op toegankelijke en interactieve wijze werpt filosoof Michael Vlerick een kritische en frisse blik op belangrijke maatschappelijke thema’s. 3 van elkaar losstaande maar mogelijk te combineren reeksen van elk 5 lezingen worden u aangeboden in een gezellig huiselijk kader. Hapjes en drank worden voorzien. 

Reeks 1: Een reis naar het heden (voorbij)
 
Reeks 2: Kijken door een kritische bril
De mens is voorspelbaar irrationeel, wordt al eens beweerd. Deze reeks leidt u door de duistere gangen van het menselijk denkapparaat en toont aan de hand van onderhoudende vraagstukken aan waar ons redeneervermogen uit de bocht gaat, waarom dit zo is én hoe we ons daartegen kunnen wapenen.
De lezingen gaan door op: 23 maart - 30 maart - 6 april - 20 april 
 
Reeks 3: Menselijke natuur en samenleving
Acute maatschappelijke problemen zoals immigratie, klimaatverandering en terrorisme stellen ons voor grote uitdagingen. Wat als de oorzaak van deze problemen en de sleutel tot mogelijke oplossingen in onze evolutionaire geschiedenis besloten ligt? In deze reeks werpen we een radicaal nieuwe blik op de grote uitdagingen van morgen.
De lezingen gaan door op: 18 mei - 1 juni - 8 juni - 15 juni - 22 juni
Inschrijven en info op: michaelvlerick@gmail.com of 0495 828 310
Prijs: 125 EUR per reeks - 300 EUR voor 3 reeksen

Op zaterdag 15 april 2017 van 9 to 17u zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Academie voor Levenskunst voor de 11de editie van de Dag van het Geluk over het thema van volwassen zijn met Prof. Alexander Roose, Prof. Antoon Vandevelde, Catherine Ongenae en Dr Gerbert Bakx. Meeer info: 0474.58.75.49 of www.academievoorlevenskunst.be


Op woensdag 3 mei 2017 zal de Optimistenbond zich aansluiten bij de Difference Day. Inlichtingen en inschrijving:
(Klik op het beeld)De wijze houdt zichzelf op de achtergrond, maar in werkelijkheid staat hij vooraan. (Lao-Tse)
 

Wat de rups het einde noemt, noemt de rest van de wereld een vlinder. (Lao-Tse)

POLLUTIE IS GEEN FATALITEIT
Wanneer je de trein neemt om naar een verafgelegen stad te reizen is het niet altijd mogelijk om een rechtstreekse verbinding te hebben; op een gegeven moment moet je uitstappen en een andere trein nemen, en je moet dus opletten dat je het station niet mist.
In deze grote reis van het leven die je hebt aangevat heb je ook een bestemming die je moet bereiken. Maar hier gaat het over een innerlijke bestemming en de naam die je eraan geeft heeft geen belang. Het is als een licht dat in de verte schijnt, en om er dichter bij te komen moet je telkens voelen op welk moment je de trein moet verlaten om een andere te nemen. Geen enkel personeelslid, van geen enkel station, zal je deze inlichting geven. Op verschillende momenten van je leven geeft de Voorzienigheid je gelegenheden om een hogere graad van bewustzijn te bereiken. Het is aan jou om dit te voelen en je in te spannen om van trein te wisselen, zodat je dichter bij je bestemming kunt komen, want deze kansen zullen zich beslist niet opnieuw voordoen of slechts heel lang daarna. Dus wat een tijdverspilling!
(Aïvanhov)
Der gedanke legt den Grund für die tat. (Helmuth von Moltke)

 

VLUCHTELINGEN EN WERKLOOSHEID
Soms hoort men zeggen dat we met de belangrijke werkloosheid die we in Europa kennen toch niet alle ellende van de wereld kunnen opvangen. De werkloosheid inroepen om onze hulp te weigeren aan deze mensen die met hun kinderen aan de dood trachten te ontsnappen lijkt ons bijzonder cynisch. Beseffen degenen die zo denken dat er een hiërarchie der waarden bestaat? Indien alle Europese landen alle 300.000 vluchtelingen par jaar zouden opvangen zou de Europese bevolking, die 514 miljoen inwoners telt, met 1 bijkomende inwoner per 1600 inwoners stijgen. Zou dat nu zo erg zijn? De reactie van de Europese landen lijkt ons een bijstandsverzuim aan personen in gevaar te zijn en het feit dat de misdaad collectief wordt bedreven maakt ze niet minder gruwelijk. (LS)
(klik op het beeld)


Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet. (Lao-Tse)
 
Wat je wilt hebben, moet je eerst geven. (Lao-Tse)
A loving heart is the truest wisdom. (Charles Dickens)
 

HET KOOR VAN OPTIMISTAN
Het leven verbrokkelt een mens in zoveel stukken dat er geen mooiere taak bestaat dan hem dank zij de muziek te helpen zijn spirituele eenheid te herstellen. (Sofia Goebaidoelina)
 
Elke donderdag van 20 tot 22u, repetitie van het Koor van Optimistan, Alfred Solvaylaan, 1 te 1170 Brussel onder leiding van zangleraar Stéphane Goemans (+32.488.25.56.73) We gaan samen leren zingen. Inschrijvingen: info@optimistenbond.be met copie aan barbara.weller@optimistan.net

(Klik op het beeld)

Behandel goede mensen goed. Behandel niet-goede mensen ook goed. Zo komt goedheid tot stand. (Lao-Tse)
 
De grootste openbaring is de stilte. (Lao-Tse) 


DE GEZONDHEID EN HET OPTIMISME

(Klik op het beeld)


Als niemand een ander kwaad doet, valt aan allen integriteit toe. (Lao-Tse)
 
Wie weet dat hij niets weet, die is de grootste. (Lao-Tse)


IK BEN REEDS LID VAN DE OPTIMISTENBOND MAAR BEN MIJN LIDGELD VOOR 2015 VERGETEN TE VEREFFENEN (Klik) 
IK WORD LID VAN DE OPTIMISTENBOND EN BURGER VAN OPTIMISTAN (Klik)
IK STEUN DE OPTIMISTENBOND MET EEN FISCAAL AFTREKBAAR GIFT (Klik)

GRAAG ONTVANG IK GRATIS (OF SCHRIJF IK EEN KENNIS IN) DE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF (Klik)  
 
Cuando hay dinero de por medio es muy difícil la libertad. (Gonzalo Torrente Ballester)

OPTIMISTAN
(Klik op het beeld)

De vlag van Optimistan, Staat van een Hoger Bewustzijn, is te koop ter zetel van de Optimistenbond (info@optimistenbond.be) 

Geen grotere ramp dan ontevredenheid. Wie weet wanneer hij tevreden moet zijn, is eeuwig tevreden. (Lao-Tse)
 
De wijze handelt, maar heeft geen bezit. Hij voltooit zijn werk, maar heeft geen trots. Hij verlangt niet naar eer en roem. (Lao-Tse)


(Klik op het beeld) Past newsletters
 
Sai cosa si fa quando non se può più ? Si cambia. (Alberto Moravia) 


DE VOLLEDIGE NEDERLANDSTALIGE AGENDA
 

Heb je een probleem, maar niet de oplossing, dan ben jij het probleem. (Confucius)

BROCHURE EN PLAKKERTJES 

Indien u de nieuwe brochure en enkele plakkertjes van de Optimistenbond wenst, zullen we u ze graag gratis opsturen. (info@optimistenbond.be)

Don't believe what your eyes are telling you. All they show is limitation. Look with your understanding. Find out what you already know and you will see the way to fly. (Richard Bach)
 

(Klik op het beeld)

 
Parva leves capiunt animas.

BEWUST ETEN...

Net zoals het dier, moet de mens zich voeden om te overleven. Maar in tegenstelling tot het dier kan hij door zijn bewustzijn in de handeling van het eten het middel vinden om psychisch en spiritueel te groeien. En ik ga zelfs verder: zolang de mens niet in staat is aan die handeling een ruimere, diepere dimensie te geven, is het zinloos te doen alsof hij ontwikkeld, beschaafd is.
Voor mij is het een test. Wanneer de mensen zullen leren met een verlicht bewustzijn te eten, terwijl zij zich verbazen over het eten en er met dankbaarheid aan denken dat heel het universum gewerkt heeft om deze vruchten, groenten, granen voort te brengen, waaruit ze het leven ontvangen, ja, pas op dat ogenblik zal er sprake zijn van ontwikkeling en beschaving.
(Aivanhov)
 

Een mens moet verheven zijn en toch bescheiden blijven. (Lao-Tse)
 
Wie zijn macht wil bewaren, moet haar niet tonen. (Lao-Tse)


DE PERS

Brussel Deze Week

Places to be: Nederlands   Frans  Duits  Engels   Spaans   Italiaans   Portugees   Grieks

Zie ook www.optimistenbond.be - persoverzicht
 
Parva leves capiunt animas.

Met vriendelijke groeten.

 Luc Simonet
  Voorzitter

http://www.optimistenbond.be
http://www.liguedesoptimistes.be
http://www.optimistenzondergrenzen.org
http://www.optimistan.org
http://www.optimistenbond.nl
http://www.Optimistenbund.de
http://www.liguedesoptimistes.fr
http://www.liguedesoptimistesdubenin.co
www.norway.optimistan.org
www.ligadelosoptimistas.es
http://ch.optimistan.org/
http://luxembourg.optimistan.org/
http://monaco.optimistan.org/
http://niger.optimistan.org/

WE WERKEN IN SAMENWERKING MET:
Academie voor levenskunst
Agenda Plus
Bond Zonder Naam
B Plus
Centrum voor Europese cultuur
Change Think+
Club van Rome
Jonge Academie
Jump
Netwerk Ondernemen

Spes Forum
Universiteit voor het Algemeen Belang
We Citizens

 
 

 


 
Like 20170317 Bedenkingen voor een optimistische week on Facebook share on Twitter Google Plus One Button
Volg op Twitter  |  Facebook  | naar een vriend opsturen
 
vzw Optimistenbond van het Koninkrijk België
Alfred Solvaylaan, 1
1170 Brussele
BE 0876.715.001
Uitschrijven 
Copyright © 2017 VZW Optimistenbond van het Koninkrijk BelgiĆ«, Tous droits réservés.